Duálne vzdelávanie

Rezort školstva tvrdí, že otvorenie možností systému duálneho vzdelávania pre stredné zdravotnícke školy podporili aj zamestnávatelia

Spoločnú podporu ôsmich organizácií zamestnávateľov vyjadrila Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Národný projekt duálne vzdelávanie sa predlžuje do konca septembra

Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa predlžuje do konca septembra.

Ako si majú mladí vyberať správne povolanie? Školstvo a prax sú na Slovensku stále dva rôzne svety

Na Slovensku sa žiaci učia veľa teórie, no v praxi sú absolventi pre zamestnávateľov často len málo použiteľní. Navyše, o profesijnom smerovaní mladých ľudí mnoho ráz rozhodujú rodičia.

V školskom roku 2019/2020 systém duálneho vzdelávania ponúkne vyše 5000 miest

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2019/2020 dosiahla k utorku 5055 miest.

Žiadatelia sa môžu prihlásiť do schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Žiadatelia, ktorí sa chcú zapojiť do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania, môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania do 31. marca.

Z odborov v rámci duálneho vzdelávania dominuje strojárstvo a automobilový priemysel

Z pohľadu odborov je najviac žiakov, a to 2070, zapojených do strojárskych a automobilových odvetví, za nimi nasleduje oblasť elektra, obchodu a gastronómie.

Budúcich študentov duálneho vzdelávania láka platená prax a istota zamestnania

Príležitosť poslať prihlášku na štúdium v Košiciach majú študenti do 31. mája 2018.

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.