Mužov-učiteľov stále ubúda. Trendy naznačujú, že sa situácia bude ešte zhoršovať

Mužov-učiteľov stále ubúda. Trendy naznačujú, že sa situácia bude ešte zhoršovať
Mužov-učiteľov stále ubúda. Trendy naznačujú, že sa situácia bude ešte zhoršovať / Bigstock

15.12.2015 |

Učiteľstvo bolo už historicky prevažne ženským povolaním a muži sa k tejto profesii dostávali skôr výnimočne. Takmer všetky krajiny dnes bojujú s tým, že dnes túto profesiu robí málo mužov a na všetkých typoch škôl, okrem vysokých škôl, pracuje výrazne vyšší podiel žien. Muži však podľa mnohých dokážu nielen v triedach, ale aj v zborovni, spôsobiť veľký rozdiel.

 

Prečo sú muži za katedrou potrební?

Mária učí v menšom meste na základnej škole už 17 rokov. Na prvom stupni dnes majú mužov-učiteľov iba dvoch. „Myslím si, že muži majú v triede prirodzenú autoritu. Nemusia zvyšovať hlas, ak niečo od detí požadujú, ani nič podobné, ako to mnohé učiteľky robia. Deti ich potom majú asi aj radšej.“

Lenka je v učiteľskej profesii len 5 rokov, no tiež je presvedčená, že viac mužov by pomohlo nielen disciplíne detí, ale aj uvoľneniu napätia v ženských kolektívoch. „Muži sú takí pohodovejší, neriešia veci za horúca a nerobia si starosti tam, kde ženy učiteľky už panikária. Ich iný pohľad na vec, situáciu či samotného žiaka, určite pomáha.“

 

Väčšiu obľúbenosť mužských učiteľov u študentov potvrdili tento rok dáta portálu RateMyProfessors.com zozbierané z názorov 14 miliónov študentov. Študenti písali recenzie, kde uvádzali prívlastky pre svojich učiteľov a učiteľky. Tie, ktoré sa najčastejšie objavovali, boli i medializované. Učiteľky boli študentmi najčastejšie označované ako „panovačné“, „protivné“, „agresívne“ a „nezorganizované, zatiaľ čo muži-učitelia boli „úžasní“, „múdri“, „hviezdy“ a „zábavní.“

 

 

Čo tento fakt, že deti vnímajú pozitívnejšie mužov-učiteľov môže priniesť v rámci ich učenia? Ak by sa niekto zaoberal skúmaním tohto javu, možno by sme dospeli k tomu, že deti sú vďaka väčšiemu počtu mužov-učiteľov v školách o niečo šťastnejšie, cítia sa viac pochopené, atmosféra je v školách menej napätá a študenti majú k učeniu pozitívnejší vzťah.

 

Aj na Slovensku muži v školách chýbajú

V porovnaní s inými vyspelými krajinami má aj Slovensko v školstve výrazne menej mužov. Najväčší nepomer možno badať v materských a základných školách. Na Slovensku bolo podľa informácií OECD v roku 2012 nula percent mužov-učiteľov v predškolskom vzdelávaní a 11 percent mužov-učiteľov na prvom stupni základných škôl. Celkovo bolo na Slovensku v tom čase 22,4 percent mužov-učiteľov, zatiaľ čo v Japonsku to bolo napríklad 52,3 percent.

 

Posledné informácie Ministerstva školstva uvádzajú, že ani v roku 2014/2015 sa situácia nezlepšila.

Trend sa pravdepodobne nezmení ani v budúcnosti

Dôvody, prečo by sa slovenskí muži mali hrnúť do školstva, v najbližších rokoch pravdepodobne nenájdeme. Ministerstvo školstva nemá žiadnu stratégiu, ktorá by mohla tento stav v najbližšom období výraznejšie zmeniť.

Podľa Martiny Slušnej z Komunikačného odboru ministerstva školstva pripravilo ministerstvo viacero jednotlivých opatrení, ktoré by mohli zamestnanosť mužov v školstve podporiť. Ako príklad uviedla, že ministerstvo už tri roky po sebe zvyšuje platy pedagogických a odborných zamestnancov (na rozdiel od iných kategórií zamestnancov verejného sektora), prispieva k zvyšovaniu statusu učiteľa oceňovaním učiteľov napr. v ankete Zlatý AMOS, znižuje učiteľom administratívnu záťaž alebo poskytuje výhodnejšie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania.

 

Najväčšou prekážkou prílevu mužov do školstva sa javia nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách OECD, práve platy učiteľov. Podľa materiálu OECD Education at a Glance 2015 učitelia zarobia v priemere značne menej, ako je tomu u podobne vzdelaných zamestnancov v iných odvetviach. Učiteľ prvého stupňa zarobí 86 percent a učiteľ druhého stupňa zarobí 91 percent ako rovnako vysokoškolsky vzdelaní ľudia na plný úväzok v iných odvetviach.

Na Slovensku učiteľ podľa posledného prieskumu zarobí na základnej škole v hrubom 762 eur za mesiac, čo predstavuje priemernú hodinovú mzdu len 4,76 eura. Predovšetkým vo väčších mestách nedokáže tento plat bez problémov pokryť náklady mladej rodiny. Podľa viacerých učiteľov si muži, ale aj ženy, hľadajú druhé zamestnania ako napríklad doučovanie, aby svoje nízke platy vykompenzovali. To však na druhej strane znamená, že svoje rodiny oberajú o čas, ktorý by mohli stráviť po práci s nimi.

 

Materiál OECD upozorňuje na to, že plat býva odrazom toho, ako si spoločnosť cení jednotlivé profesie. Podľa Centra pre americký progres sú zamestnania, kde dominujú ženy vo všeobecnosti v priemere platené horšie ako tie, kde je vysoký podiel mužov. Štúdie tiež  tvrdia, že mužským profesiám sa navyše dostáva viac uznania ako ženským profesiám.  Bolo by teda navýšenie počtu mužov kľúčom k zvýšeniu platov učiteľov a zlepšeniu statusu učiteľa? Faktom je, že aj na Slovensku pri presadzovaní požiadaviek učiteľov môžeme pozorovať iniciatívu a vedenie práve zo strany mužov. No čo ak mužov bude naďalej ubúdať?

 

Ďalším znepokojujúcim javom je, že aj to minimum mužov, ktorí sa dostávajú do tried, aby boli v kontakte s deťmi a mohli na ne pozitívne pôsobiť, rýchlo dostávajú vyššie pozície, prípadne sa stanú v školách riaditeľmi, uviedla profesorka Christine L.Wiliams z Univerzity v Texase.

 

Eduworld.sk

 

 

Richard M. Ingersoll, profesor na Univerzite v Pensylvánii, analyzoval dáta v súvislosti s učiteľmi a tvrdí, že čím bude menej učiteľov – mužov učiť, tým menej mužov to bude v budúcnosti považovať  za vhodnú voľbu. Stále viac a viac bude u mužov prevládať názor, že je to povolanie pre ženy. „Je to efekt snehovej gule,“ tvrdí.

 

Toto povolanie sa javí ako málo atraktívne už pre žiakov v školách. Naprieč krajinami OECD sa realizoval v roku 2006 na 15-ročných žiakoch prieskum pod názvom „Kto sa chce stať učiteľom?“ Jeho cieľom bolo zistiť, aký záujem je medzi mladými ľuďmi o túto profesiu a aké predpoklady títo dnešní žiaci majú, aby sa stali nosnými piliermi vzdelávacích systémov. Iba 5% žiakov uviedlo, že by malo záujem pracovať ako učitelia.

 

„Realitou je, že učenie vždy bolo i je ťažkou prácou,“ upozornila Rendi Weingarten, prezidentka Americkej federácie učiteľov. „Je to dnes ťažšie, ako kedykoľvek predtým s menším a menším rešpektom,“ povedala.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku