Prieskum: Slovenskí učitelia zarábajú v priemere o 26 percent menej ako českí. V Holandsku zase zarábajú učitelia viac ako IT-čkari

  Bigstock

11.12.2015 |

Učitelia na Slovensku si dnes mesačne zarobia po prepočte na kúpnu silu priemerne o 26 % menej ako učitelia v Českej republike. Ich súčasný priemerný plat je porovnateľný s kúpnou silou priemerného platu českého pedagóga v roku 2010 a po zohľadnení rozdielov v cenách im nezabezpečí ani polovicu kúpnej sily ich kolegov a kolegýň v Nemecku či v Holandsku. Vyplýva to z prieskumu MojPlat.sk, ktorý sa robil na vzorke 9711 učiteľov.


Zatiaľ čo kúpna sila pedagógov v Česku za posledné štyri roky stúpla o viac ako tretinu, na Slovensku tento nárast predstavoval len okolo 6 %. V Maďarsku je situácia ešte horšia ako u nás. Tu kúpna sila platov od školského roku 2010/2011 klesla o takmer 15 %, na úroveň o 30 % nižšiu, ako dosahujú ich slovenskí učitelia.

V Holandsku sú platy učiteľov vyššie ako platy softvérových vývojárov, štátnych úradníkov či lekárov a zdravotných sestier. V Nemecku sú porovnateľné s platmi softvérových vývojárov, avšak, rovnako ako v Holandsku, vyššie ako platy úradníkov alebo lekárov a zdravotných sestier. Ale na Slovensku, a podobne aj v Česku a Maďarsku, učitelia zarábajú približne o tretinu menej ako softvéroví vývojári. Stále však ich platy výrazne prevyšujú kúpnu silu platov štátnych úradníkov, ako aj lekárov a zdravotných sestier.

Prieskum je súčasťou medzinárodného projektu WageIndicator.org. Ten umožňuje porovnať platy učiteľov s platmi ľudí zamestnaných v iných odvetviach a v rôznych krajinách. Projekt porovnáva hodinové platy v hrubom v jednotlivých profesiách v pomere ku kúpnej sile, pričom použil fiktívnu menovú jednotku medzinárodný dolár, ktorý má rovnakú kúpnu silu ako americký dolár v USA v danom čase. Pri porovnaní platov v jednotlivých profesiách prieskum ukázal, že v Nemecku zarábajú lekári a zdravotné sestry 16,4 v hrubom na hodinu, softvéroví vývojári 25,96, štátni úradníci 16,74 a učitelia 24,96. V Holandsku zarábajú lekári a zdravotné sestry 20,19 v hrubom na hodinu, softvéroví vývojári 19,53, štátni úradníci 14,83 a učitelia 21,47. V Česku zarábajú lekári a zdravotné sestry 10,95 v hrubom na hodinu, softvéroví vývojári 15,88, štátni úradníci 8,27 a učitelia 11,85. Na Slovensku sú hodinové hrubé zárobky lekárov a zdravotných sestier 8,04, softvérových vývojárov 13,75, štátnych úradníkov 6,63 a učiteľov 8,76. V Maďarsku zarábajú lekári a zdravotné sestry v hrubom na hodinu 5,92, softvéroví vývojári 17,19, štátni úradníci 5,76 a učitelia 6,1.

Fiktívna menová jednotka medzinárodný dolár je založená na koncepte parity kúpnej sily mien a medzinárodného priemeru cien komodít. Medián je stredná hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených údajov na dve rovnako početné polovice.

MojPlat.sk je súčasťou celosvetového neziskového projektu WageIndicator.org  zastrešeného WageIndicator Foundation so sídlom v Amsterdame. Pôsobí vo viac ako 80 krajinách. Cieľom projektu je sprehľadniť zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom problematiku práce a platov.

 


Zdroj: MojPlat.sk
Čítajte viac o téme: Peniaze, Financie v školstve
Zdieľať na facebooku