Stres mení náš pohľad na partnera a ničí náš vzťah, tvrdí výskum

Stres mení náš pohľad na partnera a ničí náš vzťah.
Stres mení náš pohľad na partnera a ničí náš vzťah. / Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Všetky páry vo vzťahu zažívajú stres. Niekedy stres pochádza z rodiny, priateľov, alebo z práce a my si ho vnášame do partnerského vzťahu. To môže viesť k hádkam, rozdielnym potrebám i pocitom nezáujmu, nepochopenia a osamelosti vo vzťahu.

 

Hoci je stres bežný, môže byť pre partnerský život veľmi škodlivý. Ľudia, ktorí sú vo vzťahu spokojní, si zväčša nasadzujú ružové okuliare pri hodnotení svojich partnerov. Znamená to, že pravidelne prehliadajú partnerove chyby, vnímajú partnera pozitívnejšie ako on sám seba a jeho zlé vlastnosti pripisujú skôr rôznym prchavým okolnostiam, než aby ich vnímali ako zlé charakterové črty.

Nový výskum Lisy Neff a April Buck publikovaný v časopise Social Psychological and Personality Science skúmal, akú úlohu zohráva stres v tom, ako reagujeme na každodenné negatívne správanie partnera a aký má dopad na náš život.

 

Ako stres ovplyvňuje partnerský vzťah?

Nie je ničím prekvapivé, že každodenný stres sa podpisuje aj na našich partnerských životoch. Vyrovnávanie sa so stresom nám odčerpáva energiu, ktorú by sme mohli venovať nášmu vzťahu a riešeniu problémov v ňom. To môže viesť k neželanému eskalovaniu napätia medzi partnermi a konflikty vo vzťahu ešte zhoršovať. V jednom z výskumov sa ukázalo, že stresujúce oblasti ako práca, financie alebo zdravie viedli v manželských pároch k dlhodobému poklesu ich spokojnosti.

 

Stres znásobuje negatíva

V novom výskume vedci zistili, že stresujúce životné udalosti ovplyvňovali, ako ľudia vnímali svojich životných partnerov. Manželia, ktorí zažívali stresujúce udalosti, si častejšie všimli každodenné negatívne správanie partnera. Čím viac stresujúcich udalostí partneri zažívali, tým viac negatív si všímali vo svojich vzťahoch. Vnímali vo vzťahu problémy ako nedostatok dôvery, ťažkosti pri rozhodovaní alebo konflikty ohľadne prejavovania náklonnosti. „Inými slovami, stres môže súvisieť nielen s tým, čo jednotlivci robia, ale aj s tým, čo vidia vo svojom vzťahu,“ povedala Lisa Neff, vedúca autorka štúdie a docentka na Katedre ľudského rozvoja, rodiny a vedy na Texaskej univerzite v Austine. Podľa ich zistení majú šťastné páry tendenciu prehliadať občasné zlé správanie svojich partnerov, no vystresovaní manželia to robili menej často. 

 

Výskum mal za cieľ pochopiť, ako si v priebehu času môžu páry udržiavať šťastné a naplnené vzťahy. „Výskum ukazuje, že keď si ľudia uvedomujú svoj stres, s väčšou pravdepodobnosťou rozpoznajú, že stresory môžu sfarbovať ich pohľady na vzťah, a preto sa to môžu pokúsiť napraviť,“ povedala Neff.

Vedci zároveň nezistili žiadne rozdiely medzi vysoko a nízko vystresovanými pármi vo vnímaní pozitívneho správania svojich partnerov. Tento efekt sa prejavoval len pri vnímaní negatívneho správania.

 

Výskum ukazuje, že stres ovplyvňuje každodenné prežívanie vo vzťahu a mení to, čo ľudia vnímajú na svojich partneroch. Prežívanie stresu môže zapríčiňovať, že nevidíme svoje polovičky v tom lepšom svetle, skladáme si svoje ružové okuliare, ktoré sú v dlhodobých vzťahoch tak potrebné, a sústredíme sa hlavne na negatívne veci, ktoré sa vo vzťahu objavujú. Takýto pohľad na partnera môže z dlhodobého hľadiska viesť k odcudzeniu až k rozpadu vzťahu. Pokiaľ si ale budeme takéto svoje vnímanie v stresových situáciách uvedomovať, môžeme s tým niečo urobiť.

 

Ako eliminovať dopady stresu na vzťah?

Vedci a manželskí terapeuti odporúčajú, ako sa vyhnúť ničivým dopadom stresu na vzťah:

 

Poznajte svoje spúšťače

Aby ste rozpoznali svoje spúšťače stresu, zamerajte sa na situácie, ktoré vo všeobecnosti vyvolávajú silnú emocionálnu reakciu. Keď ich dokážete identifikovať, naučte sa ich verbalizovať sebe i svojmu partnerovi. 

 

Venujte si nejaký čas pre seba

Neničte atmosféru vzťahu svojou zlou náladou – vezmite si trochu priestoru preč od svojho partnera. Podľa Neff jedna štúdia zistila, že ak sa človek vzdialil od svojho partnera a emocionálne sa spamätal z vysoko stresujúceho pracovného dňa, bolo menej pravdepodobné, že sa jeho stres prevalí a spôsobí problém vo vzťahu. Dajte svojmu partnerovi vedieť, že máte ťažký deň a ste vyčerpaní. Bude sa na vás a vaše správanie pozerať úplne inak.

 

Nerobte obetného baránka

Prenášanie stresu do partnerského vzťahu môže spôsobiť to, že partneri budú jeden pre druhého obetným baránkom. Vystresovaný partner môže potom svoje problémy spájať s partnerskými problémami a presmerovať svoju úzkosť na svojho partnera.

 

Naučte sa efektívne spôsoby zvládania vlastného stresu

Každý človek by sa mal naučiť techniky, ako zvládať stres a minimalizovať jeho prenášanie do vzťahu. Môžete sa naučiť napríklad vedomému dýchaniu, meditácii alebo vypísať sa z problému napríklad formou denníka, prípadne si v náročnom období zacvičiť.

Zdieľať na facebooku