Čierny humor je znakom vysokej inteligencie, naznačuje štúdia

Foto: Bigstock
Ak obľubujete čierny humor podľa vedcov to prezrádza, že máte vysokú inteligenciu. / Foto: Bigstock

Vedci zistili, že spoznať vysoké IQ sa dá aj bez pomoci zdĺhavých a komplikovaných dotazníkov. Stačí, ak danej osobe poviete zopár vtipov o smrti, chorobách, chudobe alebo vojne a jej reakcie vám napovedia, aká je výška jeho inteligencie. Dôkazy prináša štúdia publikovaná v časopise Cognitive Processing.


Nový výskum, ktorý viedla Ulrike Willinger z Medical University of Vienna, bol zameraný na demonštráciu prepojenia medzi čiernym humorom, inteligenciou a mierou agresie. Do tejto štúdie sa zapojilo 156 dospelých, pričom polovicu tvorili muži a polovicu ženy s rôznym stupňom vzdelania a ich priemerný vek dosahoval 33 rokov.

Úlohou participantov bolo ohodnotiť 12 kreslených vtipov od nemeckého karikaturistu Uli Stein. Výskumníci zaznamenávali ich porozumenie a reakcie na ilustrované vtipy s čiernym humorom. Ako príklad môže byť obrázok, na ktorom je praktický lekár vysvetľujúci výsledky medicínskeho testu páru, ktorý čaká dieťa. Obráti sa na tehotnú ženu a hovorí: „Na začiatok je tu dobrá správa. Vaše dieťa bude vždy mať kde zaparkovať.“

Výskumníci definovali humor ako dvojstupňový proces riešenia problémov a tvrdia, že spracovanie vtipu závisí od inteligencie človeka. Výsledky výskumu ukázali, že tí, ktorí sa zabávali na čiernom humore, dosiahli vyššie skóre v inteligenčnom teste, majú dokončený vyšší stupeň vzdelania a boli zároveň menej agresívni. Na druhej strane tí, ktorým sa čierne vtipy vôbec nepozdávali, dosiahli najnižšie skóre v teste inteligencie zo všetkých zúčastnených participantov. Pravdepodobnejšie sa u nich vyskytovali časté zmeny nálady a agresívne správanie.

Z výsledkov štúdie sa vynorili tri osobitné skupiny: Prvú tvorili ľudia, ktorí nemali radi čierny humor a vtipom ani veľmi dobre nerozumeli. Dosiahli priemerné IQ skóre a umiestnili sa v priemernom pásme v skóre agresivity. Druhá skupina participantov v priemere chápali čiernemu humoru, no vtipy tohto druhu sa im páčili najmenej. Ich IQ bolo priemerné, avšak dosahovali najvyššie skóre v oblasti negatívneho myslenia a agresivity. Posledná tretia skupina veľmi dobre porozumela všetkým vtipov a zabávala sa na nich. Dosahovali najvyššie IQ a podľa testov vykazovali najmenej agresívneho správania.

Pre tím vedcov boli výsledky prekvapujúce. Prechádzajúce štúdie boli založené na vzťahu medzi oceňovaním čierneho humoru a náchylnosťou k agresívnemu správaniu. Ľudia oceňujúci čierne vtipy boli na základe toho často spoločnosťou vnímaní veľmi negatívne. Ešte sám Freud v polovici 20. storočia hlásal, že humor uvoľňuje potláčané sexuálne a agresívne pudy.


„Keďže existuje pozitívne prepojenie medzi spracovávaním čierneho humoru a inteligenciou, je vysoká pravdepodobnosť, že agresivita a zlá nálada vedie k zníženej schopnosti zasmiať sa nad čiernym humorom,“ dodávajú na záver autori štúdie. „Spracovávanie čierneho humoru sa zdá byť komplexný proces, ktorý závisí od kognitívnych a emocionálnych aspektov.“

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku