Čierny humor je znakom vysokej inteligencie, naznačuje štúdia

Ak obľubujete čierny humor podľa vedcov to prezrádza, že máte vysokú inteligenciu.
Ak obľubujete čierny humor podľa vedcov to prezrádza, že máte vysokú inteligenciu. / Foto: Bigstock

Vedci zistili, že spoznať vysoké IQ sa dá aj bez pomoci zdĺhavých a komplikovaných dotazníkov. Stačí, ak danej osobe poviete zopár vtipov o smrti, chorobách, chudobe alebo vojne a jej reakcie vám napovedia, aká je výška jeho inteligencie. Dôkazy prináša štúdia publikovaná v časopise Cognitive Processing.


Nový výskum, ktorý viedla Ulrike Willinger z Medical University of Vienna, bol zameraný na demonštráciu prepojenia medzi čiernym humorom, inteligenciou a mierou agresie. Do tejto štúdie sa zapojilo 156 dospelých, pričom polovicu tvorili muži a polovicu ženy s rôznym stupňom vzdelania a ich priemerný vek dosahoval 33 rokov.

Úlohou participantov bolo ohodnotiť 12 kreslených vtipov od nemeckého karikaturistu Uli Stein. Výskumníci zaznamenávali ich porozumenie a reakcie na ilustrované vtipy s čiernym humorom. Ako príklad môže byť obrázok, na ktorom je praktický lekár vysvetľujúci výsledky medicínskeho testu páru, ktorý čaká dieťa. Obráti sa na tehotnú ženu a hovorí: „Na začiatok je tu dobrá správa. Vaše dieťa bude vždy mať kde zaparkovať.“

Výskumníci definovali humor ako dvojstupňový proces riešenia problémov a tvrdia, že spracovanie vtipu závisí od inteligencie človeka. Výsledky výskumu ukázali, že tí, ktorí sa zabávali na čiernom humore, dosiahli vyššie skóre v inteligenčnom teste, majú dokončený vyšší stupeň vzdelania a boli zároveň menej agresívni. Na druhej strane tí, ktorým sa čierne vtipy vôbec nepozdávali, dosiahli najnižšie skóre v teste inteligencie zo všetkých zúčastnených participantov. Pravdepodobnejšie sa u nich vyskytovali časté zmeny nálady a agresívne správanie.

Z výsledkov štúdie sa vynorili tri osobitné skupiny: Prvú tvorili ľudia, ktorí nemali radi čierny humor a vtipom ani veľmi dobre nerozumeli. Dosiahli priemerné IQ skóre a umiestnili sa v priemernom pásme v skóre agresivity. Druhá skupina participantov v priemere chápali čiernemu humoru, no vtipy tohto druhu sa im páčili najmenej. Ich IQ bolo priemerné, avšak dosahovali najvyššie skóre v oblasti negatívneho myslenia a agresivity. Posledná tretia skupina veľmi dobre porozumela všetkým vtipov a zabávala sa na nich. Dosahovali najvyššie IQ a podľa testov vykazovali najmenej agresívneho správania.

Pre tím vedcov boli výsledky prekvapujúce. Prechádzajúce štúdie boli založené na vzťahu medzi oceňovaním čierneho humoru a náchylnosťou k agresívnemu správaniu. Ľudia oceňujúci čierne vtipy boli na základe toho často spoločnosťou vnímaní veľmi negatívne. Ešte sám Freud v polovici 20. storočia hlásal, že humor uvoľňuje potláčané sexuálne a agresívne pudy.

„Keďže existuje pozitívne prepojenie medzi spracovávaním čierneho humoru a inteligenciou, je vysoká pravdepodobnosť, že agresivita a zlá nálada vedie k zníženej schopnosti zasmiať sa nad čiernym humorom,“ dodávajú na záver autori štúdie. „Spracovávanie čierneho humoru sa zdá byť komplexný proces, ktorý závisí od kognitívnych a emocionálnych aspektov.“

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku