Štúdia dokazuje, že je pre nás skutočne lepšie dávať ako byť obdarovaný

Psychológovia tvrdia, že darcovia čerpajú výhody z nežných a láskavých činov, ktoré robia, bez ohľadu na to, či ich prijímateľ spozoroval alebo nie.
Psychológovia tvrdia, že darcovia čerpajú výhody z nežných a láskavých činov, ktoré robia, bez ohľadu na to, či ich prijímateľ spozoroval alebo nie. / Foto: Shutterstock

Každý sa určite v živote stretol s tvrdením, že je lepšie dávať ako dostávať. Americká štúdia však prináša i dôkazy, že láskyplné obdarovávanie našej polovičky je odmenou nielen pre nášho partnera, ale skutočne i pre nás.


Psychológovia zistili, že láskyplné činy prinášajú emocionálne výhody ich poskytovateľom, bez ohľadu na to, či si je príjemca týchto činov vedomý alebo nie. Napríklad, ak si manžel všimne, že predné sklo manželkinho auta je zapadnuté snehom, môže ho pred odchodom do práce očistiť. Toto gesto povzbudí jeho emočnú pohodu, nezávisle od toho, či si to manželka uvedomí alebo si to vôbec nevšimne.

 

Harry Reis, profesor psychológie na University of Rochester, viedol výskumný tím, ktorý skúmal 175 párov zo Severnej Ameriky. Jednalo sa o čerstvých manželov a manželky, ktorí boli v tomto zväzku v priemere asi 7 mesiacov. Ich výsledky boli publikované v časopise Emotion. „Naša štúdia bola navrhnutá, aby otestovala hypotézu, ktorú hlása súčasný dalajláma Tenzin Gyatso,“ hovorí profesor Reis, „láskavá starostlivosť a záujem o iných má byť zdrojom zlepšenia vlastného emocionálneho stavu.“

Tím psychológov, medzi ktorých patril Ronald Rogge z Rochesteru a Michael Maniaci z Florida Atlantic University, požiadal participantov štúdie, aby si viedli dvojtýždňový denník na zaznamenanie tých prípadov, kedy ich partner alebo partnerka odložil/a nabok ich osobné záujmy so zámerom uspokojiť ich želania alebo potreby. Keďže výskumníci potrebovali zachytiť aj emočný stav manželov, partneri zaznamenávali aj ich emočné stavy po každom dni založené na 14 pozitívnych a negatívnych pojmoch – šťastný, pokojný, smutný, nahnevaný, zranený, atď.

Po 14 dňoch manželia a manželky reportovali v priemere jeden dobrý skutok prijímania alebo poskytovania láskyplných činov za dva dni. Ukázalo sa, že manželia vnímali viac takýchto činov ako ich partnerky. Za láskyplné správanie možno považovať zmenu osobných plánov pre dobro partnera, vynakladanie úsilia pri niečom, na čom partnerovi záleží a prejavovanie nežnosti.

 

Pred uskutočnením samotnej štúdie autori predpokladali, že najväčší dopad na pocity darcu nastane vtedy, keď bude jeho čin povšimnutý. Práve toto partnerovo uvedomenie si by malo prinášať darcovi pocit ocenenia. Ďalej si mysleli, že príjemca bude čerpať najväčšie výhody vtedy, keď si obaja partneri uvedomujú toto správanie. Nejedná sa teda o situácie, kedy darcovo nežné správanie vlastne nebolo zámerné. Tieto predpoklady sa potvrdili, avšak autori štúdie objavili niečo ďalšie.

„Je jasné, že partner, ktorý prijíma, musí tieto činy spozorovať, aby z nich mohol čerpať emočné výhody. Pre darcu, je ale toto rozpoznanie viac menej len sprievodná okolnosť,“ dodáva profesor Reis.

Tím psychológov potvrdil, že darcovia čerpajú výhody z nežných a láskavých činov bez ohľadu na to, či ich prijímateľ explicitne spozoroval alebo nie. Podľa profesora Reisa výsledky naznačujú, že láskyplné správanie môže byť prínosné samo o sebe.

 

V súčasnosti pracuje s absolventom Rochester University Petrom Caprariello na štúdiu emočných výhod z utrácania peňazí na iných. Ich práca naznačuje, že míňanie peňazí na iných môže taktiež prinášať pozitívne pocity, no len vtedy, ak je cieľom človeka obdarovať druhého. Utrácanie peňazí na urobenie dobrého dojmu nevedie k rovnakým výsledkom.

 


Zdroj: rochester.edu
Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku