Duševné zdravie a ľúbostný vzťah sú základom šťastia, ukázala štúdia

Duševné zdravie a ľúbostný vzťah sú základom šťastia, ukázala štúdia
Duševné zdravie a ľúbostný vzťah sú základom šťastia, ukázala štúdia / Foto: Shutterstock

Podľa novej štúdie vedenej výskumníkmi z London School of Economics, umenie byť šťastným spočíva v mentálnom zdraví a úspešnom vzťahu. Tím vedcov tiež zistil, že peniaze a materiálne bohatstvo majú veľmi malý dopad na našu celkovú úroveň šťastia a spokojnosti. Žiadajú zameranie pozornosti verejnej politiky na duševné zdravie ľudí a nie bohatstvo.

Autori poznamenávajú, že životná spokojnosť, nie ekonomický rast, je jediným a najväčším ukazovateľom výsledku európskych volieb od 70. rokov 20. storočia. Vo výskume sa pokúsili zachytiť a vysvetliť kľúčové faktory, ktoré prispievajú k neľahko dosiahnuteľnému pocitu spokojnosti.

Čo stojí za našou spokojnosťou?

Tím autorov štúdie skúmal odpovede viac než 200 000 ľudí z Austrálie, Veľkej Británie, Nemecka a Spojených štátov na otázku, ktoré zložky života najviac ovplyvňujú ich šťastie. Zistili, že s veľkým náskokom má na ich šťastie najväčší vplyv duševné zdravie, pričom depresia a úzkosť sú zodpovedné asi za 20% variácii v životnej spokojnosti. V usporiadaní od najvplyvnejšieho faktora, nasleduje fyzické zdravie a spolunažívanie s partnerom a napokon príjem tvoriaci iba 9% variácii.

Na základe týchto výsledkov vedci vykalkulovali, že skoncovanie s depresiou a úzkosťou, by bolo 4 krát efektívnejšie pri znižovaní trápenia v porovnaní so zvýšením príjmov na takú úroveň, že nikto nebude zarábať pod úroveň 20. percentilu národného priemeru. Samozrejme, odstránenie týchto duševných porúch je momentálne nemožné, aj keď autori zistili, že liečenie depresie a úzkosti by stálo 18-krát menej ako keby pozdvihli ľudí na hranicu chudoby.

Stačí sa pozrieť na mnoho výskumných záverov o tom, aký dopad majú zážitky z detstva na šťastie v dospelosti. Výskumný tím zistil, že emočná pohoda v detstve a ranej dospelosti je omnoho dôležitejšia ako dostupné finančné zdroje a zároveň najsilnejším faktorom predpovedajúcim blaho človeka v neskoršom živote. Tá sa týka najmä duševného zdravia matky a otca.

 

Čítajte viac o téme: Výskum, Šťastie
Zdieľať na facebooku