Ako rodičia ovplyvňujú priateľstvá ich detí?

Ako rodičia ovplyvňujú priateľstvá ich detí?
Ako rodičia ovplyvňujú priateľstvá ich detí? / Foto: Bigstock

Priateľstvo je životne skutočne dôležité pre zdravý vývin detí. Výskumy ukázali, že deti bez priateľov sa môžu neskôr stretnúť s emočnými alebo duševnými ťažkosťami. Deti si navzájom poskytujú nielen zábavne strávený čas. Učia sa spolu sociálnym zručnostiam, ako komunikovať, spolupracovať a riešiť problémy. Pracujú na kontrole svojich emócií. Priateľstvá môžu mať vplyv aj na výkony v škole. Tým, že deti majú v škole kamarátov, získajú k nej lepší postoj, čo môže viesť k lepším výsledkom v učení. Aj keď sa zdá, že priateľstvá sú akýmsi prirodzeným výsledkom medziľudskej interakcie, výskumy naznačujú, že niektoré deti majú nepríjemné skúsenosti s nadväzovaním nových vzťahov a udržovaním už vzniknutých priateľstiev.

Millie FerrerAnne Fugate z University of Florida hovoria, že je dôležité zaoberať sa sociálnymi zručnosťami aj v rámci rodiny. Rodičia zohrávajú kľúčovú rolu pri rozvoji týchto schopností. Hoci nemôžu sami nájsť a vytvoriť priateľov pre svoje deti, ich podpora, pomoc a láska sú v tomto smere nenahraditeľné. Majú veľký vplyv na spôsob, ako si priateľov ich deti dokážu získať samy.

 

Rodičia dokážu ovplyvniť veľa

Čo je podľa vedcov zo strany rodičov dôležité?

 

1) Ak má rodič so svojím dieťaťom pozitívny vzťah

To je to najdôležitejšie, čo môže rodič urobiť – rozvinúť si so svojim dieťaťom milujúci, akceptujúci a rešpektujúci vzťah. Teplo tohto vzťahu postaví základy pre všetky vzťahy v budúcnosti, vrátane priateľstiev. U dieťaťa sa rozvinú základy dôvery a sebavedomia potrebného na stretávanie s inými.

 

2) Ak je rodič je dobrý vzorom

Deti sa učia od svojich rodičov, ako sa správať v rôznych situáciách stretávania sa s inými. Pozorujú, ako sa ich rodičia rozprávajú, ako hovoria príbehy, vtipy, ako spolupracujú alebo požiadajú o láskavosť. Sledujú a učia sa ako prijať víťazstvo či prehru, ako sa ospravedlniť, ako skromne prijať kompliment, vyjadriť obdiv. Rodičia im napomáhajú v tom, ako sa stať obľúbenými aj vďaka vlastnostiam ako je trpezlivosť, rozvážnosť a chápavosť.

 

3) Ak rodič dokáže svoje deti usmerňovať v pravidlách

Najmä mladšie deti často krát potrebujú niekoho, kto dá pozor na dodržiavanie pravidiel pri rôznych aktivitách. Je dôležité, aby sa deti naučili spolupracovať, nepodvádzať, hrať férov a vedieť prijať prehru. Rodič by sa mal snažiť byť čo najobjektívnejším, bez ohľadu na to, či je jeho dieťa na strane víťazov, či porazených.

 

4) Ak rodič poskytuje dieťaťu dostatok príležitostí stretávať sa s rovesníkmi

Takéto príležitosti môže rodič poskytnúť svojmu dieťaťu niekoľkými spôsobmi. Môže prihlásiť svoje dieťa do záujmových krúžkov, zúčastňovať sa akcií pre deti a rodičov, povoliť dieťaťu návštevu kamaráta. Staršie deti zvyknú so svojimi kamarátmi telefonovať alebo chatovať, v tomto prípade je dôležité stanoviť si pravidlá, no zároveň tento spôsob komunikácie úplne nezakazovať.

 

5) Ak rodič pomáha dieťaťu v učení športov a rôznych hier

Ak dieťa pozná rôzne spoločenské hry a aktivity, je to preň veľkou výhodou. To neznamená, že musí byť najlepšie v nejakých disciplínach. Len fakt, že dieťa ovláda a rozumie pravidlám, mu uľahčí cestu včlenenia sa do nového kolektívu. Rodič, ktorý dieťa učí, ako sa hrajú niektoré hry či športy, by mal poukázať na zábavu, aká môže pri tom nastať, podporovať ho a netlačiť na tréning, či jeho výsledky.

 

6) Ak rodič pomáha pri rozvíjaní empatie

Vo veku okolo sedem alebo osem rokov sa deti začínajú zlepšovať v schopnosti porozumieť pocitom a uhlu pohľadu ostatných. Rodičia môžu mať silný vplyv na rozvoj tejto schopnosti, ktorá je často kľúčová v rôznych životných situáciách v budúcnosti. Tréning empatie sa dá uskutočniť rôznymi spôsobmi, napr. spytovanie sa na pocity postáv pri čítaní príbehu alebo pozeraní filmu, otázky o príčine ich správania a podobne.

 

7) Ak rodič pomáha dieťaťu zvládať negatívne emócie a riešiť problémy

V kolektívne detí je časté, že dochádza k sporom a hádkam. Rodič by mal pozorne počúvať ako sa jeho dieťa cíti a ak sa dozvie, že došlo k nejakému konfliktu, mal by sa spoločne s ním pokúsiť nájsť vhodné riešenie situácie. Rodič by sa mal snažiť do situácie nezasahovať, až pokým to nie je skutočne potrebné.

 

Chclapci potrebujú viac podpory

Priateľstvá, ako aj schopnosť udržiavať ich, nie je u dievčat a chlapcov totožná. Práve rodičia chlapcov by preto mali byť obzvlášť všímaví. Výskum 567 detí, ktorého spoluautorkou bola profesorka Nanca McElwain ukázal, že dobre rozvinuté vzťahy v predškolskom veku hrajú neskôr veľkú rolu najmä u chlapcov. „Chlapci, ktorí nemali v škôlke kamarátov, mali v škole viac problémov v správaní, no ukázali sa až po ukončení prvej až tretej triedy,“ povedala. Ich štúdia bola unikátna tým, že porovnávala prítomnosť a kvalitu vzťahov u detí v predškolskom zariadení a ich prepojenie s neskoršími problémami. McElwain poznamenala, že kvalita priateľstiev v škôlke bola dôležitá pre chlapcov i dievčatá, no u dievčat boli zistenia odlišné, „celkovo učitelia poukázali na fakt, že dievčatá mali dobré sociálne zručnosti v prvej a tretej triede bez ohľadu na kvalitu ich vzťahov v škôlke. Na druhej strane, chlapci jasne čerpali výhody dobrého začiatku vo vysoko kvalitných priateľstvách v predškolskom zariadení.“

 

Čítajte viac o téme: Priateľstvo
Zdieľať na facebooku