Bilingválni ľudia sa dokážu lepšie sústrediť

Bilingválni ľudia sa dokážu lepšie sústrediť
Bilingválni ľudia sa dokážu lepšie sústrediť / Foto: Raw Pixel

Vedci objavili nový dôvod,  prečo podávať čo najlepšie výkony na hodinách cudzích jazykov.  Nová štúdia naznačuje, že znalosť viac ako jedného jazyka môže zlepšiť našu pozornosť a schopnosť sústredenia.


Výskumníci v UK zistili, že „dvojjazyčné mozgy“ sú lepšie schopné sústrediť sa na danú úlohu ako tí, ktorí ovládajú iba jeden jazyk. Toto tvrdenie vnáša svetlo do dlhotrvajúcej debaty o tom, ako učenie jazykov vplýva na našu myseľ.

Aj keď prepojenie medzi bilingvizmom a pozornosťou bolo demonštrované už predtým, bolo nejasné, či učenie sa extra jazyka môže skutočne zlepšiť našu schopnosť sústrediť sa alebo či sa jedná len o blokovanie rozrušujúcich podnetov.

Vedci na Birminghamskej univerzite sa pokúsili vyriešiť otázku, ako ovplyvňuje dvojjazyčnosť našu schopnosť zamerať svoju pozornosť. Získali 99 dobrovoľníkov, z ktorých 51 bolo len anglicky hovoriacich, zatiaľ čo 48 ovládalo anglický a čínsky jazyk na úrovni bežného denného používania od útleho veku.

Účastníci si prešli troma kvalitne zostavenými psychologickými testami. V takzvanom Flanker teste im boli ukázané rady šípok na obrazovke počítača. Úlohou bolo stlačiť kľúč prislúchajúci smeru, ktorý ukazuje stredová šípka. Tento test meral ich schopnosť ignorovať šípky, ktoré mali iný smer ako tá stredová.

Druhý, Stroopov priestorový test, zobrazoval zakaždým len jednu šípku, ktorá sa ale zobrazovala vždy na inom mieste na obrazovke. Test bol zostrojený na dezorientáciu pozorovateľa a skúšanie jeho pozornosti.

Nakoniec bola Simonova úloha, ktorá je podobná predošlému testu, avšak tu použili namiesto šípok farebné červené a modré kocky. Opäť to bolo použité na meranie rýchlosti odpovede, za podmienok, kedy sú stimuly zobrazované a umiestňované neočakávane.

Obe skupiny dosiahli približne rovnaké skóre v prvom teste, naznačujúc že sú rovnako dobré v blokovaní rozrušení. Avšak ľudia s jedným jazykom vykazovali pomalšie odpovede, pokiaľ sa brali do úvahy všetky tri testy dokopy.

Výskumníci tvrdia, že bilingvistický mozog je lepší v udržiavaní pozornosti vďaka pravidelnému prepínaniu medzi jazykmi. „Spolu s inými dôkazmi, náš výskum poukazuje na to, že celoživotné prepínanie medzi jednotlivými jazykmi zlepšuje schopnosť udržiavať pozornosť,“ povedala jedna z autoriek, Andrea Krottová.

Momentálne je záujmom Krottovej a jej spolupracovníkov porozumieť tomu, ako sa táto zlepšená schopnosť vyvíja.

„Je už dobre známe, že ovládanie iných jazykov mení štruktúru mozgu a jeho funkciu. Čomu ale dostatočne nerozumieme je, ako tieto zmeny vedú k zmenám v správaní.“

Ak teda neustále trpíte pri plnení úlohou rozptýlenou pozornosťou, mali by ste zvážiť prihlášku na kurz cudzieho jazyka.

 


Zdroj: Bilingualism: Language and Cognition
Čítajte viac o téme: Výskum, Cudzie jazyky, Bilingválne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku