Hry vhodné pre dvoch hráčov

Jednoduché hry pre dvoch, ktoré si deti zahrajú kdekoľvek.
Jednoduché hry pre dvoch, ktoré si deti zahrajú kdekoľvek. / Foto: Bigstock

Čas prázdnin, víkendov či voľných dní je obdobie voľného času. Pre deti je to zážitok až vtedy, keď vedia, ako tento čas využiť na zábavu. Môžete sa inšpirovať jednoduchými hrami, ktoré môžete hrať so svojím dieťaťom vo dvojici alebo ho naučíte, ako tieto hry hrať s kamarátom. 

 

1. Hra Kameň, papier, nožnice

Hráči v dohodnutú chvíľu ukážu rukou gesto, symbolizujúce kameň (zovretá päsť), papier (otvorená dlaň) alebo nožnice (dva vystreté prsty). Hra sa môže hrať na dve alebo tri víťazné kolá.

Pravidlá hry: papier poráža kameň (lebo ho môže zabaliť), kameň poráža nožnice (lebo nožnice sa na ňom otupia), nožnice porážajú papier (lebo ho môžu rozstrihnúť).  

 

2. Hra Slovná reťaz

Prvý hráč povie akékoľvek slovo. Hráč 1: „Pomaranč.“ Druhý hráč musí vymyslieť slovo, ktoré začína na poslednú hlásku prvého slova. Hráč 2: „Čiara.“ Hráči pokračujú v hre ďalej, až do chvíle, keď sa im nepodarí vymyslieť na niektorú z hlások slovo.

 

Obmena hry: Hráči tvoria slová na poslednú slabiku slova. Príklad: leporelo – lopata – tato – topánka – kapusta, ...

 

3. Hra Radšej by som...

Jeden z hráčov si vymyslí scenár situácie a dá spoluhráčovi dve možnosti: „Čím by si chcel byť radšej? Lekárom alebo hasičom?“ Druhý hráč si vyberie jednu z možností a odpovedá: „Radšej by som bol...“. Scenáre situácií sa dajú vymyslieť podľa fantázie hráčov. Hráči sa v otázkach a odpovediach striedajú a pritom sa o sebe veľa nového dozvedia.

 

4. Hra Horúce dlane

Princíp hry spočíva v tom, že jeden z hráčov má predpažené ruky, dlaňami otočenými nadol. Druhý hráč má predpažené ruky, dlaňami otečenými nahor tesne pod dlaňami spoluhráča. Úlohou hráča, ktorý má dlane na spodu je plesnúť po rukách spoluhráča, ktorý má ruky hore, kým si ich on nestihne skryť.

 

5. Hra Idem na piknik

Prvý hráč začína hru s frázou: „Idem na piknik a prinesiem...( jedlo začínajúce sa na písmeno A – ananás).“ Druhý hráč pokračuje v hre, pričom musí zopakovať, čo prinesie predchádzajú hráč a pridať svoju ďalšiu položku. „Idem na piknik a prinesiem ananás a banány.“ Hráči sa snažia pokračovať vo vymenovávaní položiek v poradí písmen abecedy.

 

6. Hra Vidím niečo

Hráči si dohodnú vec, ktorú budú v priestore vôkol seba hľadať. Môže to byť vec určitej farby alebo vec začínajúca na dané písmeno. „Vidím niečo modré: balón, obloha,....“ Kto ich nájde viac v priebehu dohodnutého času, vyhráva.

 

7. Hra Kto som?

Jeden z hráčov si myslí osobu, rozprávkovú postavičku, vec alebo zviera, ktorým je. Druhý hráč sa ho pýta otázky a on môže na ne odpovedať len áno-nie. Úlohou hráča, ktorý sa pýta, je prísť na to, kým alebo čím je jeho spoluhráč.

 

8. Hra Súťaž v skákaní na švihadle

Hráči si počítajú skoky na švihadle za určitý časový limit, napr. jednu minútu. Vyhráva hráč, ktorý bez prestania preskočí švihadlo viackrát ako je spoluhráč.

 

9. Hra Skok vo vreci

Hráči si označia určitú vzdialenosť. Na štarte sa postavia do vreca a preskáču do cieľa. Vyhráva hráč, ktorý je v cieli prvý.

 

10. Hra Škôlka  

Na chodník alebo betónovú plochu si hráči nakreslia tzv. „škôlku“ (plocha označená číslami od 1 – 9). Hráč hodí kamienok do políčka číslo 1. Škôlku začína skákať od políčka 2. Preskáče celú škôlku, na konci škôlky sa skokom otočí a skáče naspäť. Pred políčkom číslo 1 zastane, zoberie kamienok a skáče až do konca. Hráč hodí kamienkom do políčka číslo 2. Skočí na políčko číslo 1, preskočí políčko s kamienkom a skáče ďalej. Cestou naspäť zoberie kamienok a doskáče škôlku. Hra je prerušená a na ťahu je druhý hráč ak: sa hráč netrafí pri hádzaní alebo hráč skočí na čiaru a nie priamo do plochy.

 

Obľúbená hra škôlka / Zdroj: Bigstock

Zdieľať na facebooku