Ako u deti rozvíjať logiku a strategické myslenie?

Logiku a strategické myslenie detí môžete v každom veku vhodnými aktivitami.
Logiku a strategické myslenie detí môžete v každom veku vhodnými aktivitami. / Foto: Bigstock

V dnešnom globálnom a rýchlo sa meniacom svete musia deti robiť oveľa viac než opakovať zoznam naučených činností. Musia byť kritickými mysliteľmi, ktorí dokážu zmysluplne informovať, analyzovať, porovnávať, tvoriť závery a vytvárať zručnosti myslenia vyššieho rádu. Ako sa takéto myslenie detí vyvíja a ako ho môžeme podporiť?

 

Schopnosť kriticky myslieť možno považovať u detí za jednu z kľúčových schopností v blízkej budúcnosti. Rýchlomeniace sa prostredie ich bude stavať pred výzvy, ktoré bez tejto schopnosti nedokážu riešiť. Ak ich chcete v rozvoji kritického myslenia čo najviac podporiť, skúste do svojej výchovy zahrnúť aj tieto tipy:

 

Dávajte dieťaťu čo najviac priestoru na voľnú hru

Počas hry deti skúmajú a objavujú príčiny a dopady svojho konania. Premýšľajú, ako položiť poslednú kocku na vrchol svojej veže bez toho, aby nespadla, alebo či lyžica, ktorú hodia na podlahu vydá opakovane ten istý zvuk. Hra poskytuje deťom nekonečné možnosti pre ich rozvoj.

 

Dávajte dieťaťu čas a čakajte

Poskytnúť dieťaťu čas a dať mu príležitosť reagovať na rôzne podnety, je pre mnohých rodičov náročné. Všetko predsa vieme spraviť rýchlejšie a lepšie, no tým ochudobňujeme deti o mnohé skúsenosti. Dajte dieťaťu priestor myslieť a pokúsiť sa zdolať prekážku. Pokiaľ vaše dieťa premýšľa, nechajte ho prísť s riešením, hoci nebude úplne ideálne. Je to pre vašu ratolesť užitočnejšie, akoby ste mu ponúkli okamžite to najefektívnejšie riešenie.

 

Nereagujte na dieťa okamžite

Skúste napočítať do 120, zahryznite si do jazyka a radšej sledujte vaše dieťa. Chce sa pokúsiť navliecť šnúrky? Nepomáhajte mu. Trpezlivo čakajte, ak našlo odvahu skúsiť to samo. Dajte mu dostatok času, priestoru či informácií, ak vás o to požiada, aby nebolo frustrované, no aby to, o čo sa pokúsilo, dokázalo doriešiť samo.

 

Pýtajte sa dieťaťa otvorené otázky

Ak sa vás dieťa na niečo pýta, nemusíte sa mu ponáhľať poskytnúť odpoveď. Odpovedajte mu otázkou, napr. „A čo si o tom myslíš ty?“ alebo „Aký máš nápad?“ „Ako by sa to dalo vyriešiť?“ Urobíte mu tak omnoho väčšiu službu, akoby ste mu dali okamžite odpoveď, hoci ju poznáte.

 

Pomôžte dieťaťu vytvárať hypotézy

Podporujte kritické myslenie novými a odlišnými spôsobmi. Vytváranie hypotéz počas hry je skvelým cvičením kritického myslenia.

 

Ako sa u detí rozvíja kognitívne myslenie?

Švajčiarsky psychológ Jean Piaget prišiel s teóriou o tom, ako sa u detí rozvíja kognitívne myslenie. Rozdelil obdobie kognitívneho vývinu na vývojové štádia:

 

1. senzomotorické štádium

Prvým krokom od narodenia je, keď deti používajú svoje zmysly – zrak, sluch, hmat, chuť a vôňu – začínajú si vytvárať spojenia.

 

2. predoperačné štádium

Vo veku od 2 do 7 rokov sa začína vývin reči, keď sa deti učia viac slov, používajú zložitejšie vety. Je to čas na to, aby sme deťom poskytli prostredie bohaté na rozvoj reči. Čím viac podnetnému prostrediu sú vystavené, tým viac neutrálnych ciest si vytvárajú.

 

3. konkrétne operácie

Od 7 rokov deti začínajú myslieť logickejšie. Počas tejto fázy sú schopnejšie si vytvoriť spojenia medzi vecami. V tejto fáze môžu dospelí podporovať deti tým, že im pomáhajú premýšľať o príčinách a následkoch.

 

4. formálne operácie

Od 12 rokov, deti začínajú uvažovať viac abstraktne a s väčšou zložitosťou.

 

Spôsoby rozvíjania logického myslenia v ranom detstve

Rozvíjať logické zručnosti detí môžeme už v skorom detstve prostredníctvom hier s vodou, pieskom alebo kockami. Pomocou týchto detských hier sa deti zároveň učia základom predmetov ako technika, prírodné vedy či matematika.

 

1. Hry s pieskom a vodou

Pomocou týchto hier sa učia deti o vlastnostiach pevných látok a kvapalín, o tom ako sa správajú. Ak im poskytneme rôzne nádoby, ktoré môžu naplniť a vyprázdniť, pomôžeme im orientovať sa v základoch fyziky.

 

2. Hry s číslami

Existuje veľa piesní, riekaniek či vyčítaniek, ktoré predstavujú deťom čísla. Napríklad: Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď..., Lezie kocúr po rebríku, naťahuje harmoniku. Akú pieseň hrá? Kto z vás ju pozná? Jeden, dva a tri, povedz mi to ty. Výbornou klasickou hrou, ktorá pomáha pochopiť čísla je  hra domino.

 

3. Stavby z kociek

Hra s kockami je skvelým spôsobom, ako rozvíjať logiku detí.

 

4. Piškvorky

Pomáhajú deťom rozvíjať logiku a kritické myslenie. Nemajú len vyriešiť to, čo by malo byť ich ďalším krokom, ale aj to, čo môže urobiť ich súper.

 

5. Meranie a váženie

Veľkosť, tvar a priestor sú dôležité pojmy pre každé dieťa. Môžeme im pomôcť pri meraní a porovnávaní rôznych tvarov, objektov a vzdialeností. Zapojiť ich do varenia a pomôcť im zvážiť prísady.

 

6. Rozvíjať zručnosti potrebné pri riešení problémových úloh

Tieto zručnosti môžeme rozvíjať vzdelávacími hračkami, keď sa deti snažia umiestniť kúsky skladačky na správne miesta.

 

7. Spoločenské hry

Spoločenské hry sú skvelé pre oddych a sú plné príležitostí pre deti, aby mysleli logicky. Deti si musia vypracovať stratégiu a plán ako vyhrať nad súperom.

 

8. Hľadanie pokladu

Hľadanie pokladu môžeme pripraviť vo vnútri v dome alebo vonku. Deti plnia pokyny a tým si rozvíjajú svoje zručnosti na riešenie problémov. Obtiažnosť môžeme prispôsobiť ich veku a pochopeniu: malé deti môžu mať vizuálne stopy, zatiaľ čo staršie deti sa môžu pokúsiť vyriešiť zložitejšie hádanky, aby dosiahli svoj cieľ.

 

Tvorivé problémové úlohy pre deti vo veku 9 - 14 rokov

Pre staršie deti môžeme zvoliť prácu s materiálmi. S ich použitím môžu vyriešiť kreatívne rôzne problémové úlohy.

 

Zoznam materiálov: papierové slamky, bavlnené guličky, priadze, papierové poháre, štipce na bielizeň, biela šnúra, lepiaca páska, spinky, poznámkové papiere, drevené špachtle.

 

Pomocou týchto materiálov môžu deti riešiť niektoré z nasledujúcich problémov. Nemusia použiť na riešenie všetky materiály.

 

1. Vytvorte zariadenie na presun plyšového zvieraťa z jednej miestnosti do druhej bez toho, aby ste sa dotkli zeme.

2. Vytvorte šmýkačku pre mini figúrku.

3. Vytvorte pascu pre škriatka.

4. Vytvorte skákaciu rampu pre automobily.

5. Pomocou najmenej štyroch materiálov postavte najvyššiu vežu, ktorú môžete.

6. Vytvorte si svoju vlastnú hru (nezabudnite na pravidlá).

7. Vytvorte zariadenie pre dvoch ľudí, aby mohli navzájom komunikovať.

8. Pomocou najmenej troch materiálov vytvorte zariadenie, ktoré sa môže pohybovať.

9. Postavte dom pre malú postavičku.

10. Vyrobte vynález, ktorý by zaujal malé deti.

 


Zdroje: netmums.com, encourageplay.com, understood.org
Zdieľať na facebooku