Organizácie pomáhajú meniť vzdelávanie na Slovensku. Svoje plány skonzultujú s odborníkmi z biznisu aj výskumu

EDUakcelerátor (Nadácia Pontis)
EDUakcelerátor (Nadácia Pontis) / Foto: Nadácia Pontis

Bratislava, 1.10.2021 –  Aj neziskové projekty, podobne ako startupy – začínajúce firmy, majú možnosť absolvovať mentoringový program spojený s finančnou podporou. Nadácia Pontis v septembri opäť prepojila projekty zamerané na zlepšenie slovenského vzdelávania so skúsenými mentormi a výskumníkmi, aby sa pripravili na šírenie do škôl po celej krajine. Stali sa tak súčasťou EDUakcelerátora, ktorého cieľom je zefektívniť úspešné vzdelávacie projekty, aby boli ľahko šíriteľné a vedeli preukázať svoj pozitívny dopad. 

 

Podporovať inovatívne vzdelávacie prístupy pri šírení do škôl a prepájať ich, aby sa zjednotili v snahách o zmenu slovenského vzdelávania – aj to sú ciele programu Generácia 3.0, ktorý už 5 rokov realizuje Nadácia Pontis. Jeho kľúčovou súčasťou je mentoringovo-vzdelávací EDUakcelerátor, ktorý vyvinula pre verejnoprospešné projekty po vzore startupového sveta. Účastníkom prináša finančnú pomoc aj mentorské vedenie. V septembri sa EDUakcelerátor štvrtýkrát otvoril pre jeden startup a štyri občianske organizácie.

 

3 mesiace plné konzultácií

„Prepojenia s odborníkmi a odborníčkami vytvárame na základe vypracovanej tzv. teórie zmeny, ktorá pomáha organizáciám určiť, na akú oblasť sa je potrebné zamerať najviac. Podľa nej oslovujeme profesionálov, ktorí 3 mesiace organizácie sprevádzajú tak, aby na konci EDUakcelerátora mali jasné ciele a postup, ako ich naplniť,“ vysvetľuje Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Najbližšie tri mesiace budú pod vedením skúsených odborníkov a odborníčok z oblasti biznisu aj výskumu pracovať na príprave na šírenie sa do čo najviac škôl. Súčasťou programu je aj finančný grant na rozvoj projektov.

 

Vďaka EDUakcelerátoru sú finančne stabilnejší a schopní šíriť sa do ďalších krajov

Benefity EDUakcelerátora vníma aj Terézia Dominika Lukáčová z organizácie I AMbitious, ktorá absolvovala EDUakcelerátor vlani. Počas troch mesiacov pracovala so svojimi kolegami a mentorom na tvorbe finančného a biznis plánu, aby dosiahli udržateľný model financovania. Hľadali tiež spôsoby, ako dostať program k väčšiemu počtu študentov a zabezpečiť v budúcnosti jeho rozšírenie do všetkých ôsmich krajov na Slovensku. „Vďaka EDUakcelerátoru sme sa naučili inak myslieť. Rozumieť tomu, že potrebujeme byť profesionálnejší, učiť sa, ako merať dopad toho, čo robíme, aby sme sa ešte viac vedeli približovať študentom, s ktorými pracujeme. EDUakcelerátoru vďačíme aj za to, že sme expandovali do ďalšieho kraja, po Trnave a Trenčíne je to už aj východné Slovensko,“ vymenováva prínosy T. Lukáčová. 

 

Z učiteľov autori vzdelávacieho projektu

S očakávaniami vstupujú do tohtoročného EDUakcelerátora zástupcovia organizácie Informatika 2.0. Svojím projektom prinášajú kvalitné a zaujímavé materiály na výučbu informatiky učiteľom a učiteľkám na základných školách. Donedávna nimi boli oni sami. „Role vedúcich projektu sú pre nás novou skúsenosťou. Možnosť pracovať pod mentorským vedením odborníčok a odborníkov z biznisu aj výskumu nám preto prišla neoceniteľná,“ popisuje motiváciu prihlásenia sa do programu Generácia 3.0 Angelika Fogášová a dodáva: „Veríme, že nám to pomôže projekt posunúť ďalej a to čo najefektívnejším spôsobom.“

 

Dopad potvrdzujú tvrdé dáta

Zámerom programu Generácia 3.0 je cielene a systematicky podporovať také vzdelávacie aktivity, ktoré majú potenciál šíriť inovatívne vzdelávanie do slovenských škôl. „Program Generácia 3.0 zasiahol za štyri roky 8 500 pedagógov a tvrdé dáta dokázali, že skutočne pomáha meniť vzdelávanie na Slovensku,“ hovorí N. Maur. Zároveň vysvetľuje, že organizácie, ktoré prešli EDUakcelerátorom, minulý rok, vykazujú aj napriek sťaženej situácii na školách spôsobenej pandémiou rast v piatich sledovaných ukazovateľoch. Ide o počet zasiahnutých študentov, zapojených učiteľov, spolupracujúcich škôl, ľudí v tíme a ročného rozpočtu organizácie. 

 

 

Na čom budú pracovať účastníci EDUakcelerátora 2021 a kto sú ich mentori: 

Človek v ohrození chce pracovať najmä na kvalite svojho program Globálne vzdelávanie, ktorý by mal priniesť čo najlepšiu pridanú hodnotu pre každého zapojeného učiteľa. Cieľom je tiež nastaviť si udržateľný model financovania a vytvoriť komunikačnú stratégiu globálneho vzdelávania. Ako mentor ich akcelerátorom prevedie Peter Gažík, CEO spoločnosti Telenor v Maďarsku a bývalý CEO O2.

Projekt Informatika 2.0 vytvára kompletné materiály na vyučovanie informatiky na ZŠ od prvej až po poslednú vyučovaciu hodinu. Ambíciou projektu je v školskom roku 2021/2022 vyškoliť 1 000 učiteľov, z toho 200 takých, ktorí sa venujú žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na identifikácii a oslovovaní práve týchto učiteľov a učiteliek bude Informatika 2.0 pracovať so svojím mentorom Michalom Rehúšom, zakladateľom Centra vzdelávacích analýz.

Komenského inštitút, ktorý spadá pod široké portfólio občianskeho združenia Živica, sa spojil s naším skúseným mentorom Michalom Csongom z RonixLabu. Primárnym cieľom, ktorý chcú počas EDUakcelerátora posunúť vpred, je vytvoriť biznis plán pre ich portfólio aktívít, aby dosiahli stabilné financovanie. Pracovať budú aj na stratégii systematickej evaluácie a na hľadaní kapacít pre rozvoj a podporu svojho programu.

KUBOmedia je prvým startupom, ktorý sa zapojil do programu Generácia 3.0. Najväčšou výzvou pre nich bude spustenie platformy KUBO EDU, ktorá cieli na učiteľov materských a prvého stupňa základných škôl. Počas EDUakcelerátora spustia prvú verziu programu. Následne budú systematicky zbierať spätnú väzbu od učiteľov a zapracovávať návrhy na zlepšenie. Ich mentor Lukáš Okál z Microsoftu im bude pomáhať aj so zabezpečením ochrany obsahu, vytvorením podkladov pre žiadosť na zaradenie aplikácie do zoznamu učebných pomôcok. Medzi ich ciele, ktorým sa chcú v rámci EDUakcelerátora venovať, patrí aj vytvorenie marketingovej stratégie.

Zmudri sa do programu Generácia 3.0 dostali na druhý pokus – s prepracovanejším programom a víziou. Chcú sa zamerať na zvýšenie počtu registrácií nových učiteľov a učiteliek na portál, ktorý zastrešujú. So skúsenou mentorkou Martinou Královou z Teron Solutions budú pracovať aj na vytvorení mapy aktivít na celý školský rok. Rovnako spolu nastavia aj vyladenie interných procesov a vypracujú plán na získanie štrukturovanej spätnej väzby od učiteľov na spomínaný portál.

Zdieľať na facebooku