Má vaše dieťa logické myslenie? Otestujte svojho predškoláka úlohami z Logickej olympiády

Logická olympiáda pre najmenších je určená prepredškolákov
Logická olympiáda pre najmenších je určená prepredškolákov / Foto: Bigstock

Testové úlohy prináša celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. 

 

Štyri tisícky súťažiacich

Logická olympiáda pre najmenších je súťaž určená deťom predškolského veku. „Organizátormi súťaže sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov. V školskom roku 2020/2021 sa do nej zapojilo viac ako 4200 malých riešiteľov z 214 materských škôl,“ informoval PaedDr. Ľuboš Lukáč z iniciatívy Rozumieme nadaným.

 

Inteligencia detí v plnej pohotovosti

„V aktuálnom ročníku súťaže zažili malí riešitelia svet logiky a abstraktného myslenia a hľadanie súvislostí. Precvičili si aj jemnú motoriku. Obsahom zápolenia bolo preverenie jednoduchých logických funkcií, pamäte, tvorenie pojmov, či  počítanie. Rovnako preverenie zručností, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ opísal priebeh skúsený pedagóg, ktorý sa nadaným deťom venuje dlhodobo.

 

Vyriešiť i zdôvodniť

Olympiáda prebiehala v réžii zaregistrovaných materských škôl. A to písomnou formou, no aj spoločným riešením úloh v kolektíve detí. Napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Organizátori poskytli škôlkam testovací súbor logických úloh a  certifikát o absolvovaní Olympiády v elektronickej podobe.

 „Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať - možno aj netradične - a svoje riešenie, výsledok i zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať názor, podporuje prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie dieťaťa.“

 

K testom budú mať prístup všetci rodičia

Súťaž prebehla pod heslom „Súťažíme, ale neprehrávame.“ A skutočne! Podľa organizátorov ju všetci zúčastnení riešitelia zvládli mimoriadne úspešne. „Riešenie logických úloh deti baví. Svedčí o tom práve ich mimoriadny záujem,“ upozornil Ľuboš Lukáč.

 

Po ukončení súťažného ročníka organizátori sprístupnili testové úlohy. Svojich predškolákov tak môžete otestovať i vy. „Stačí vytlačiť súťažné úlohy, prečítať zadanie každej z úloh a po určení odpovede dieťaťom sa pýtať na logické zdôvodnenie odpovede,“ uzavrel Ľuboš Lukáč.

 

Všetky úlohy nájdete na stiahnutie v našej novej sekcii pre rozvoj predškolákov Sovička pod názvom Logická olympiáda pre najmenších.

Zdieľať na facebooku