Smrť je súčasťou života, ktorej sa nedá vyhnúť. Kniha Ako pomôcť smútiacemu priateľovi vás naučí byť smútiacim oporou

Kniha Ako pomôcť smútiacemu priateľovi učí laickú verejnosť, ako sprevádzať človeka v smútení po strate blízkeho a byť mu oporou.
Kniha Ako pomôcť smútiacemu priateľovi učí laickú verejnosť, ako sprevádzať človeka v smútení po strate blízkeho a byť mu oporou. / Zdroj: Plamienok

21.10.2020 - Nezisková organizácia Plamienok vydáva v týchto dňoch publikáciu „Ako pomôcť smútiacemu priateľovi.“ Jej vydanie je zároveň ukončením ročného webového projektu pre verejnosť s rovnakým názvom, zahŕňa populárne náučné blogy a podcasty. Je to prvý komplexný projekt na Slovensku venujúci sa edukácii a poradenstvu laickej verejnosti v oblasti sprevádzania v smútení. Je určená najmä tým, ktorí majú v blízkosti smútiacich priateľov a premýšľajú, akým spôsobom im pomôcť. Počas života sa v tejto situácii ocitne každý z nás. 

 

„V uplynulých rokoch ste sa nás mnohí pýtali, ako pomôcť priateľovi po úmrtí blízkej osoby. Láskyplný vzťah a dobrá vôľa sú nevyhnutné. Aby sme však skutočne pomohli, potrebujeme o tejto téme vedieť viac. Zvyčajne až potom dokážeme našou láskavosťou a citlivosťou pomôcť tomu, kto smúti. Priali by sme si, aby ste na stránkach tejto knihy našli inšpiráciu, ako pomôcť Vášmu smútiacemu priateľovi či priateľke. a hlbšie sa ponorili do života v kontakte s múdrosťou a láskou. Aby sme mohli pomôcť iným, potrebujeme najprv spoznať seba samého,“ píše riaditeľka n.o. Plamienok a spoluautorka knihy MUDr. Mária Jasenková. Ďalším autorom publikácie je supervízor Centra smútkovej terapie n.o. Plamienok, psychológ Iván Gómez García. 

 

Kniha Ako pomôcť smútiacemu priateľovi / Zdroj: Plamienok

 

Kniha s originálnymi ilustráciami Daniely Olejníkovej ponúka čitateľovi osem spôsobov, ako byť pri svojom smútiacom priateľovi. „Pred návštevou u neho si vyskúšajte praktické cvičenia na konci každej témy. Ukážu vám, ako pri pomoci postupovať, “ približuje Ivan Gómez inštruktážnu časť obsahu knihy, ktorá zahŕňa napríklad vyfarbovanie mandaly Kvet života, dychové cvičenia v prírode, napísanie listu priateľovi, počúvanie nahratej meditácie po oskenovaní QR kódu či cvičenie s použitím smiechu.

 

„Ak by ste sa chceli viac zahĺbiť do problematiky "Ako pomôcť smútiacemu priateľovi", nechajte sa inšpirovať článkami v našich blogoch, praktickými odporúčaniami našich terapeutov a rozhovormi v našich podcastoch. Tejto problematike sa venujeme celý rok na našom webe a  ponúkame tak laickej verejnosti ucelený koncept edukácie a poradenstva v oblasti sprevádzania v smútení, ktorý je na Slovensku prvý a jedinečný. Počas celého roku 2020 prinášame inšpiratívne ilustrácie, texty a rozhovory, ktoré pomáhajú nájsť vlastnú cestu pomoci. Farba smútku je u každého iná a preto naša pomoc každému, kto smúti je jedinečná,“ hovorí MUDr. Mária Jasenková. Spolu s psychológom Ivanom Gómezom na záver knihy Ako pomôcť smútiacemu priateľovi, dodávajú: „Dennodenná práca a sprevádzanie smútiacich detí a rodín v Plamienku nám opakovane pripomínajú, že my, ľudia, sme schopní prekonávať náročné životné situácie a obdobia. Dôvera a láskavosť, ktoré dávame a dostávame vždy jedinečným spôsobom, nám dodávajú silu života. Priateľstvo je životný poklad. Prehlbuje a upevňuje sa zdieľaním toho, čo žijeme, prijímaním a ponúkaním pomoci. Sme presvedčení, že medzi nimi neexistuje rozdiel. Dávame a dostávame zároveň.“

 

Nezisková organizácia Plamienok od roku 2002 bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 v Centre smútkovej terapie v Bratislave na Zadunajskej 6/A terapeuti Plamienka bezplatne poskytujú psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Plamienok sa tiež od roku 2003 venuje vzdelávaniu študentov, odborníkov a laickej verejnosti, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. 

Čítajte viac o téme: Smrť
Zdieľať na facebooku