Ženy nie sú v multitaskingu lepšie ako muži. Pracujú iba viac, ukázali štúdie

Ženy nie sú v multitaskingu lepšie ako muži.
Ženy nie sú v multitaskingu lepšie ako muži. / Foto: Bigstock

Multitasking sa tradične vníma ako doména ženy. Žena, najmä tá s deťmi, akosi samozrejme žongluje medzi prácou a starostlivosťou o domácnosť – pričom už samo o sebe ide o zúfalý pokus zosúladiť detské obedové škatuľky, domáce úlohy, organizovanie vyšetrení u lekárov a sociálne potreby.

Nová štúdia zverejnená dnes v PLOS One však ukazuje, že ženy nie sú v multitaskingu v skutočnosti o nič lepšie ako muži.

Štúdia testovala, či ženy dokázali lepšie prepínať medzi úlohami a zvládať viaceré úlohy súčasne. Výsledky ukázali, že ženské mozgy nie sú pri žiadnej z tých činností efektívnejšie ako mužské.

Napadnúť tieto mýty vďaka robustným dátam je dôležité, najmä vzhľadom na to, že ženy sú naďalej bombardované prácou, rodinou a povinnosťami v domácnosti.

 

Nikto nie je dobrý v multitaskingu

Multitasking je vykonávanie niekoľkých nezávislých úloh v krátkom čase. Vyžaduje si rýchle a časté prepínanie pozornosti z jednej úlohy na druhú, zvýšenie kognitívneho dopytu v porovnaní s postupným dokončovaním jednotlivých úloh.

Táto štúdia vychádza z existujúceho výskumu, ktorý ukazuje, že ľudské mozgy nedokážu zvládnuť viacero aktivít naraz. Obzvlášť, keď sú dve úlohy podobné, súťažia o použitie tej istej časti mozgu, čo veľmi sťažuje multitasking.

Ľudské mozgy však dokážu rýchlo prepínať medzi činnosťami, vďaka čomu sa ľudia cítia, akoby robili multitasking. Mozog však pracuje na jednom projekte súčasne.

 

V tejto novej štúdii nemeckí vedci porovnali schopnosti 48 mužov a 48 žien v tom, ako dobre identifikovali písmená a čísla. V niektorých experimentoch sa od účastníkov vyžadovalo, aby venovali pozornosť dvom úlohám súčasne (nazývaným súbežný multitasking), zatiaľ čo v iných potrebovali zmeniť pozornosť medzi úlohami (tzv. Sekvenčný multitasking).

Vedci merali reakčný čas a presnosť experimentov s viacerými pokusmi proti kontrolným podmienkam (vykonávali iba jednu úlohu). Zistili, že multitasking podstatne ovplyvnil rýchlosť a presnosť vykonávania úloh pre mužov aj pre ženy. Medzi skupinami nebol žiadny rozdiel.

 

Domáce povinnosti

Moji kolegovia a ja sme nedávno porazili ďalší dôležitý mýtus - že ženy lepšie vidia neporiadok ako muži. Zistili sme, že muži aj ženy označili priestor za chaotický . Dôvod, prečo muži upratujú menej ako ženy, môže spočívať v tom, že ženy majú vyššie nároky na čistotu ako muži, a nie že by išlo o mužskú „slepotu voči špine“.

Najnovšie údaje ukazujú, že austrálski muži trávia viac času prácou v domácnosti ako predtým, ale ženy stále vykonávajú prevažnú časť domácich prác .

Pracujúce austrálske ženy vidia, že sa ich celkový čas v práci a rodinné aktivity časom zvyšujú, pričom matky, ktoré sú živiteľkami rodín, trávia týmito aktivitami o štyri hodiny týždenne viac ako otcovia, ktorí sú živiteľmi rodín.

To znamená, že pracujúce mamičky stále hľadajú rovnováhu pri plánovaní  narodeninových osláv, odchodov zo škôlok a hodín baletu, a to všetko popri svojich bežných zamestnaniach a kariére.

 

Dôsledky mýtu

Ak sú mozgy žien rovnako namáhané multitaskingom, prečo ich oň stále žiadame? A čo je ešte dôležitejšie, aké to má následky?

Naša nedávna štúdia ukazuje, že matky sú vo väčšom časovom strese a vykazujú zlé duševné zdravie v porovnaní s otcami. Zistili sme, že rodičia udávajú, že narodením dieťaťa sa zvyšuje pocit uponáhľanosti a tlaku. Druhorodené deti opäť zdvojnásobujú existujúci časový tlak na matky, čo vedie k zhoršeniu ich duševného zdravia.

U žien je pravdepodobnejšie, že prestanú pracovať, ak sa narodia deti alebo ak sa zintenzívnia rodinné požiadavky. Nesú väčšie duševné bremeno spojené s organizovaním potrieb rodiny - kto má čisté ponožky, koho treba vyzdvihnúť zo školy, či je na obed dostatok zeleninovej nátierky. Všetka táto práca je na úkor ich časového plánovania na ďalší deň, ďalšieho povýšenia v práci atď.

Od žien sa požaduje, aby robili multitasking aj v noci a plnili viacnásobné rodinné požiadavky. U detí je väčšia pravdepodobnosť, že prerušia spánok matky ako spánok svojho otca.

Aj keď sa rodové úlohy menia a muži sa domnievajú, že domáce práce a starostlivosť o deti sa viac delia ako v minulosti, rodové rozdiely zostávajú v mnohých dôležitých oblastiach pracovného a rodinného života. Patria sem rozdelenie starostlivosti o deti, rozdelenie práce v domácnosti, rozdiely v odmeňovaní a koncentrácia žien na najvyšších pozíciách.

Mýtus o multitaskingu znamená, že sa od matiek očakáva, že „urobia všetko“. Táto povinnosť však môže ovplyvniť duševné zdravie žien, ako aj ich schopnosť vynikať v práci.

 

Náročné mylné predstavy

Verejná mienka je taká, že ženy majú ako superúčinné multitaskery biologickú výhodu . Ako však ukazuje táto štúdia, tento mýtus nie je podložený dôkazmi.

To znamená, že práca v rodine, ktorú ženy vykonávajú, je práve tá nadčasová práca. A musíme to vidieť tak, ako to je.

V rámci rodiny je potrebné túto prácu presne pomenovať, prediskutovať a následne rozdeliť. Viac mužov dnes investuje energiu do rodovej rovnosti, rovnakej deľby práce a výchovy detí ako nikdy predtým.

Rovnako ako doma, musíme tieto mýty odstrániť aj na pracovisku. Predpoklad, že ženy sú lepšími multitaskermi, môže ovplyvniť rozdelenie administratívnych úloh. Úlohy, ako je zapisovanie poznámok a organizovanie stretnutí, by sa nemali prideľovať na základe pohlavia.

A nakoniec vlády musia tieto mýty v rámci svojich politík odstrániť. Deti pridávajú do života prácu, ktorú nemožno len tak ľahko multitaskovať. Ženy potrebujú cenovo dostupnú, vysokokvalitnú a široko dostupnú starostlivosť o deti.

Muži tiež potrebujú prístup k flexibilnej práci, rodičovskej dovolenke a starostlivosti o deti, aby sa mohli podieľať na tejto práci, a ochranu, aby sa zaistilo, že nebudú potrestaní za to, že sa budú podieľať na starostlivosti o deti.

Odhaľovanie týchto mýtov, ktoré očakávajú, že ženy budú superhrdinami, je dobrá vec, ale musíme ísť ďalej a vytvoriť také politické prostredie, v ktorom bude rodová rovnosť prospešná.

 


Tento článok bol pôvodne publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho  v rámci licencie Creative Common, Autorka: Leah Ruppanner

Zdieľať na facebooku