Čo strach z matematiky spôsobuje deťom vysvetľuje nový výskum

Matematická úzkosť je pocit napätia a strachu, ktorý zažíva veľa ľudí, keď sú vyzvaní k výpočtu nejakého výsledku.
Matematická úzkosť je pocit napätia a strachu, ktorý zažíva veľa ľudí, keď sú vyzvaní k výpočtu nejakého výsledku. / Foto: Bigstock

Autori: 

 

Matematická úzkosť je pocit napätia a strachu, ktorý zažíva veľa ľudí, keď sú vyzvaní k výpočtu nejakého výsledku. U detí to môže viesť k problémom so správaním na hodinách, ako aj k fyzickým príznakom, ako sú motýle v žalúdku a búšenie srdca.

 

Študenti s vysokou matematickou úzkosťou majú horšie výsledky v štandardizovaných matematických testoch a školských skúškach. Úzkostné myšlienky prekážajú pri vybavovaní si faktov a postupov týkajúcich sa matematiky a tiež pri dobrom vykonávaní týchto postupov. Často sa to popisuje ako skúsenosť s výpadkom pamäte.

 

Náš nový výskum ukazuje, že úzkosť z matematiky neovplyvňuje iba to, ako sa deťom darí pri skúškach, ale ovplyvňuje aj ich schopnosť osvojiť si na hodine nové matematické pojmy a postupy.

 

Skoré začiatky

Predstavili sme viac ako 200 šesťročným školákom vo Veľkej Británii a Taliansku matematiku, ktorú predtým v škole neabsolvovali. To zahŕňalo počítanie cez desiatku a používanie znakov menšie ako a väčšie ako.

 

Znalosti detí o týchto matematických postupoch a koncepciách sa merali pred vyučovaním, bezprostredne po ňom a o týždeň neskôr. Zistili sme, že deti, ktoré sa viac obávali matematiky, často začínali s nižšou úrovňou relevantných vedomostí. Čo je však dôležitejšie, tieto deti sa z tréningov naučili menej. To sa prejavilo na ich výkonnosti okamžite po tréningu aj o týždeň neskôr.

 

Matematická úzkosť môže mať vplyv na malé deti. /Zdroj: Bigstock

 

Inými slovami, naša štúdia ukazuje, že žiaci, ktorí sa obávajú matematiky, nielenže bojujú počas skúšania, ale v skutočnosti sa učia menej matematiky v škole ako žiaci bez obáv z rovnakých vzdelávacích príležitostí.

 

Ďalšie dôležité zistenie z nášho výskumu sa týkalo veku detí. Naši účastníci mali iba šesť rokov. Ďalšie štúdie zistili, že deti v takom mladom veku už pociťujú matematickú úzkosť, vedú sa však diskusie, či by to nejako ovplyvnilo matematické výkony malých detí. Naše štúdie jasne ukazujú, že úzkosť z matematiky má v tomto veku vplyv.

 

Ak matematická úzkosť znižuje učenie od samého začiatku školy, znamená to, že matematická úzkosť môže viesť ku kumulatívnym medzerám vo vedomostiach počas školských rokov. Nie je prekvapením, že študenti, ktorí majú z matematiky obavy, by mohli školu dokončiť s horšou známkou z matematiky a vyhnúť sa voľbe povolania v matematicky náročných odboroch.

 

Celoživotný dopad

Dôsledky matematickej úzkosti však siahajú ďaleko za školu. Ľudia, ktorí majú strach z matematiky, sa môžu stretnúť aj s ťažkosťami v každodennom živote, napríklad s horšími rozhodnutiami o svojich financiách a zdraví. Príkladom je, keď sa ľudia cítia nepríjemne pri interpretácii štatistík a grafov týkajúcich sa účinkov COVID-19, a napriek tomu si musia na základe týchto informácií zvoliť životný štýl.

 

U ľudí s matematickou úzkosťou sú bežné aj iné formy úzkosti, ako aj prokrastinácia, vyhýbanie sa výzvam a nízka úroveň sebadôvery a sebaúcty. Celkovo môže mať úzkosť z matematiky silný vplyv na životný úspech a spokojnosť ľudí.

 

To si vyžaduje včasné posúdenie a zásah. Rovnako, ako je možné zlepšiť výkon matematiky u študentov , ktorí sa snažia bojovať , je však tiež možné prekonať matematickú úzkosť .

 

Rodičia a učitelia môžu prenášať negatívne postoje a obavy z matematiky. Niektoré intervenčné prístupy sa zameriavajú na zvyšovanie dôvery rodičov v ich vlastnú schopnosť pomáhať deťom pri osvojovaní matematiky a poskytovanie nápadov na zábavné matematické hry, ktoré sa dajú hrať doma.

 

Na precvičovanie matematiky sa odporúčajú aj počítačové programy a aplikácie. Jednou z výhod tohto prístupu je, že počítače ponúkajú motivujúce, atraktívne a nerozsudkové prostredie na precvičovanie niektorých základných zručností a dajú sa používať bez prispenia vyškolených odborníkov.

 

Ďalší výskum naznačuje, že upriamenie pozornosti študentov na predchádzajúce prípady, keď úspešne prekonali problémy pri výučbe matematiky, môže zvýšiť sebavedomie a viesť k pozitívnejším postojom a menšej úzkosti . Vysoká úroveň matematickej úzkosti skutočne nie je vždy spojená s nízkou úrovňou výkonu . Problém je v tom, že ľudia s vysokou úrovňou úzkosti nedosahujú svoj plný potenciál. Precvičovanie matematiky s lektorom môže tiež znížiť úzkosť.

 

Aj keď je úzkosť z matematiky spojená s množstvom negatívnych dôsledkov, existuje veľa spôsobov, ako si môžu ľudia so svojou úzkosťou poradiť a vyhnúť sa týmto negatívnym následkom. Ešte lepšou možnosťou je vyhnúť sa vzniku matematickej úzkosti úplne. Náš výskum naznačuje, že úsilie o rozvoj pozitívnych postojov k matematike by sa malo začať v prvých ročníkoch školy alebo ešte skôr.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku