Trend quiet quitting: Prečo menej práce môže byť dobré pre zamestnancov i zamestnávateľov?

Trend quiet quitting zarezonoval hlavne u mladých ľudí.
Trend quiet quitting zarezonoval hlavne u mladých ľudí. / Foto: Bigstock

Autor: Nilufar Ahmed, Senior Lecturer in Social Sciences, CPsychol, FHEA, University of Bristol

 

Ak ste v práci nešťastní, ale dať výpoveď neprichádza do úvahy, alebo neexistujú žiadne atraktívne alternatívy, možno budete chcieť skúsiť tzv. quiet quitting, teda tiché odpájanie sa od práce. Tento trend, ktorý znamená, že robíte v práci len nevyhnutné minimum, ktoré sa od vás očakáva, sa ujal na TikToku a jednoznačne zarezonoval u mladých ľudí.

Frustruje aj manažérov, pričom niektorí sa údajne obávajú, že ich zamestnanci sa flákajú. Quiet quitting ale nie je o vyhýbaní sa práci, ale o nevyhýbaní sa zmysluplnému životu mimo práce.

Za posledných 20 rokov sa mnohí ľudia pripojili ku globálnej kultúre prepracovanosti, pričom neplatená práca sa stala očakávanou súčasťou mnohých pracovných miest. Po viacerých recesiách a globálnej pandémii mileniáli a najmä generácia Z často nemajú rovnaké pracovné príležitosti a finančné zabezpečenie ako ich rodičia. Mnoho mladých ľudí, ktorí očakávali relatívne priamy postup v profesionálnom živote, zápasilo s neistými zmluvami, neistotou v zamestnaní a so snahou riešiť si situáciu s bývaním. Sú takí, ktorí neustále venujú ďalšie hodiny v práci a idú nad rámec svojich povinností, aby sa pokúsili zabezpečiť povýšenie a bonusy, no stále sa im to nedarí.

Možno aj v reakcii na toto sklamanie nedávna štúdia spoločnosti Deloitte zistila, že mladí ľudia čoraz viac hľadajú flexibilitu, zmysel vo svojej práci a rovnováhu a spokojnosť vo svojom živote. Mnohí mladí teraz odmietajú žiť len pre prácu a hoci pracujú, nedovolia, aby práca ovládala ich život.

A hoci  sa práca s minimálnou kapacitou môže zdať zvláštna, vy (a váš zamestnávateľ) by ste sa nemali báť quiet quitting – môže to byť pre vás dobré.

 

Pracovať menej je dobré pre duševné zdravie

Štúdie zistili, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom súvisí s duševným zdravím v rôznych  zamestnaniach. Prieskum z roku 2021 medzi 2 017 britskými pracovníkmi, ktorý realizoval web s recenziami zamestnávateľov Glassdoor, zistil, že viac ako polovica zamestnancov mala pocit, že má slabú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Tiché odvykanie od práce má za cieľ obnoviť rovnováhu tam, kde sa práca vkradla do vášho osobného času. Môže tiež pomôcť oddeliť svoju vlastnú hodnotu od práce. Keď všetko, čo máte, je práca, je ťažké nevyvodiť z nej zmysel pre svoju hodnotu.

Vnímané zlyhania v práci, ako napríklad nedosiahnutie povýšenia alebo uznania za svoje úspechy, sa môžu zvnútorniť ako osobné zlyhania. To môže zvýšiť úzkosť, takže sa obávate, ako zlepšiť svoj výkon. Ľudia často reagujú tak, že robia viac práce, čím sa ďalej zhoršuje začarovaný kruh prepracovanosti a nízkeho sebavedomia.

 

Nebezpečenstvo vyhorenia

Keď sú veci naozaj zlé, môže to viesť k vyhoreniu. V roku 2019 Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne uznala syndróm vyhorenia ako profesijný jav charakterizovaný pocitmi vyčerpania, cynizmu, mentálneho odstupu od práce a horším výkonom. Syndróm vyhorenia predstavuje významné riziko prepracovania a môže mať dlhodobý vplyv na fyzické, emocionálne a duševné zdravie.

Syndróm vyhorenia je náročný a nákladný pre jednotlivcov a zamestnávateľov. Mnoho ľudí so syndrómom vyhorenia si nakoniec vezme v práci voľno alebo aspoň pracuje na menej ako plnú kapacitu. Tiché odvykanie od práce môže vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, a tak môže chrániť pred syndrómom vyhorenia skôr, ako k nemu dôjde.

 

Lepšie pracovné vzťahy

Výskum ukazuje, že šťastnejší zamestnanci sú produktívnejší a angažovanejší. To môže dokonca zmierniť pocit rozptýlenia alebo nechcenia byť prítomný.

Keď sa ľudia cítia šťastní, je pravdepodobnejšie, že budú priateľskejší a otvorenejší, čím sa upevnia priateľstvá na pracovisku, ktoré ľudia uvádzajú ako významnú časť ich radosti z práce . Zameranie tichého odvykania len na vykonávanie svojej práce tiež odstraňuje negatívny vplyv neustáleho pocitu konkurencie s rovesníkmi.

Priateľstvo na pracovisku sa dotýka našej základnej potreby pocitu spolupatričnosti a môže zase zvýšiť lojalitu k pracovisku a zlepšiť pracovný výkon. To všetko môže viesť k vyššej produktivite, čo samozrejme znamená vyššie zisky.

Tiché ukončenie by mohlo byť „veľkým oslobodením“ v reakcii na veľkú rezignáciu. Ľudia odmietajú prepracovanosť a syndróm vyhorenia a volia si rovnováhu a radosť. Stanovujú si hranice, takže ich identita a sebahodnota nie sú viazané na ich pracovnú produktivitu.

Zamestnávatelia by namiesto toho, aby boli nervózni zo straty produktivity zamestnancov, mali využiť trend quiet quitting, aby podporili blaho svojich zamestnancov. Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom oznámi pracovníkom, že si ich vážia, čo povedie k väčšej angažovanosti, produktivite a lojalite, lebo tak vyhrá každý.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Zdieľať na facebooku