Máte v dospelosti problém nájsť si priateľov medzi rovesníkmi? Obohacujúcim spojením môže byť aj priateľstvo s vekovo staršími ľuďmi

  Foto: Bigstock

Autorka: Catherine Elliott O'Dare, Assistant Professor in Social Policy, Trinity College Dublin

 

Aj keď nás osamelosť môže zasiahnuť v mnohých bodoch nášho života, sú chvíle, kedy je obzvlášť náhla. Veľké zmeny, ako je odchod z univerzity, zmena zamestnania alebo sťahovanie miest, nás môžu prinútiť cítiť sa izolovaní a sociálne vylúčení od ľudí okolo nás.

 

Hoci ste mladý človek, stretnúť ľudí, s ktorými sa môžete priateliť, keď nemáte študentské bývanie alebo neštudujete na univerzite, môže byť ťažké. Podľa vedcov sú ľudia vo veku 16 až 24 rokov a mladí ľudia, ktorí bývajú v podnájme, obzvlášť vystavení riziku osamelosti, izolácie a depresie.

Pri nadväzovaní priateľstiev zvyčajne hľadáme ľudí podobného veku, za predpokladu, že budú zdieľať náš svetonázor a životné skúsenosti. Ale to nie je vždy spoľahlivý ukazovateľ pre vytváranie priateľstiev. Kontakty sa nadväzujú s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi bez ohľadu na vek. Medzigeneračné priateľstvá, ktoré vznikajú medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi z rôznych vekových skupín, sú jedným z liekov proti osamelosti, ktoré môžu tiež pomôcť v boji proti ageizmu v spoločnosti.

 

V našom nedávnom výskume sme so sociálnym vedcom Riikke Korkiamäkim túto tému skúmali rozhovormi so staršími a mladšími účastníkmi, ktorí mali aspoň jedného priateľa z inej vekovej skupiny. Zistili sme, že priateľstvo medzi staršími a mladšími ľuďmi môže podporovať sociálne začlenenie a spolupatričnosť, pričom je zároveň príjemné, zaujímavé a prospešné pre obe strany. Ako poznamenal jeden účastník: „Ľudia sú ľudia, nenosíme štítky s dátumom narodenia na krku.“

Od starších i mladších kamarátov sme sa dozvedeli, že je veľa dôvodov, prečo si nájsť priateľa z inej generácie. Tu sú štyri z nich.

 

1. Prijmite rozdiely a učte sa jeden od druhého

Aj keď budete pravdepodobne zdieľať záujmy, hodnoty a názory so svojím odlišne starým priateľom, aj rozdiely medzi vami môžu byť zaujímavé a užitočné. Starší ľudia mali dlhší čas na to, aby získali osobné skúsenosti a rozvíjali zručnosti a „know-how“ na pracovisku aj mimo neho. Váš starší priateľ sa s vami pravdepodobne podelí o tieto skúsenosti. Ak ste mladší priateľ, je pravdepodobnejšie, že môžete staršieho priateľa zasväcovať do sveta technológií, popkultúry a ďalších.

Dávať a brať je kľúčovou charakteristikou medzigeneračného priateľstva. Nebyť len príjemcom, ale aj dobrodincom podpory, dáva ľuďom dobrý pocit, že sú rovnocennými a podpornými priateľmi. Ako sa zveril jeden účastník výskumu, dávanie a prijímanie medzi priateľmi bolo dôležité z hľadiska osobnej spokojnosti. Tento typ priateľstva mu dával pocit, že je potrebný, užitočný a žiadaný. Práve takým typom priateľstva to bolo.

 

2. Každé priateľstvo je zábavné

Zábava a smiech sú základným prvkom týchto priateľstiev. Jeden účastník poznamenal, že rovnaký zmysel pre humor a zdieľanie vtipov bolo príjemným prvkom ich priateľstva so starším priateľom. Ďalšia účastníčka poznamenala: „V skutočnosti sa necítim o nič staršia ako ona. Dobre sa spolu vieme zasmiať. Klebetíme, smejeme sa, hovoríme si vtipy ... Mohla som jej povedať čokoľvek.“

 

3. Nájdite nové siete podpory

Priateľstvo medzi rôznymi generáciami je silným a často prehliadaným zdrojom podpory, starostlivosti a inklúzie odlišným od priateľstva s rovesníkmi. Mladší účastníci hovorili o „mostoch“ k sieťam a podpore, ktoré im starší priatelia poskytli a ktoré im ich priatelia v podobnom veku nemohli poskytnúť. Toto je užitočná charakteristika, ak ste v novom meste alebo krajine alebo dokonca na novom pracovisku.

 

4. Pokúste sa bojovať proti ageizmu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie jeden z troch ľudí uvádza, že sa stal terčom ageizmu, pričom mladší ľudia v Európe uvádzajú viac vnímanú vekovú diskrimináciu ako iné vekové skupiny. Ageizmus môže narúšať spokojnosť človeka, spôsobiť jeho izoláciu a duševné utrpenie. Medzigeneračné priateľstvo môže znížiť stereotypy a predsudky o rôznych vekových skupinách a pomôcť čeliť ageizmu, keď sa ľudia navzájom spoznávajú a rozumejú si a vytvárajú priateľské putá bez ohľadu na vek.

 

Ako spoznať starších priateľov?

Skúste sa pridať do rôznych záujmových klubov a užite si voľnočasové aktivity, kde sa stretávajú ľudia všetkých vekových kategórií, alebo si len dajte kávu so starším kolegom z práce. Priateľstvá medzi staršími a mladšími ľuďmi môžu vzniknúť aj na tých najneočakávanejších miestach. Jeden z účastníkov nášho výskumu nadviazal celoživotné priateľstvo so ženou, ktorá sa mu len o vlások vyhla na parkovisku nákupného centra. Keď išli na kávu, aby sa zotavili z blízkej slečny, zistili, že si navzájom užívajú spoločnosť a zdieľajú vášeň pre plávanie v mori, a tak sa začalo ich priateľstvo. 

 

Príležitosti, ako sa spriateliť s ľuďmi mimo nášho veku, a úžasné výhody, ktoré prinášajú, sú všade okolo nás, ak sa pozrieme za hranice zvyčajných klišé a stereotypov.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Zdieľať na facebooku