Gramatika: Ako používať slovenské úvodzovky?

Ako správne písať úvodzovky? Veľa ľudí sa ich naučilo písať nesprávne kvôli angličtine, kde sa používajú obe hore.
Ako správne písať úvodzovky? Veľa ľudí sa ich naučilo písať nesprávne kvôli angličtine, kde sa používajú obe hore. / Foto: Pexels

Úvodzovky používame na označenie priamej reči, citácie či akejsi irónie, nadsádzky. No neraz sa stretávame s tým, že majú rôznu podobu. Ako teda majú vyzerať správne úvodzovky „po slovensky“?


Jasne úvodzovky vysvetľujú Pravidlá slovenského pravopisu (2000, s. 107 – 108). Hovoria o tom, že úvodzovky „“ sa píšu v týchto prípadoch:

  • na začiatku a na konci priamej reči;
  • na začiatku a na konci doslovných citátov;
  • pri uvádzaní výrazov príznačných pre isté prostredie alebo ľudí;
  • ak hovoríme o výrazoch, od ktorých sa hovoriaci dištancuje, hovorí ich s iróniou, respektíve v inom zmysle, ako sa používajú zvyčajne;
  • v jazykovedných prácach pri uvádzaní výrazov hodnotených ako nesprávne či nevhodné.

 

Klasické slovenské úvodzovky sú v tvare „“ – čiže v grafickom tvare 99, 66. Nie je správne používať anglické úvodzovky "". Nesprávne sú uvedené úvodzovky nasledovne: "Z dôvodu prerušenej dopravy sú vlaky vedené odklonom cez Bratislava – Nové Mesto," uviedla ZSSK.

 

Najznámejšou je azda štandardná priama reč. „Mária, poď sem!“ „Nebudeme o tom diskutovať,“ povedal Peter, „poďme radšej pracovať.“ „Budeme za to niečo mať?“ pýtali sme sa. Interpunkčné znamienko (bodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik, výkričník) píšeme v tomto prípade pred koncovou úvodzovkou. Miesto úvodzoviek sa na začiatku a na konci priamej reči môžu používať taktiež aj pomlčky.


Rovnakým spôsobom vyčleňujeme doslovné citácie v texte. Ako povedal Aristoteles: „Človek je tvor spoločenský.“ Názvy diel nie je potrebné uvádzať s úvodzovkami. Iba v tom prípade, ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí.

 

Ak potrebujeme vo vnútri citátu či priamej reči použiť ďalšie úvodzovky, použijeme jednoduché (sekundárne) úvodzovky – ‚‘. „Môj otec mi často hovoril: ‚Neboj sa!’“


Ak uvádzame výraz, ktorý je spojený s iróniou, je inak myslený, taktiež používame úvodzovky. Mali by sme rozlišovať hudbu a „hudbu“. Rovnako môžeme vyčleniť aj slangové výrazy napríklad v publicistických textoch: Aby si Boh robil svoju prácu a ja som mu do toho „nekecala“. Úvodzovka na konci je v tomto prípade vždy pred interpunkčným znamienkom.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku