Dcéry pracujúcich matiek sú úspešnejšie a synovia starostlivejší, tvrdia vedci

Dcéry pracujúcich matiek sú úspešnejšie a synovia starostlivejší, tvrdia vedci
Dcéry pracujúcich matiek sú úspešnejšie a synovia starostlivejší, tvrdia vedci / Foto: Bigstock

Keď sa ženy vracajú po materskej dovolenke späť do práce, robia to vždy len s najlepším úmyslom. Buď túžia pracovať na svojom profesijnom rozvoji alebo chcú pomôcť rodine s finančným rozpočtom. Akékoľvek negatívne poznámky ohľadne tohto životného kroku ženy nie sú vhodné, pretože vždy je to pre matku ťažké rozhodnutie. Ženy, ktoré sa vracajú do zamestnania nie sú ani sebecké, ani krkavčie matky a každá z nich má na to zo svojho pohľadu vážny dôvod. Napriek tomu nás bez pochopenia kritizujú svokry, naše mamy, kamarátky a občas i manželia.

 

Ak matka pracuje, môže to mať pre rodinu viaceré pozitíva. Nedávno zverejnená štúdia Harvardskej univerzity zistila, že pracujúca matka zohráva v rodine pri výchove detí minimálne tak dôležitú úlohu ako žena v domácnosti. Štúdie sa v rokoch 2002 a 2012 zúčastnilo 50 000 rodinných príslušníkov (matky, dcéry, synovia) z 24 krajín sveta vrátane Slovenska (Ďalšie štáty boli – Austrália, Rakúsko, Chile, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Izrael, Japonsko, Lotyšsko, Mexiko, Nórsko, Filipíny, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan a USA). Vedecký tím pod vedením profesorky  Kathleen L. McGinn si všímal, aký vplyv na život detí mala matka pracujúca mimo domu a matka, ktorá zostávala s nimi doma do ich 14 rokov. Závery, ku ktorým prišli, budú pre niekoho možno prekvapivé.

 

Dcéry zamestnaných matiek sú v zamestnaní úspešnejšie, lepšie zarábajú a viac sa dostávajú do manažérskych pozícii. V práci trávia viac pracovných hodín a domácnosti sa venujú menej. Model pracujúcej matky sa odrazil aj vo výchove synov. Zatiaľ čo matkina životná úloha nemala vplyv na ich vzdelanie a neskoršie kariérne úspechy, títo muži sa v dospelosti dokázateľne viac venovali domácim prácam a starostlivosti o rodinu. Podľa autorov výskumu je to preto, že jednoducho pri svojom dospievaní zachytili vzorec správania, kedy sa doma každý postaral sám o seba a nebolo všetko len na matke. Rovnaký rodinný status následne uplatňovali vo svojich vlastných rodinách – keď sa oženili, dali svojím manželkám možnosť pracovať a profesne rásť.

Na margo výsledkov svojej práce McGinn potvrdzuje, že určitý vplyv zamestnanej matky na deti očakávali, prekvapil ich však aj dopad na budúce vedúce pozície ich dcér. Zatiaľ čo v skupine dcér s pracujúcimi matkami sa manažérkou stala jedna z troch, v druhej skupine sa to podarilo len jednej zo štyroch.

 

Všetci dospievame s istými očakávaniami, čo sa od nás chce. Rozdelenie rodičovských úloh v spoločnosti nám ukazuje, čo je vhodné, ako sa máme správať, čo by sme mali robiť, do čoho sa máme vložiť, čomu veriť.


Nakoniec, to je aj dôvod, prečo mnohí potomkovia kráčajú v profesných šľapajách svojich rodičov. Ak je váš otec doktor, je prirodzené, že sa budete ťahať týmto smerom. Ak vaša matka chodí do práce, tiež sa vám to zdá normálne.

Napriek tomu, že sa môže zdať, že výsledok štúdie uprednostňuje zamestnané matky, neznamená to, že vedci neoceňujú aj prácu žien zostávajúcich v domácnosti.

Nehovoríme, že jedno je lepšie ako druhé. Je to pre spoločnosť len ukážka možností, ktoré sa tým deťom do života ponúkajú.

Podľa zhromaždených údajov však trend matky zostávajúcej doma v skúmaných krajinách prirodzene klesá. Dnes už manželkou a matkou na plný úväzok zostáva len každá desiata žena.

 

Zdieľať na facebooku