Krásne video: Čo sa dospelí môžu učiť od detí?

V tom našom svete dospelých sa ľudia vždy nechovajú tak, ako im káže srdce. To robia iba deti. Dospelí až pričasto zapájajú do svojho konania rozum, čoho nie je vždy výsledkom konanie, ktoré by bolo hodné obdivu. Pozrite si nasledovné video zachytávajúce sociálny experiment, v ktorom sú hlavnými postavami deti. A ako sa zachovali, keď nič netušiacim dospelým vypadla peňaženka? Konali bez zaváhania a všetky rovnako.

 

Zdieľať na facebooku