Nový výskum potvrdil, že jeden výchovný faktor spôsobuje u detí doživotné následky

  

Určite ste sa už zamýšľali nad tým, čo konkrétne môže byť pre vaše deti v rozvoji ich osobnosti pri ich výchove škodlivé a zase naopak. Obávate sa či nie ste veľmi prísni, keď zakazujete televíziu alebo jedenie čokolády? Dodržiavate bez výnimiek čas odchodu do postele? Všetko, čo robíte môže byť v poriadku. Deti potrebujú pre pocit bezpečia určitý režim a poriadok. No nad tým, ako môžeme pozitívne či negatívne ovpyvniť život svojich detí, by sme mali zamyslieť omnoho skôr. Podľa nedávaneho výskumu má jedna vec na vývoj a budúci život dieťaťa závažný vplyv.

Nová štúdia rodičom odporúča, aby sa sústredili na jeden z hlavných faktorov: citlivosť počas prvých troch rokov dieťaťa. Vedci tvrdia, že sociálne a akademické schopnosti dieťaťa môžu byť úplne potlačené do dospelosti, ak dieťa nedostáva v tomto období citlivú opateru a prístup.

Čo podľa vedcov znamená „citlivá opatera“?

Definujú ju ako „dôležitosť, akou rodičia reagujú vhodne a promptne na detské impulzy, sú pozitívne zapojený do komunikácie s dieťaťom a poskytujú mu základný pocit bezpečia pri objavovaní okolitého prostredia.“ Inými slovami: predstavuje to komunikáciu rodič-dieťa a reagovanie na dieťa jemným a pozorným spôsobom, pri ktorom opatrovateľ dieťaťa rozumie jeho potrebám.

Tento výskum bol publikovaný v časopise Child Development journal a štúdia čerpala dáta z Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation za účelom zistenia, ako citlivosť matky počas prvých 3 rokov života dieťaťa ovplyvňuje ľudí do ich dospelosti.

Matky účastníkov žili pod hranicou chudoby v čase, keď ich v treťom trimestri tehotenstva oslovili k účasti na výskume.  Po tom, ako sa ich deti narodili, vedci sledovali 243 detí až pokiaľ nedovŕšili vek 32 rokov.

Na začiatku štúdie vedci sledovali každé jedno dieťa so svojou matkou ako ho kŕmi, ako sa s ním hrá štyri krát počas dňa v priebehu 42 mesiacov.  Počas detstva a dospievania poskytli pridanú hodnotu výskumu učitelia informáciami, ako dieťa vychádza s rovesníkmi a ako sa mu darí v štandardizovaných testoch. Keď mali sledovaní účastníci 20 a 30 rokov, vedci s nimi viedli rozhovor a diskutovali o ich ľúbostných vzťahoch a akademickom pokroku.

A čo vedci sledovaním zistili u týchto detí za takmer 30 rokov?

Lee Raby, doktorand University of Delaware a spoluautor štúdie tvrdí, že: „ Čím intenzívnejšia a citlivejšia  bola skorá opatera v detstve, tým väčšiu predzvesť úspechu v dospelosti znamenala.“

Účastníci štúdie, ktorých matky boli viac nedôveryhodné, nepriateľské, a/alebo nezúčastnené ako senzitívne počas tohto skorého obdobia, skôr prežívali svoje detstvo a dospelosť v horších a nešťastných vzťahoch s rovesníkmi a dosahovali horšie skóre v školských testoch. Ako vyrastali, dosahovali tiež skôr nižšiu úroveň vzdelania a mali problémy s udržiavaním funkčných ľúbostných vzťahov.

otecko a dcerkaNa druhej strane, deti, ktorým sa dostávalo citlivej materinskej opatery, boli vo všeobecnosti viac úspešné v ich sociálnom živote i akademickom snažení počas celého života, resp. obdobia sledovania. Ich vzťahy bolo možné v dospelosti označiť za spokojné, verné a intímne, čo naopak chýbalo v skupine detí, ktoré dostatočnú pozornosť v skorom detstve nedostávali.

Raby tvrdí, že napriek tomu, že sledovaná vzorka matiek bola z vrstvy žijúcej pod hranicou chudoby, je plne presvedčený, že výsledky sú rovnako zodpovedajúce rodinám bez akýchkoľvek ekonomických problémov. Jeho zistenia opiera aj o predošlú štúdiu, ktorá tiež potvrdzuje, že nedostatok citlivej opatery predpovedá problematické sociálne a akademické výsledky. Táto štúdia sledovala iba účastníkov do dosiahnutia 16 rokov, ale zahŕňala práve vzorku rodín relatívne bez finančných problémov.

Nový výskum teda potvrdzuje, že nedostatok skorej citlivej starostlivosti rodičov má pretrvávajúce následky nielen na životoch ich detí, ale rovnako sa tieto následky odrážajú na ich životoch aj v dospelosti.

Raby dodal, že je potrebné, aby bolo urobených v tejto oblasti viac výskumov, aby bolo možné určiť, či by programy, ktoré podporujú starostlivosť rodičov v prvých rokoch života dieťaťa mohli v skutočnosti spôsobiť rozdiel. Nateraz však rodičia možno pochopia, aká je veľká dôležitosť byť jednoducho citlivý k detským impulzom.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku