Advent – prečo ho slávime a čo symbolizuje?

Adventný veniec je jedinečným symbolom adventu.
Adventný veniec je jedinečným symbolom adventu. / Zdroj: Unsplash

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. Veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod Krista.

 

Advent má duchovný význam a nie je len časom nakupovania darčekov. Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne a veriaci si v tomto období pripomínajú príchod Krista. Počas tohto obdobia sa schádzajú v katolíckych, evanjelických a iných kresťanských chrámoch k modlitbám a zamysleniam. 

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne. Tie symbolizovali 4000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred Kristom. V období adventu platil zákaz usporadúvať hlučné zábavy a svadby.

 

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.

 

Advent sa začína prvou adventnou nedeľou - medzi 27. novembrom a 3. decembrom, končí sa na Štedrý večer po západe slnka. V rímskokatolíckej cirkvi je tiež advent začiatkom cirkevného roka.

 

3. adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a oproti ostatným adventným dňom tu liturgickou farbou namiesto fialovej môže byť ružová. Advent trvá do prvých vešpier Narodenia Pána.

 

Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách.

 

Pravoslávna cirkev aj gréckokatolícka cirkev má dodnes šesťtýždňové prípravné obdobie pred sviatkom Narodenia Pána. Toto obdobie sa tradične nazýva Filipovka, trvá od 15. novembra do 24. decembra a zachovalo si charakter pôstu. Zároveň Filipovka nepredstavuje začiatok cirkevného roka, ktorý sa na Východe začína 1. septembra.

Čítajte viac o téme: Vianoce s rodinou
Zdieľať na facebooku