Učitelia sa môžu bezplatne vzdelávať ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu

Redakcia
Sponzorovaný článok
Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia stredných škôl sa počas série bezplatných vzdelávacích podujatí učia, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu.
Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia stredných škôl sa počas série bezplatných vzdelávacích podujatí učia, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu. / Zdroj: SCCD

Schopnosť zážitkovo vzdelávať a učiť v súvislostiach by mala byť základom práce každého dobrého učiteľa. A ešte lepšie je, ak je pedagóg ochotný stále sa niečo nové učiť. Pre tých, ktorí o to majú záujem, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj sériu bezplatných vzdelávacích podujatí. Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia stredných škôl sa na nich učia, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu. Záujem je zatiaľ veľký. „Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby súčasní žiaci pochopili príčiny a následky zmeny klímy a environmentálnej migrácie a aby si uvedomili súvislosti medzi vlastným konaním a globálnymi zmenami. Tieto témy nie sú jednoduché a je dôležité, aby ich učitelia vedeli podať formou, ktorá žiakov zaujme. Počas školenia im ponúkneme niekoľko spôsobov, ako na to,“ uviedla projektová manažérka SCKR Klára Tóthová.

Vzdelávanie je vhodné pre učiteľov všetkých predmetov, pretože environmentálna aj globálna výchova patria k prierezovým témam v edukačnom procese.

Obsah vzdelávania a použité vzdelávacie materiály boli vytvorené v rámci medzinárodných projektov s finančnou podporou Európskej únie, Medzinárodného vyšehradského fondu a slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid. Vzdelávacie materiály sú preto k dispozícii vo viacerých európskych jazykoch, napr. v maďarčine, poľštine a nemčine, ale aj v taliančine či španielčine, a samozrejme v angličtine. Vzdelávanie tak môže byť zaujímavé aj pre učiteľov cudzích jazykov, či učiteľov pôsobiacich v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. „Vzdelávaním učiteľov by sme chceli dosiahnuť, aby žiaci vo vyučovacom procese pochopili, ako používaním rôznych bežných predmetov ovplyvňujeme spotrebu limitovaných zásob nerastných surovín,“ dopĺňa Danica Víznerová, projektová manažérka SCKR.

Vzdelávacie aktivity organizátori pripravili počas septembra a októbra 2017 pre učiteľov vo všetkých ôsmich krajoch. Vedú ich lektori z občianskeho združenia Sosna. „Všetci máme spoločný cieľ – chceme z mladých ľudí vychovávať rozhľadených aktívnych občanov. Radi poskytneme učiteľom naše skúsenosti a metodické odporúčania,“ uzatvára Klára Tóthová.

 

Záujemcovia sa ešte stále môžu na vzdelávanie prihlásiť elektronicky formou návratky. O podrobnostiach a o mieste a čase konania jednotlivých podujatí sa môžu informovať na regionálnych pracoviskách Metodicko-pedagogického centra alebo na webe SCKR (www.sccd-sk.org).

Čítajte viac o téme: Životné prostredie
Zdieľať na facebooku