Kozmix – zábavný časopis pre zvedavé deti a veľká pomôcka pre učiteľa

Kozmix – zábavný časopis pre zvedavé deti a veľká pomôcka pre učiteľa
Kozmix – zábavný časopis pre zvedavé deti a veľká pomôcka pre učiteľa / Foto: Kozmix

Učitelia na prvom stupni stoja každý deň pred ťažkou úlohou. Musia ponúknuť svojim žiakom vzdelávanie, ktoré ich zaujme, motivuje a samozrejme aj naučí niečo nové. Učitelia venujú veľkú časť svojho voľného času príprave práve takých vzdelávacích aktivít so spomenutými atribútmi. Preto sú pre pedagóga veľkou pomocou materiály, ktoré mu prípravu na vyučovanie uľahčia. Časopis Kozmix je takouto pomôckou, pretože je vyváženým mixom zábavy a vzdelávania. Učiteľom ušetrí čas na prípravu do školy a čo je dôležitejšie – pomôže motivovať žiakov. Aký je jeho obsah?

 

Pre žiakov je zaujímavé napríklad postupné predstavovanie jednotlivých postavičiek, ktoré ich sprevádzajú aj na vzdelávacom portáli Kozmix.sk. Každá z nich má jedinečnú osobnosť a spôsob komunikácie. Napríklad Wander je skúsený cestovateľ, ktorý pozná svet, jazyky a základy slušného správania. Hedka je hlavička na všetko - vyrieši každý problém, alebo sa o to aspoň pokúsi. Selfi je kamarátka so najmodernejšími technológiami, žije na sociálnych sieťach, ale pozná ich riziká - učí deti využívať technológie zmysluplne. Spomínané tri postavičky, spolu s ostatnými piatimi, sprevádzajú žiaka v celom časopise. Ústredným hrdinom je milý mimozemšťan Kozmix, ktorý nedopatrením stroskotal na našej planéte. Vďaka svojim siedmim novým kamarátom však nie je stratený v cudzom svete. Jeho noví priatelia sú mu sprievodcami a zároveň ho učia o všetkom, čo je na Zemi iné ako na Kozmixovej domovskej planéte. Tento príbeh dotvára atmosféru celému časopisu rovnako ako aj vzdelávaciemu portálu.

 

Foto: Kozmix

 

Časopis obsahuje aj množstvo voľnočasových aktivít vo forme doplňovačiek, vystrihovačiek a dokonca aj receptov na chutnú desiatu. Autori venovali pozornosť aj kompetencii čítania s porozumením v piatich tematicky zameraných textoch. Každá téma hracích kariet Vesmír, Zem, Slovensko, Škola a Domov je doplnená o text určený na precvičovanie kompetencie čítať s porozumením. Žiaci postupne prechádzajú zaujímavými informáciami o vesmírnych telesách, pracujú s mapou našej planéty či precestujú veľké mestá Slovenska. K jednotlivým textom nepristupujú pasívne, aktivity sú zamerané na predcvičovanie prostredníctvom metódy INSERT. Ide o učebný postup, ktorý pomáha žiakom zostať pri čítaní aktívnym a efektívne prepojiť proces čítania a myslenia. Do obsahu patrí aj rozhovor so speváckou hviezdou Máriou Čírovou, ktorej koncert je prvou cenou v Hviezdnej súťaži.

Časopis obsahuje hracie karty, ktoré sú súčasťou Hviezdnej súťaže s Kozmixom. Princíp súťaže je jednoduchý – hracie karty sú tematicky zamerané na vesmír, planétu Zem, Slovensko, domov a školu. Učiteľ zadáva žiakom úlohy cez vzdelávací portál Kozmix.sk. V úlohe je obsiahnutý aj vzdelávací materiál (lekcia) z portálu, pričom za jej úspešné vyriešenie učiteľ odmení deti nálepkami, ktoré si lepia na hracie karty. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít v časopise sa žiak hlbšie oboznámi s témami Vesmír, Zem, Slovensko, Domov a Škola. Okrem textov na zlepšenie čítania s porozumením si žiak zlepší svoj postreh, pamäť, pozornosť, pomocou hlavolamov a rébusov si precvičí logické myslenie a v úlohách zameraných na výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie si zlepší svoje motorické zručnosti. Hracie karty prepojené na vzdelávací portál Kozmix sú jedným z ďalších spôsobov ako motivovať žiaka k rozširovaniu svojho poznania. A samozrejme, po vyplnení a odoslaní karty môže žiak aj učiteľ získať hodnotné ceny.

Učitelia, ktorí s časopisom učili, si pochvaľovali najmä zvýšenú motiváciu žiakov pri riešení úloh na vzdelávacom portáli. Hra je vo veku žiakov prvého stupňa prirodzenou aktivitou a jej spojenie so vzdelávacími aktivitami sa ukázalo ako vhodný prostriedok pre ich motiváciu.

 

Učitelia zapojení do projektu Moja prvá škola si môžu časopis objednať na adrese www.mojaprvaskola.sk. Cena jedného časopisu je 2 Eurá.

Zdieľať na facebooku