Aktívne občianstvo: Už škôlkarov môžeme učiť, ako sa zaujímať o svet okolo seba

Zľava: Andrea Šprochová, Adriana Škarbová, Jana Feherpataky-Kuzmová
Zľava: Andrea Šprochová, Adriana Škarbová, Jana Feherpataky-Kuzmová / Foto: EW

Záujem o dianie v spoločnosti, schopnosť meniť veci vo svojom okolí, ale aj rešpekt k rozmanitosti ľudí a názorov. Tieto zručnosti sa formujú už od útleho detstva. S občianskou náukou sa však deti stretávajú až na druhom stupni základnej školy. Prečo je potrebné rozvíjať občianske a životné zručnosti skôr – už v škôlke a na prvom stupni? Porozprávame sa s Janou Feherpataky-Kuzmovou riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo a Adrianou Škarbovou, zástupkyňou pre materskú školu, zo Základnej školy Brehy. Sledujete Klub rodičov, ktorý pripravuje portál Eduworld.sk.

 

Zdieľať na facebooku