Necítite sa dostatočne milovaní?

  

Hovorí sa, že vo vzťahu najviac ubližuje neopätovaná láska. Ale čo, ak nie je neopätovaná, ale len nepochopená? Myslím si, že oveľa viac zraňuje, keď niekoho milujete, dávate mu to najavo ako najlepšie dokážete a ona/on vaše prejavy lásky napriek tomu nevidí. To je niečo, čo môže byť frustrujúce pre obe strany. A namiesto prijatia vznikne domnienka, prípadne až presvedčenie, typu: „Ty už ma nemáš rada/rád.“ alebo „Nie som pre teba dosť dobrá/dobrý.“

Každý z nás má potrebu lásky, potrebu prijatia. Ale každému z nás je zrozumiteľný iný spôsob, akým je táto potreba napĺňaná. Ak potreba lásky a prijatia nie je naplnená, človek má tendenciu byť podráždený až agresívny alebo naopak smutný, úzkostlivý, stiahnutý do seba. A tak sa vytvára bludný kruh nedorozumení s pocitom nenaplnenej lásky.

Eva sa v tomto bludnom kruhu so svojím otcom točila takmer 30 rokov. Niekedy v detstve si vytvorila presvedčenie, že ju jej otec nemá rád. Že je pre neho sklamaním a nevyhovuje mu. Ich vzájomná komunikácia bola tragickým vyjadrením nenaplnených potrieb oboch strán – potreby ocenenia a pozornosti zo strany Evy, a potreby uznania a rešpektu zo strany jej otca. Žiaden z nich si to však neuvedomoval. Čím bola Eva staršia, tým k väčším konfliktom a napätiu medzi ňou a otcom dochádzalo. Väčšina komunikácie končila hádkou, Eviným plačom alebo niekoľkotýždňovým mlčaním. Eva bola plná hnevu a ľútosti. Výsledkom bolo, že sa vo vzťahu k otcovi cítila rozpoltená. Na jednej strane túžila po jeho láske a prijatí, ktoré sa jej nedostávalo, a cítila obrovskú zlosť za to, ako sa k nej správa. Na druhej strane sa cítila „povinná“ svojho otca rešpektovať, vážiť si ho a mať ho rada takého, aký je, s presvedčením, že si asi nič iné nezaslúži. Roky ubiehali, Eva sa osamostatnila, kontakt s otcom sa obmedzil a ich vzájomná komunikácia bola, takpovediac, jednoslovná.

Potom sa Eva zoznámila s dielom manželského poradcu Dr. Garyho Chapmana – Päť jazykov lásky. Po prečítaní knihy si uvedomila, že žila len v ilúzii toho, že ju otec nemá rád. On jej svoju lásku celú dobu prejavoval, len iným spôsobom, akému bola Eva schopná porozumieť. Toto uvedomenie bolo pre Evu veľmi dôležité – veľmi sa jej uľavilo.

Jazyky lásky

Či už svoju náklonnosť prejavíme slovom, činom alebo vyjadrením emócií, vždy ide o určitý spôsob komunikácie. Aby sme dokázali správne komunikovať, potrebujeme ovládať jazyk. A tak, ako na svete existuje viacero jazykov, ktorým sa ľudia dorozumievajú, existuje niekoľko – našťastie podstatne menej – jazykov lásky. Môže sa stať, že váš partner, vaše deti alebo vaši rodičia hovoria iným jazykom lásky než vy sami. V takom prípade môže dochádzať k nedorozumeniam a sklamaniam z nenaplnených očakávaní. Jazyk lásky totiž nie je univerzálny. Je formovaný prostredím, v ktorom sme vyrastali, a našou povahou.

Evin otec pochádzal z prostredia, kde sa dary považovali za prejav náklonnosti. To je jeden z jazykov lásky. Ako dieťa dostávala Eva od svojho otca hračky, neskôr peniaze. Zo začiatku mala, ako každé dieťa, z hračiek radosť, čím však bola staršia, tým menej oceňovala ich hodnotu. Od otca nechcela darčeky alebo peniaze. Chcela niečo iné. Dnes už vie čo. Bola to sústredená pozornosť a uistenie o jeho láske k nej. V tomto sa jazyky lásky Evy a jej otca úplne minuli. Zatiaľ čo otec k Eve hovoril jazykom darov, ona od neho potrebovala počuť slová uistenia a ocenenia a jeho pozornosť. Evina citová nádrž nebola dosť plná, naplňovala ju totiž len jej mama.

 

Citová nádrž lásky

Gary Chapman vo svojej knihe píše o tom, že každý z nás má vo svojom srdci tzv. Nádrž lásky. A to, nakoľko je plná alebo prázdna, odráža našu spokojnosť v živote a to, ako sa správame, ako reagujeme, a ako komunikujeme s druhými. Na plnosť nádrže sú najcitlivejšie práve naše deti. Láska je to jediné, čoho nikdy nemôžu mať príliš. Miera, do akej sa dieťa cíti milované, má vplyv na rozvoj jeho sebaúcty, spoluprácu pri výchove, schopnosť učiť sa a pamätať si nové veci, schopnosť komunikovať, a tiež na zdravý fyzický vývoj.

 

Dnes už Eva vie, že slová uznania a ocenenia ako uistenie o láske sa od svojho otca nikdy nedočká. On to proste nevie. Nie je to jeho jazyk lásky. A ona na to už nečaká. Ani na podvedomej úrovni. Ako náhle Eva prestala trvať na tom, aby jej otec prejavoval lásku jazykom, ktorému ona rozumie, ich vzťah sa začal zlepšovať. Naučila sa v jeho darčekoch vidieť manifest jeho lásky k nej. Keď dostane peniaze, preloží si to do svojho jazyka, ktorý hovorí = Mám Ťa rád, záleží mi na Tebe. Myslím na Teba.

Jazykom lásky sa totiž dá naučiť.

 

Každý máme svoj primárny a sekundárny jazyk lásky, ktorému rozumieme najviac, a ktorý najlepšie naplní našu nádrž lásky. Sme však schopní naučiť sa vnímať a hovoriť aj ostatnými jazykmi. To je dôležité predovšetkým pre naše deti – tie totiž spočiatku hovoria všetkými piatimi. A o ktorých jazykoch vlastne hovoríme? Zmienili sme pozornosť, slová uistenia a dary. Ostávajú ešte skutky služby a fyzický kontakt.

 

Poznanie piatich jazykov lásky pomohlo Eve utíšiť dlhoročnú vnútornú rozpoltenosť a odpovedalo jej na otázku, či ju mám jej otec rád. Pochopenie odlišnosti v prejavoch lásky medzi ňou a jej blízkymi (nielen jej otcom) pomohlo Eve rozvinúť schopnosť empatie. Dnes, ak sa Eva cíti nespokojne a v napätí, je schopná pozrieť sa sama do seba a zistiť, že jej potreba lásky nie je naplnená. A vie, čo presne k nej naplneniu potrebuje – pozornosť a uistenie. Teraz už len ostáva o naplnenie svojej potreby požiadať.

 

5 ciest k naplneniu potreby lásky

„Cítim sa odmietnutá.“ „Ignoruješ ma.“ „Si sebec, myslíš len na seba.“ „Nikdy mi sám od seba nič nekúpiš.“ „S ničím mi doma nepomôžeš, robíš len neporiadok.“ Tieto a mnohé ďalšie slová už niektorí z nás v živote počuli i sami vyslovili. Podobné vyjadrenie sú nešťastne vyjadrené nenaplnené potreby a signály, že nádrž lásky vysychá. Je to volanie po láske – po pozornosti, záujme, zdieľaní a uistení, že sme milovaní. Päť jazykov lásky môžeme teda chápať ako päť ciest  k naplneniam potrieb lásky. Tým, že použijeme tú správnu cestu, budeme schopní jednoduchšie a rýchlejšie vytvoriť spojenie so srdcom toho druhého. A o to nám predsa predovšetkým ide. O tom, ako o lásku požiadať, si môžete prečítať tu.

 

Trúfam si povedať, že najzákladnejšou univerzálnou potrebou ľudí je láska. Od narodenia až po smrť. Ak sa však piatich ľudí opýtate, čím je láska pre nich, dostanete päť rôznych odpovedí. A teraz už viete, prečo.

 


Zdroj: Gary Chapman, 5 jazykov lásky // Foto: Deviantart.com

 

Autorka Lenka Urban je inštruktorka kurzov:

Manuál spokojného dieťaťa

Láskyplná výchova

Päť jazykov lásky- láskyplná komunikácia a výchova

Zdieľať na facebooku