Diane Loomansová: Ak by som svoje dieťa vychovávala opäť

Diane Loomansová: Ak by som svoje dieťa vychovávala opäť
Diane Loomansová: Ak by som svoje dieťa vychovávala opäť / Foto: Bigstock

Ak by som vychovávala svoje dieťa opäť, budovala by som najprv jeho sebaúctu, až potom dom.

Prstom by som viac maľovala ako hrozila.

Opravovala by som svoje dieťa menej a viac s ním hovorila.

Nedívala by som sa na hodinky, iba by som sa jednoducho dívala okolo seba.

Nezaujímala by som sa toľko o učenie, iba by som sa viac zaujímala o neho samého.

Vyšla by som na viac kopcov a púšťala viac šarkanov.

Prestala by som sa hrať na vážnu, ale vážne sa viac hrala.

Prebehla by som viac polí a videla viac hviezd.

Viac by som ho objímala a menej s ním bojovala.

Nebola by som iba prísna, ale aj prístupná.

Neučila by som ho láske k sile, ale sile lásky.

 

Diane Loomansová


Nikdy nebudeme môcť svoje deti vychovávať znova. Nikdy. Máme len jednu výnimočnú príležitosť, ktorá sa už nikdy nezopakuje.

Zdieľať na facebooku