Chcete múdre deti? Buďte láskaví

  

Mozog detí s horším sociálno-ekonomickým zázemím sa podľa štúdií vyvíja pomalšie. Výchova detí sa výrazne líši v závislosti od toho, z akej spoločenskej triedy pochádzajú.  Chudobné deti sú v omnoho väčšej miere vystavené stresu,  menej sa jazykovo rozvíjajú a častejšie ich rodičia zahriaknu. To všetko môže negatívne vplývať na vývoj ich mozgu, ukazujú štúdie.

 

Chudoba zhoršuje rozvoj detí

Rodičia z nižších spoločenských vrstiev prežívajú neistotu kvôli základným životným potrebám, nebezpečnému prostrediu a mnohým iným faktorom, ktoré spôsobujú stres nielen rodičom, ale aj deťom. Vystresovaní rodičia sú menej trpezliví, láskaví, deťom dávajú viac negatívnej spätnej väzby.

Výskumníci zistili, že chudobné deti sa nevedia vyjadrovať  tak dobre ako ich bohatší rovesníci. Vyplýva to pravdepodobne najmä z horšej slovnej zásoby rodičov. Aj keď výskumníci nechápu celkom, ako sa mozog detí vyvíja, a čo potrebujú na svoj kognitívny rozvoj.

Hľadaniu súvislostí medzi socio-ekonomickými faktormi a  rozvojom mozgu sa venuje Martha Farahová, ktorá je zakladajúcou riaditeľkou Penn's Center for Neuroscience and Society University of Pensylvania. Spolu so svojimi kolegami urobila výskum o tom, že ak sú ľudia vystavení v detstve veľmi napätým situáciám a odmeranejšiemu správaniu rodičov, prejaví sa to vo fyziologických reakciách na stres a schopnosti stres zvládať. Upozornila naňho na internetovej stránke americká televízna stanica CNN. Zobraziť viac

 

 

ZDROJ: TREND

 

 

Zdieľať na facebooku