Dokáže rodič ochrániť svoje dieťa pred drogami?

Väčšina dospievajúcich deti sa dostane k drogám s veľkou pravdepodobnosťou.
Väčšina dospievajúcich deti sa dostane k drogám s veľkou pravdepodobnosťou. / Foto: Unsplash

Väčšina z nás si praje, aby naše deti nikdy žiadne drogy neskúsili. Len zopár rodičom sa však toto prianie splní. Lepšie je preto deti na túto životnú skúsenosť pripraviť. Ako po prvý raz hovoriť s deťmi o drogách? 

 

Mnohí rodičia dúfajú, že ich dospievajúce deti sa drogám oblúkom vyhnú. V kútiku duše však vedia, že ich deti prídu do kontaktu s alkoholom, keďže väčšina rodičov v mladosti tiež zažila vlastné spoznávanie alkoholu, tajné popíjanie na lyžovačkách, experimenty, kto koľko znesie. Veľa rodičov preto viac-menej vie, ako reagovať, keď sa ich pubertiak vráti domov podnapitý.

Keď sa však dostaneme k téme drog, dospelí strácajú pevnú pôdu pod nohami. Nevedia, čo by robili, a preto radšej dúfajú, že sa ich dieťa drogám vyhne. Povedia si: „Veď vyrastáme v dobrej štvrti, dobre sme naše dieťa vychovali, nám sa to nemôže stať..“.

Štatistiky však nie sú lichotivé. Väčšina mladých ľudí sa s drogou do kontaktu dostane. Ide najčastejšie o marihuanu, ktorú niekedy v živote vyskúšala tretina tínedžerov.

 

Ako by mal vyzerať rozhovor rodiča a dieťaťa o drogách?

Základom rozhovoru o drogách je bezpečný a dôverný vzťah. Deti a dospievajúci v škole neustále počúvajú, že drogy im zničia život, prichádzajú k nim protichodné informácie a aj vzhľadom na vývinové obdobie sú menej ochotní akceptovať zákazy a rôzne formy moralizovania. Diskusia o drogách je zaťažená práve týmto bremenom, ktoré je dôležité hneď v úvode odľahčiť.

Nemusíte byť odborníkom na drogy na to, aby ste sa o nich s vaším dieťaťom porozprávali.

 

Prvý krok: Počúvajte!

Zaujímajte sa o to, čo vaše dieťa o drogách vie. Najprv môže byť zaskočené, no uistite ho, že vás úprimne zaujíma jeho názor a nebudete ho poučovať. Je to tá najväčšia výzva – počúvať bez napomínania a toho, aby sme postrehy dieťaťa odsúdili. S radami sa neponáhľajte. Ak dieťa opakovane vypočujete, časom bude samo zvedavé, ako vnímate tému vy, a možno sa spýta na vaše vlastné skúsenosti.

 

Druhý krok: Vzdelávajte sa

Môžu vám v tom pomôcť práve vaše deti. Spoznajte ich svet, informácie, ktoré ich obklopujú, hľadajte tipy na dôveryhodné webstránky o drogách. Nie je to jednoduché, mnohé informácie na internete sú príliš zaťažené: buď riziká drog podceňujú, alebo naopak, preháňajú. Hľadajte stránky, ktoré píšu o drogách úprimne – vecne opisujú ich účinky, aj tie negatívne, aj tie pozitívne), príp. obsahujú aj tzv. „harm reduction tipy“ (z angl. harm reduction – zníženie poškodenia). Prístup „harm reduction“ presadzuje, že najbezpečnejšie je drogy neužívať, avšak rozumie, že mladý človek môže prísť do kontaktu s drogou. Vtedy je dôležité, aby bol dobre informovaný a urobil maximum pre svoje bezpečie. Príklad „harm reduction“ odporúčania: „Ak už piješ alkohol, nesadaj za volant.“

 

Tretí krok: Buďte aktívni

Venujte sa svojim deťom, budujte si s nimi vzťah. Pomôžte im, aby spoznávali rôznorodosť života. Žiaľ, nemožno očakávať, že množstvo koníčkov vaše dieťa ochráni pred drogami. Aj tie najviac zaneprázdnené deti sa dostanú k drogám, no ukázalo sa, že pestrosť aktivít a sociálne zázemie môže znížiť riziko, že experimentovanie s alkoholom a drogami prerastie do závislosti.

 

Štvrtý krok: Dajte bezpečnosť na prvé miesto

Možno aj vy si viete spomenúť na bláznivé párty z mladosti, keď to niekto prehnal s alkoholom a vy ste nevedeli, čo máte robiť. Nadviažte na túto skúsenosť a zverte sa s ňou svojmu potomkovi. Vysvetlite mu na tomto príklade, že poznať základy prvej pomoci (obzvlášť pri predávkovaní, otrave alkoholom, úrazoch) môže byť veľmi užitočné. Zároveň tým nastavujete pre dieťa nové pravidlo, s ktorým sa dokáže stotožniť. Dávate tým najavo, že nech sa prihodí čokoľvek, pre vás je prvoradá bezpečnosť a zdravie vášho potomka. Posilňujete tak vzájomnú dôveru medzi dieťaťom a rodičom.

 

Kedy začať hovoriť s deťmi o drogách?

Jednoznačne platí, že zahájiť otvorenú komunikáciu o alkohole a drogách treba čím skôr. Vaše dieťa od malička vníma existenciu alkoholu, ale aj drog a liekov. Možno ste sa téme vyhýbali, lebo sami ste nemali na niektoré otázky jasnú odpoveď. Vaše deti rýchlo pochopia, že im často dospelí o alkohole a drogách klamú. Buďte preto k vašim deťom úprimní a prelomte predsudok, že dospelým sa v tejto téme nedá veriť.

 

Kedy je teda najlepší čas začať hovoriť s deťmi o drogách? Teraz. Prispôsobte rozhovor veku a zrelosti dieťaťa:

2 – 5 rokov

 • Otvorte s deťmi rozhovor o tom, že lieky nás liečia, ale môžu byť aj nebezpečné. „Liek nie je cukrík.“
 • Rozhovor o fajčení môže byť jeden z prvých rozhovorov o drogách. Keď deti predstierajú, že fajčia (príp. pijú pivo), môžete zareagovať: „Teším sa, že je to iba hra, pretože skutočné fajčenie je škodlivé pre naše zdravie.“ Pokiaľ vás dieťa konfrontuje, že tiež fajčíte (prípadne niekto z rodiny), buďte úprimní: „Máš pravdu, fajčenie nie je pre moje telo dobré. Avšak keď už človek začne fajčiť, môže byť preňho veľmi ťažké prestať.“
   

5 – 8 rokov

 • Deti už dokážu pochopiť krátkodobé dôsledky alkoholu a iných drog. Zachovajte pokoj a buďte vecní – vysvetlite deťom, aké účinky majú drogy a aké majú riziká.
 • Dôležité je klásť dôraz na zdravý životný štýl, riešenie problémov a kritické myslenie.
   

8 – 12 rokov

 • Deti už získavajú väčšinu informácii o drogách z iných zdrojov. Zároveň môžu byť ešte celkom otvorené hovoriť o tom, čo počuli. Využite to. Pýtajte sa detí, čo vedia, zaujímajte sa, čo si o drogách myslia.
 • Diskusiou dávate dieťaťu pocítiť, že s vami môže otvorene hovoriť aj o tabu témach bez toho, aby ste ho odsúdili.
 • Vyhnite sa poučovaniu, oceňte dieťa, že kriticky premýšľa a otvorene sa s vami rozpráva.
   

12 – 18 rokov

 • Vaše dieťa už pravdepodobne pozná niekoho, kto drogu vyskúšal (minimálne tabak, alkohol), príp. sa samo dostane do kontaktu s drogami.
 • Vyjadrujte záujem o vaše dieťa každý deň.
 • Snažte sa pochopiť svet mladého človeka. Zistite, čo vie a čo si myslí o drogách. Vyhnite sa silným emocionálnym reakciám.
 • Nebojte sa vyjadriť svoj názor na drogy, avšak prízvukujte, že dieťaťu veríte a je pre vás predovšetkým dôležitá jeho bezpečnosť a zdravie.
 • Stanovte si pravidlá (čo je samozrejme veľká výzva v živote pubertiaka). Jedným pravidlom môže byť, že nech sa deje čokoľvek, ste tu pre svoje dieťa a radi mu pomôžete (nemá to však znamenať, že budete za jeho správanie preberať zodpovednosť).
   

Povedať drogám „nie“ niekedy nemusí stačiť

Rodič rozumie, že pre dieťa je najbezpečnejšie, pokiaľ sa drogám vyhne. V diskusii s dieťaťom sa držte tohto stanoviska, čo však neznamená, že nemôžete odovzdať dospievajúcemu dieťaťu aj iné odporúčania. Tie mu môžu v konečnom dôsledku zachrániť život, znížiť riziko úrazov, otráv alebo rozvoja závislosti.

 

Odporúčania, ktoré môže rodič dieťaťu dať:

 • Pokiaľ niekto v partii experimentuje s drogami alebo alkoholom, mal by mať pri sebe triezveho parťáka, ktorý naňho dá pozor a v prípade potreby zavolá pomoc.
 • Každá droga na každého pôsobí inak a predovšetkým účinky drogy neprídu hneď. Ak sa mladý človek rozhodne niečo vyskúšať (či už vaše dieťa alebo jeho kamaráti), je vždy lepšie začať s čo najmenšou dávkou.
 • Mixovanie drog vždy zvyšuje riziko negatívnych účinkov jednotlivých látok. Ráta sa sem aj alkohol.
 • Zloženie drog nie je nikdy jednoznačné – môžu obsahovať neznáme prímesi, ktoré môžu v tele vyvolať nečakané reakcie.
 • Lieky na predpis užívané mimo lekárskeho dohľadu môžu byť rovnako ako iné drogy tiež nebezpečné.

 

Marsha Rosenbaumová, ktorá sa viac ako 18 rokov výskumne venovala drogovej problematike, napísala kultovú knihu Bezpečnosť na prvom mieste: prístup k teenagerom a drogám postavený na reálnych základoch. V nej sa zverila s listom, ktorý napísala v minulosti svojmu dospievajúcemu synovi (úryvok z listu):

 

„Milý Johnny,

na jeseň pôjdeš na strednú školu a ako väčšina amerických teenagerov budeš musieť čeliť nástrahám drog. Ako väčšina rodičov, aj ja by som si želala, keby si nástrahám odolal a drogy nebral. Uvedomujem si však, že napriek mojim želaniam by si mohol experimentovať. (…)

Napriek mojej rade, aby si sa drogám úplne vyhol a abstinoval, sa môžeš jedného dňa vybrať cestou experimentu. Voči tvojmu rozhodnutiu budem mať výhrady, ale ak tak urobíš, veľmi ťa prosím, nauč sa toľko, koľko len vládzeš a nezabudni na zdravý rozum. Existuje množstvo vynikajúcich kníh a informačných zdrojov, vrátane internetu, kde nájdeš spoľahlivé informácie o drogách. Samozrejme, vždy sa môžeš porozprávať so mnou. Ak nebudem poznať odpovede na tvoje otázky, pokúsim sa pomôcť ti, aby si ich našiel. (...)

Ak sa rozhodneš experimentovať, obklop sa ľuďmi, na ktorých sa môžeš spoľahnúť. Vopred si naplánuj dopravu a za žiadnych okolností nesadni za volant alebo do auta k niekomu, kto užil alkohol alebo iné drogy. Kedykoľvek, vo dne či v noci, zavolaj nám alebo niekomu z blízkych priateľov. Prídeme po teba, nebudeme sa na nič pýtať a nebudeme vyvodzovať žiadne dôsledky. (...)

Johnny, otec a ja sme ti vždy hovorili: vo všetkom, čo robíš (vrátane sexu), si vopred premysli možné dôsledky konania. Drogy nie sú výnimka. Pristupuj k nim s dávkou skepsy a predovšetkým – zostaň v bezpečí.

 

S láskou,

Mama“

 

Okrem informovaní o účinkoch jednotlivých drog a trestnoprávnych dôsledkoch vyjadruje matka v liste ďalej synovi veľkú dôveru.

Osem rokov po doručení listu syn mame napísal podobný list. Poďakoval sa jej za odvahu a úprimnosť, obzvlášť si cenil, že nepreháňala riziká drog a na prvé miesto kládla jeho bezpečnosť. Bol vďačný, že ho matka podporila, aby o drogách rozmýšľal kriticky a sám sa rozhodol, čo bude robiť.

 

Zhrnutie na záver

 • Dobrý vzťah rodiča a dieťaťa je základom pre rozhovor o drogách.
 • Zaujímajte sa o svet dieťaťa, viac sa pýtajte a počúvajte, rady a odporúčania dávajte s mierou.
 • Postavte bezpečnosť na prvé miesto.

 


Zoznam použitých zdrojov:
Alexander, B. K. (2010). Addiction: The View from Rat Park. Dostupné na www.brucekalexander.com/articles-speeches/rat-park/148-addiction-the-view-from-rat-park 17.9.2019
Gupta, R. C. (2014). Talking to Your Child About Drugs. Kidshealth. Dostupné na kidshealth.org/en/parents/talk-about-drugs.html 17.9.2019
Rosenbaum, M. (2002). Bezpečnosť na prvom mieste: Prístup k teenagerom a drogám postavený na reálnych základoch a náuke o drogách. (s. 24-27) Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti. ISBN 80-968359-7-1
School Drug Education and Road Aware (SDERA). (b.r.). Alcohol and other drug information for parents.
Dostupné na www.sdera.wa.edu.au/parents/alcohol-drugs/ 19.9.2019
The Drug Policy Alliance  (2017). 8 Tips forTalking to YourTeen About Alcohol and Other Drugs. Dostupné na www.drugpolicy.org/sites/default/files/SafetyFirst-8-Tips-for-Talking-Tip-Sheet.pdf z dňa 17.9.2019 .
The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). (b.r.) An Early Start - Drug Education Starts at Home. Dostupné na www.camh.ca/en/health-info/guides-and-publications/an-early-start 17.9.2019
Zdieľať na facebooku