Ako žiť šťastne: návod pre introvertov

Aj introverti sú šťastní ľudia, hoci o tom niektorí pochybujeme.
Aj introverti sú šťastní ľudia, hoci o tom niektorí pochybujeme. / Foto: Unsplash

Introverti musia príliš často vo svojom živote robiť aktivity a rozhodnutia, ktoré popierajú to, kým sú. Túto myšlienku priniesla spisovateľka a lektorka Susan Cain v slávnom TED talku s názvom Power of Introverts (Sila introvertov). Sama ako introvertka priniesla pálčivú otázku – majú to introverti v živote ťažšie? Praje alebo nepraje aktuálny svet introvertným povahám? Psychologické výskumy ukazujú, že sociálne väzby sú jedným zo základných kameňov šťastného života ľudí. Čaká preto introvertov nešťastný život alebo musia popierať svoju osobnosť, aby sa cítili v živote šťastne?

 

Kto je to introvert?

Introvert je človek, ktorý je viac zameraný na svoje vnútro. Introverti do väčšej hĺbky vnímajú svoje myšlienky a emócie. Pojem introverzia (resp. opak – extrovezia) sa používa na popísanie osobnosti, ktorá ovplyvňuje naše vnímanie sveta a správanie. Introvezia a extrovezia sú považované za základné rozdelenia osobnosti človeka. Extroverti sú na rozdiel od introvertov viac orientovaní na vonkajší svet, zaujímajú ich druhí, sú sociálnejší, majú radi tímovú prácu a energiu čerpajú zo sociálnych kontaktov. Neznamená to však, že by introvert nemal rád spoločnosť druhých ľudí alebo naopak, že by extrovert nebol schopní vnútornej sebareflexie. Osobnostne má väčšina z nás bližšie k jednej alebo druhej strane, málokto je však jednoznačne vyhranený introvert alebo extrovert.

 

Inroverti oproti extrovertom:

  • Potrebujú odstup od sveta a viac pokoja.
  • Ľahko môžu byť preťažení stimulmi z okolitého sveta.
  • Sú skôr opatrnejší, preferujú samostatnú prácu.

 

Sú introverti menej šťastní?

Ak je pre nás šťastie synonymom eufórie, môže sa nám zdať, že extroverti sú šťastnejší. Zároveň by sa mohlo zdať, že dnešný svet praje extrovertom – tým, ktorí sú radi navonok viditeľní, budujú úspešnú kariéru, o ktorej dajú vedieť na sociálnej sieti. Majú introverti v tomto ohľade smolu a ich osobnosť ich predurčuje k menej šťastnému životu?

Našťastie neexistuje jednoznačná definícia ani meradlo šťastia – introvert môže počas meditácie či osamelej prechádzky pociťovať šťastie rovnako ako extrovert na divokom večierku. Istá štúdia dokonca preukázala, že síce predpokladom pre spokojnosť v živote sú sociálne kontakty, nemusí to znamenať, že sú v tomto introverti ochudobnení. Do hry nevstupuje iba počet interakcií, ale aj hĺbka samotného kontaktu. Dôležitosť kvalitných vzťahov ako základu pre šťastný život potvrdzuje aj známa dlhoročná harvardská štúdia. Dobrou správou pre introvertov je, že schopnosť vytvárať hlboké vzťahy je práve jedna z ich silných stránok.

 

Vlastnosti introvertov, ktoré otvárajú cestu pre šťastný život

Sylvia Löhken, ktorá sa už roky venuje štúdiu introvertov vo svojej publikácii Šťastný introvert odporúča, aby introverti stavali na svojich silných stránkach. Každá silná stránka má však aj svoju odvrátenú tvár, ktorú by mali introverti poznať a vedieť s ňou pracovať.

 

1. Silná stránka: Opatrnosť

Ak ste sami introvert, popremýšľajte, v ktorých všetkých situáciách vám už opatrnosť pomohla. Viete lepšie zvážiť riziká a pripraviť sa na ne. S opatrnosťou je obzvlášť prepojená dôvera – sami viete, ako veľmi ju vo vašich vzťahoch potrebujete. Neobviňujte sa za to, že si dôveru k druhým vytvárate postupne, nie je na tom predsa nič zlé – práve to vám umožňuje vytvárať silné a pevné putá s druhými ľuďmi.

 

→ Odvrátená stránka opatrnosti: strach

Strach môže introvertov brzdiť v tom, aby svoj život žili spokojne a naplno. Na to, aby sme v živote prekonali strach, musíme mu porozumieť. Introverti si môžu skúsiť osvojiť rôzne dychové cvičenia a relaxačné metódy, ktoré im pomôžu zmierňovať strach a úzkosť.

 

2. Silná stránka: Schopnosť sústrediť sa

V dnešnej hektickej dobe, kedy našu pozornosť vyrušujú notifikácie z e-mailovej schránky a sociálnych sietí takmer kdekoľvek je schopnosť sústrediť sa zlato. Introverti to dokážu pomerne jednoducho a to vďaka svojmu zvyku veľa premýšľať, ovládať sa a schopnosti vedome sa izolovať od rušivých vplyvov. Práve schopnosť sústrediť sa pomáha ľuďom dosiahnuť obdivuhodné výsledky, najmä pokiaľ majú vyjasnené svoje plány do budúcnosti.

 

→ Odvrátená stránka schopnosti sústrediť sa: prehnaný dôraz na detaily

Introverti by nemali dovoliť, aby ich v ceste brzdilo prehnané puntičkárstvo. Introverti by si mali uvedomiť, kedy ich táto tendencia brzdí a vtedy by mali trošku odstúpiť a začať premýšľať vo veľkom – čo chcú vlastne dosiahnuť?

 

3. Silná stránka: cit pre zmysel a podstatu

Veľa premýšľať a schopnosť analyzovať každú otázku do hĺbky je základnou črtou introvertov. To je užitočná zručnosť nielen v práci, ale aj v hľadaní a vyjasňovaní životného smerovania a svetonázoru. Introverti majú premyslené hodnoty na základe ktorých konajú a nenechajú sa zviesť z cesty módnymi trendami či názormi druhých.

 

→ Odvrátená stránka citu pre zmysel a podstatu: tendencia nemyslieť na seba

Možno vás ako introvertov vaša hĺbavosť privedie k záveru, že sú vo svete oveľa dôležitejšie problémy ako vaše potreby. Začnete potláčať samých seba, svoje vlastnosti, lebo sa vám oproti iným, oveľa filozofickejším oblastiam zdajú malicherné. Introverti by mali pestovať svoju schopnosť byť vnímaví voči svojim potrebám a naučiť sa ich napĺňať.

 

4. Silná stránka: Schopnosť počúvať

Introverti sú výborní poslucháči, nakoľko nemajú potrebu neustále sa v rozhovore presadzovať. Spolu so schopnosťou sústredenia je počúvanie užitočným pomocníkom pri vytváraní dobrých osobných aj pracovných vzťahov.

 

→ Odvrátená stránka schopnosti počúvať: nadmerná stimulácia

Introvert dokáže niekoho hodiny počúvať, byť bútľavou vŕbou, ale je aj majster v ignorovaní blikajúcej kontrolky, ktorá hlási preťaženie a únavu. Introverti by mali svoju schopnosť počúvať druhých vybalansovať schopnosťou vyhľadať pokoj pre seba a naplnenie svojich potrieb.

 

5. Silná stránka: pokoj

Pokoj je pre introvertov veľmi dôležitý – nielen ten vonkajší, ale aj vnútorný. Introverti pokoj pre seba a pre rozvíjanie ostatných silných stránok nevyhnutne potrebujú a zároveň si ho dokážu relatívne rýchlo navodiť. Musia si uvedomiť, že čas pre nich samotných je ten najcennejší čas, kedy sa cítia dobre a príjemne. Prináša čas na regeneráciu, rozvíja kreativitu a posilňuje vnímanie vlastného ja.

 

→ Odvrátená stránka pokoja: pasivita

Introverti zúfalo túžiac po pokoji a oddychu môžu skĺznuť k pasivite. Dlhodobá pasivita v nás môže vytvoriť presvedčenie, že aj tak nie sme schopní zmeny a je zbytočné sa snažiť. Čas pokoja a oddychu má prinášať radosť a introverti by sa mali naučiť vedome vnímať tento oddych a prehodnotiť, ak u nich vyhľadávanie pokoja skĺzava k pasivite.

 

6. Silná stránka: nezávislosť

Introverti nepotrebujú, aby im svet ukazoval, čo majú robiť. Radi si na to urobia vlastný názor a dokážu si za ním stáť. Nielenže je ich silnou stránkou nezávislosť, dokážu ísť doslova proti prúdu.

 

→ Odvrátená stránka nezávislosti: útek

Na druhú stranu môžu introverti skĺzavať k únikovým stratégiám, kedykoľvek sa vyskytne konflikt či prekážka na ceste. Ich túžba po nezávislosti môže totiž skončiť iba nezávislosťou „v hlave“. Keď im je situácia alebo nejaký stav nepríjemný, vedia si pomenovať, že sa im to nepáči a stiahnu sa, vyhýbajúc sa aktívnej konfrontácii.

 

7. Silná stránka: Analytické myslenie

Introverti sú obzvlášť silní v analytickom myslení, dokážu si klásť tie správne otázky. Práve táto schopnosť otvára introvertom cestu k spokojnému životu. Skúste sa totiž zamyslieť nad otázkou, ako žiť spokojne s druhými a zároveň nezaprieť seba samého? Práve analytické myslenie dokáže introverta naviesť na správnu cestu.

 

→ Odvrátená stránka analytického myslenia: prílišný dôraz na rozum

Na ceste k hľadaniu vyváženého spokojného života nemusí stačiť rozumové spracovanie. Kreatívne nápady sú často nabité emóciami a intuíciou. Introverti by sa mali naučiť otvárať svoj svet nielen faktov a dátam, ale nechať sa občas uniesť aj emóciami a dobrodružstvom. Prináša to riziko, ktorému sa introverti radšej snažia vyhnúť (keďže je opatrnosť ich silnou stránkou). Pri zvažovaní a podstúpení rizika by preto mali zapojiť ďalšie svoje silné stránky, ktorými obavy a prípadné straty zmiernia.

 

8. Silná stránka: Písanie

Introverti väčšinou najlepšie dávajú svoje myšlienky na svet formou písania. To im pomáha komunikovať nielen so svetom, ale aj so sebou samým. Cestou dosahovania zmien a cieľov ich tak môže efektívne sprevádzať denník, v ktorom bilancujú svoje úspechy.

 

→ Odvrátená stránka písania: vyhýbanie sa kontaktu

Elektronická doba otvára introvertom nové spôsoby udržiavania kontaktov s druhými prostredníctvom písania. To prináša riziko, že introverti budú mať väčšiu tendenciu vyhýbať sa osobným kontaktom. Je potrebné, aby si uvedomili, že písomný kontakt nikdy nenahradí osobné spojenie s druhým. Pokiaľ stoja o hlboké vzťahy (čo väčšinou stoja), osobný kontakt je nevyhnutnosťou.

 

9. Silná stránka: vytrvalosť

Introverti dokážu zotrvať aj v situáciách, kde už ostatní dávno rezignujú. Charakterizuje ich húževnatosť a vytrvalosť, trpezlivo dokážu ísť za svojim cieľom.

 

→ Odvrátená stránka vytrvalosti: fixácia

Introverti sa musia naučiť rozlišovať medzi tým, kedy sú vytrvalí a kedy sa naopak zbytočne či dokonca nezdravo na niečo fixujú. Fixácia je škodlivá pre náš osobný rozvoj a bráni nám dosahovať vytúženú životnú spokojnosť.

 

10. Silná stránka: empatia

Introverti sa vyznačujú pomerne dobrou schopnosťou vcítiť sa do druhých. Nerobia rýchle závery o druhých a chcú lepšie porozumieť tomu, ako druhí myslia a ako sa cítia. Empatia v kombinácii so schopnosťou počúvať z nich robí silných a stabilných priateľov.

 

→ Odvrátená stránka empatie: vyhýbanie sa konfliktom a „presýtenie“

Môže sa stať, že vás ako introvertov druhí začnú zavaľovať. Povedať stop, stanoviť hranicu či ísť do otvoreného konfliktu môže byť  pre introverta náročné. Je dôležité, aby si introverti uvedomovali, že stáť si za svojim názorom, túžbami, ale najmä potrebami nie je prejav sebeckosti. Je prejavom  sebadôvery ísť vlastnou cestou a zdravých hraníc.

 

Vedomé žitie ako predpoklad šťastného života

Introverti vďaka svojmu analytickému mysleniu a zmyslu pre pokoj majú úžasný predpoklad na to, aby si dokázali naplno uvedomiť svoje silné vlastnosti, na ktorých môžu stavať svoju životnú pohodu, spokojnosť a šťastný život. Už samotné uvedomenie si týchto vlastnosti vám ako introvertovi pomôže slobodnejšie dýchať, hlavne vo chvíľach, keď sa cítite akoby „mimo tohto sveta“. Nebojte sa tiež priznať si odvrátenú stránku svojich silných vlastností a hľadajte spôsoby, aby s týmito slabinami pracovať bez toho, aby ste išli sami proti sebe.

 

Keď je toho na introverta príliš veľa, najlepšou cestou je akceptovať, kým je, vrátiť sa k svojej podstate a dopriať si:

  • dostatok času na pokoj, relaxáciu a premýšľanie
  • izoláciu od vonkajších vnemov, obzvlášť veľkého množstva ľudí (napr. prechádzkou v prírode)
  • istotu a stabilitu.

 

Introvert by si to mal dopriať vedome, s cieľom prežívania spokojného a šťastného života.

 


Zdroje:
Löhken, S. (2018). Šťastní introvert. Jak žít v souladu se sebou samým rozvíjet své přednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN-978-80-271-0788-9
Zdieľať na facebooku