Polyglot Peter Roman: Na učení jazykov ma baví pocit ponárania sa do niečoho neznámeho

Polyglot Peter Roman
Polyglot Peter Roman / Foto: archív RP

EÚ si počas zasadnutia Európskej rady v Barcelone v roku 2002 stanovila ambiciózny cieľ – každý jej občan by mal ovládať 2 cudzie jazyky. Je to však vôbec možné? Väčšina z nás predsa v živote zápasí už len s osvojením si jedného cudzieho jazyka. Poniektorí tomu možno neuveria, ale možné je naučiť sa komunikovať i v 30 a viac jazykoch. Dôkazom sú polygloti, ktorí sa len nedávno stretli na najväčšom stretnutí na svete (Polyglot Gathering), a to práve v Bratislave. Kto sú títo ľudia? Ako si jazyky osvojujú? Aké mýty ich obklopujú? Ako sa i my vďaka nim môžeme zlepšiť v učení sa cudzieho jazyka? Aj na tieto otázky nám pomôže nájsť odpovede polyglot Peter Roman.

 

Akými jazykmi sa dohovoríš a ako si sa k nim dostal?

Dohovorím sa anglicky, francúzsky, dánsky a srbsky a ku každému z týchto jazykov som sa dostal inak. K angličtine ma viedol môj otec už odmala, no skutočný záujem o ňu som získal až ako teenager, kedy som niekoľko rokov robil videá o tom, ako hrám videohry a publikoval ich na YouTube. K francúzštine som sa dostal náhodou, keď som nastúpil na strednú školu a povinne som si musel vybrať hodiny v ešte jednom cudzom jazyku okrem angličtiny. Nikto ma však neupozornil, že na výber bude len francúzština. Každopádne, jazyk sa mi zapáčil a začal som chodiť na súkromné hodiny a taktiež som prežil rok vo Francúzsku ako výmenný študent. Dánčinu som sa rozhodol naučiť v Dánsku, kde som sa pred štyrmi rokmi presťahoval za účelom štúdia na vysokej škole. Ku štúdiu na univerzite ju nepotrebujem, no pre pochopenie miestnej kultúry a pre získanie práce áno. Srbčina je posledný jazyk, ktorým sa dorozumiem a dostal som sa k nej taktiež úplnou náhodou, kedy sme sa jedného dňa spolu s kamarátom spontánne rozhodli začať počúvať balkánsku hudbu.

 

Kde pracuješ? Čomu sa v živote venuješ? 

Momentálne študujem odbor “Rozvoj a medzinárodné vzťahy” na Aalborg University v Dánskom meste Aalborg a živím sa roznášaním novín. Moja práca a štúdiá teda zatiaľ priamo nesúvisia s jazykmi, no od októbra tohto roku mi začína stáž v Belehrade, hlavnom meste Srbska, kde budem pracovať v utečeneckom tábore ako učiteľ angličtiny, francúzštiny a dánčiny. Takáto stáž v zahraničí je povinnou súčasťou môjho odboru a teda vďaka nemu budem čoskoro môcť aj cestovať aj pracovať s jazykmi. V minulosti som sa ale jazykom venoval ako učiteľ angličtiny na základnej škole v Ukrajinskom mestečku Berehove a ako spoluorganizátor najväčšieho podujatia pre milovníkov jazykov: Polyglot Gathering 2019. Momentálne som v Indonézii na celé leto a taktiež som sem prišiel učiť angličtinu na 6 týždňov.

 

 

Čo ťa motivuje k učeniu sa cudzieho jazyka? Čo ťa na tom baví najviac?

Najviac ma na cudzích jazykoch motivuje túžba spoznať krajinu, kde sa daným jazykom hovorí, no taktiež môcť komunikovať s miestnymi ľuďmi v ich vlastnom jazyku a získať tak cenné informácie o ich kultúre a krajine. Na učení jazykov ma baví pocit ponárania sa do niečoho neznámeho, teda do sveta novej kultúry, o ktorej som predtým toľko nevedel. Čo ma vie taktiež namotivovať je, keď na sebe vidím, ako sa časom v cudzom jazyku zlepšujem. To ma osobne vie veľmi nakopnúť a mám chuť sa učiť ešte viac.

 

Keďže ovládaš pomerne veľa cudzích jazykov, považuješ sa za extra talentovaného človeko (napr. máš lepšiu pamäť, koncentráciu, výrečnosť než ostatní ľudia)?

Ani zďaleka sa nepovažujem sa za extra talentovaného a myslím si, že to čo som v rámci jazykov dosiahol ja môže dosiahnuť úplne hocikto. Všetko je to len o správnej technike a stratégii.

 

Ako sa jazyk učíš ty? 

V prvom rade sa mi daný jazyk musí páčiť a musím mať dobrý dôvod, prečo by som sa ho chcel/mal naučiť. Mne sa páčia všetky jazyky ako aj samotný proces učenia, teda nájsť u mňa motiváciu nie je ťažké. Učím sa tým, že počúvam veľa hudby, dokumentov alebo podcastov. Častokrát je mi jedno, že nerozumiem tomu, čo počujem, no robím to aj tak, aby som si zvykol na výslovnosť jazyka, na tvorbu viet a na zachytenie slovnej zásoby. Čo sa týka metód tak neverím, že existuje jedna správna metóda, ktorá by fungovala pre všetkých. Pre mňa osobne je veľmi potrebné pochopiť úplne na začiatku štruktúru jazyka (gramatika, tvorba viet, časovanie, skloňovanie) a až po pochopení systému jazyka sa obohacujem o jeho slovnú zásobu. Tú získavam tak, že si jednoducho sadnem a prekladám si slovíčka, ktoré mám buď z nejakého textu, alebo ktoré som zachytil počúvaním. Vždy si slovíčka opakujem aj niekoľko dní. Hovorený jazyk je, samozrejme, nutné taktiež precvičovať, no práve tento element vyžaduje podľa mňa najväčšie úsilie. Človek sa môže hanbiť napodobňovať nové zvuky, alebo sa môže báť robiť chyby, no inak sa jazyk naučiť nedá. Pre mňa je taktiež veľmi potrebné počuť odozvu od človeka, ktorý daný jazyk už ovláda. Chcem, aby opravil moju výslovnosť, alebo chyby, ktoré robím a na ktoré by som sám neprišiel. Čo sa týka času, tak v rámci dňa sa jazyku venujem od jednej do troch hodín denne, závisí to od toho, ako veľmi som zaneprázdnený, no každý jeden deň sa snažím niečo urobiť pre to, aby som sa zlepšil.

 

Ako je možné udržať si znalosť toľkých jazykov? Čo odporúčaš robiť, aby sme cudzie jazyky nezabúdali?

Najjednoduchší spôsob, ako si udržať jazyky, ktoré už vieme, je podľa mňa pozeranie videí, seriálov a filmov v danom jazyku, ako aj počúvanie hudby alebo podcastov. Tieto spôsoby sú najpraktickejšie, lebo sa dajú veľmi jednoducho zakomponovať do nášho každodenného života, v ktorom máme aj iné povinnosti. Každý si predsa môže pozrieť seriál po návrate domov, alebo video na YouTube, keď má krátku prestávku. Hudba alebo podcasty sa dajú počúvať cestou do školy, do práce, alebo pri prechádzke. Je ale, samozrejme, potrebné robiť tieto aktivity v iných jazykoch. Pasívnym odposluchom sa mne osobne darí udržať úroveň mojich jazykov, no nikdy sa nevyhnem tomu, že trochu zabudnem hovoriť, ak jazyk nepoužívam dlhšiu dobu. Preto je rovnako potrebné precvičovať aj hovorený jazyk, no v takomto prípade sa treba vynájsť a nájsť si ľudí, ktorí nimi hovoria. V Dánsku je používať angličtinu, dánčinu, francúzštinu a srbčinu jednoduché, keďže je tam plno výmenných študentov, ktorí nimi hovoria. Na Slovensku sa takíto ľudia môžu nachádzať napríklad v jazykových kaviarňach alebo podujatiach ako Polyglot Gathering alebo LingvaFest’2019.

 

Je možné učiť sa viacero jazykov naraz? 

Myslím si, že je to možné, ale mne osobne vyhovuje viac, keď sa učím iba jeden jazyk. Z predchádzajúcich skúseností som o sebe zistil, že ak sa venujem viac ako jednému jazyku naraz, tak sa mi navzájom pletú a nerobím veľké pokroky ani v jednom. Preto sa ja osobne uprednostňujem učiť jazyky krok za krokom.

 

Ako sa podľa teba môžu obyčajní smrteľníci naučiť cudzí jazyk čo najrýchlejšie?

V prvom rade je potrebné pochopiť a zmieriť sa s tým, že naučiť sa jazyk netrvá týždeň alebo mesiac. Podľa mňa je práve toto jeden z najväčších rozdielov, prečo sa ľudia ako ja dokážu naučiť nový jazyk a prečo iní ľudia nie. Francúzštinu som sa učil tri roky, dánčinu taktiež tri a srbčine sa doteraz venujem už dva roky. Ako sami vidíte, nie je to krátka doba a už keď som sa začal učiť nejaký cudzí jazyk, tak som dopredu vedel, že to potrvá istú dobu a že sa odo mňa bude očakávať, aby som sa mu neustále venoval a chcel sa zlepšovať. Ľudia, ktorí sa dokážu učiť mnoho jazykov sú jednoducho správne namotivovaní, majú dobrú techniku učenia sa a nevzdávajú sa ľahko. Nejde im o to naučiť sa jazyk čo najrýchlejšie. Ak už ale chceme skrátiť čas učenia sa, tak jediné čo môžem odporučiť je jednoducho učiť sa viac a efektívnejšie.

 

Aké tvoje top odporúčanie, pre človeka, ktorý sa chce naučiť cudzí jazyk ako samouk a nevie, ako na to?

Ak sa človek nikdy neučil nijaký jazyk a chce sa ho začať učiť ako samouk, tak v prvom rade by mal začať tým, že si zaobstará kvalitné materiály na učenie. Môže to byť nejaký online kurz alebo učebnica, no je potrebné urobiť si prehľad dostupných materiálov a vybrať si najlepší podľa recenzií a doporučení profesionálov. Je to preto, lebo v dnešnom svete existuje veľmi veľa materiálov na trhu a nie všetky sú dobré. Taktiež odporúčam počúvať audio nahrávky spolu s daným materiálom, aby si človek zvykol ho počuť. Dobrá učebnica potom už správne navádza človeka, ako sa učiť nový jazyk od základov. Hovorený jazyk je potrebné taktiež rozvíjať a je potrebné nebáť sa a nehanbiť sa robiť chyby a vyslovovať čudné, nové zvuky. Nuž a ako som spomínal vyššie, je potrebné nevzdávať sa a aktívne sa učeniu venovať, možno aj každý deň. Učenie jazyka nemusí byť náročné, ale rozhodne si vyžaduje čas. Netreba sa nechať zlákať pohodlím a je potrebné mať pred sebou cieľ a silnú motiváciu. Tá sa dá získať na rôznych podujatiach, za ktorými ani netreba ďaleko cestovať. Jedno z nich je Polyglot Gathering (zhromaždenie polyglotov), ktoré sa každoročne koná na konci mája a ktoré sa posledné tri roky konalo v Bratislave. Je to najväčšia udalosť pre milovníkov a nadšencov cudzích jazykov na svete a taktiež obrovský zdroj inšpirácie. Nasledujúci rok sa bude konať v Poľsom Terešíne. Ďalší z nich sa nazýva LingvaFest’2019 a tohto roku sa bude konať 26. a 27. septembra na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je úplne bezplatné pre každého a bude sa skladať z veľkého počtu prednášok, tvorivých dielní, či jazykových rýchlokurzov. Jeho cieľom je predstaviť rozmanitosť svetových jazykov a kultúr, ako aj dať do popredia nové a efektívne metódy učenia sa cudzích jazykov a zvýšiť u ľudí motiváciu a záujem o ne.

 

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku