Využite potenciál Skype pri vzdelávaní

Komunikačný nástroj SKYPE vám môže zlepšiť komunikáciu i vzťahy so študentmi.
Komunikačný nástroj SKYPE vám môže zlepšiť komunikáciu i vzťahy so študentmi. / Zdroj: teflcoursesireland.ie

Technologický pokrok prináša nespočetne veľa možností na sebarozvoj a rozšírenie svojich vedomostných obzorov. Online kurzy, edukačné videá na Youtube či bezplatné sťahovanie kníh poskytované univerzitami po celom svete. Iný, všetkým veľmi známy program Skype, slúžiaci primárne na základnú online komunikáciu, vie byť tiež výnimočne nápomocný v prípade, keď si chceme uľahčiť spôsob vzdelávania spojený so školským prostredím.


Lepší prístup študenta k učiteľovi

Študenti na komunikáciu a úlohy dnes využívajú Skype celkom bežne. Nemusia odísť zo svojho internátu a vedia realizovať skupinovú prácu online podobne ako prebiehajú konferenčné hovory alebo pracovné pohovory v práci. Podobne si takúto komunikáciu môžu so študentmi osvojiť aj učitelia. Veľmi to uľahčí život obom stranám. Ak žijú študenti vo väčšej vzdialenosti od školy a potrebujú napríklad s učiteľom konzultovať svoju prácu alebo iný problém, je to obrovská pomoc. V priebehu videohovoru si študent i učiteľ môže zapisovať a upravovať poznámky. Aj takouto možnosťou dáva učiteľ najavo, že je otvorený počas svojich konzultačných hodín, alebo aj mimo nich, so študentmi naozaj komunikovať a byť im pri štúdiu nápomocný.

 

Pomoc chorým alebo zdravotne postihnutým študentom

Keď náhle ochoriete alebo ste zdravotne nespôsobilý, zranený a musíte byť istú dobu doma, nemôžete sa dostaviť do školy. To isté platí aj v prípade mimoškolských aktivít a seminárov. Ak ide o vzdelávacie krúžky mimo školy, platí sa za ne, učitelia by teda mali byť ústretoví a skúsiť vzdelávať krúžok prostredníctvom Skype videorozhovoru. Dnes už preto nemusí byť prekážkou, ak sa študent nedokáže dostaviť na miesto konania vyučovania. Túto bariéru odstráni Skype a to úplne bezplatne. Navyše nielen učiteľ, ale aj študent si natrénuje rozprávanie cez webkameru. Študentom sa to hodí iste aj do budúcnosti. Mnoho pracovných pohovorov dnes už prebieha cez videohovory na Skype, napríklad ak býva uchádzač vo väčšej vzdialenosti od miesta výkonu práce.

 

Študujte opäť a zblížte sa s inou kultúrou na diaľku

Skúsiť si štúdium v zahraničí je neoceniteľná skúsenosť a každý, ak má takú možnosť, by ho mal skúsiť prostredníctvom širokej škály študijných programov. Nie každý má ale finančné možnosti vycestovať za vzdelaním na semester či dva do zahraničia. Ak chcete zdokonaliť svoj predmet, môžete využiť aj online spôsoby. Aj v tomto prípade môžete využiť potenciál Skypeu. Keďže angličtina už dnes nie je veľmi prekážkou, môžete sa spojiť s konkrétnou študijnou skupinou niektorej z pretížnych univerzít a diskutovať na tému vášho záujmu. Môžete sa tiež skúsiť skontaktovať s niektorým z učiteľov zahraničnej univerzity, ktorý by vám mohol dať vo vašom obore zaujímavé inšpirácie. Technológie ako Skype otvárajú bránu do sveta, a ak už z akýchkoľvek dôvodov nemôžete odcestovať do zahraničia, pomôžu vám.

 

Používajte Skype na doučovanie

Študenti nevyhnutne narazia na nejaký problém v učive, ktorému nerozumejú. Učiteľ však nie je poruke, nemá vám ako pomôcť a priamy vyučujúci sú možno vyťažení prácou (opravou testov, známkovaním). Iste by takúto formu doučovania prostredníctvom videohovoru nejakí študenti privítali. Čo tak ponúknuť študentom platenú videokonverzáciu? Môžete pomáhať študentom a zároveň si privyrábať mimo svojich pracovných hodín a doučovať už z pohodlia svojho domova. Študenti to ocenia, nakoľko výkladu učiva v rámci riadneho vyučovania nemusia vždy dokonale porozumieť.

 


Zdroj: teachthought.com, edudemic.com

 

 

Čítajte viac o téme: IT, Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku