Máte s vaším žiakom spory? Poradíme vám, ako prelomiť tieto nekonečné konflikty

  Foto:

Konflikty medzi učiteľmi a žiakmi nie sú ničím výnimočným a obe strany by sa im najradšej vyhli. Žiaci prechádzajú búrlivým obdobím a neuvedomujú si vždy následky svojho správania. Zlým správaním škodia učiteľke, triednemu kolektívu a v neposlednom rade aj sebe. Problém sa prehlbuje, keď  sa do tohto cyklu sporov učiteľ ešte viac ponorí a prevezme spôsob komunikácie a správania problémového žiaka. Bludný kruh sporov sa ešte viac zacykluje a o to ťažšie sa z neho vyychádza. Ako môžete vhodne a asertívne pristupovať k žiakom tohto typu?

 

Ako prebieha cyklus konfliktov

Dieťa prežíva ťažké chvíle a stresové situácie v ňom vyvolávajú negatívne pocity, pred ktorými sa snaží ochrániť vyhýbaním sa ľuďom alebo, naopak, agresiou. Pravdou je, že posledné, čo učiteľ v triede potrebuje, je takéto správanie, ktoré je neraz skúškou jeho autority a schopností zvládať krízové situácie pred celou triedou. Pre pochopenie je potrebné povedať, že vyhýbanie sa alebo agresívne správanie žiakov, je ich spôsob ako odbúrať stresujúce pocity. Kameňom úrazu je, že učitelia, ale i rodičia doma, si ich správanie vyložia nesprávne. Namiesto obrany, vidia útok a reagujú takým istým spôsobom, akým sa samotný žiak správa. To je však posledná vec, ktorú by mal zodpovedný a empatický učiteľ urobiť, nakoľko menší spor sa môže vyhrotiť do nekonečného konfliktu, ktorý si určite neželá a jeho súčasťou môžu byť rodičia i jeho nadriadený. Konflikty produkujú žiakovi i učiteľovi ďalší stres a neprinášajú nič pozitívne. Učiteľ by preto nemal byť zrkadlom správania žiaka. Mal by mu pomôcť objaviť nové vzory správania a zvládania stresových situácií.

 

Ako čeliť vzniku konfliktov

Dobrý učiteľ nemôže za neprimerané správanie žiaka. Môže sa ale pokúsiť toto správanie žiaka neutralizovať a ovplyvniť tým, že si zachová chladnú hlavu a bude sa s ním snažiť nadviazať konverzáciu. Dávno vieme, že práve dobrá komunikácia je pri konfliktoch  kľúčová. V opačnom prípade sa cieľom oboch strán konfliktu stáva dokázanie si vlastnej pravdy namiesto toho, aby sa žiak naučil dobrému správaniu a aby došlo k celkovému vyriešeniu problému. Aby ste si zachovali chladnú hlavu, musíte sa ako učiteľ naučiť sebakontrole. Porozprávajte sa s kolegami o tom, ako reagujú v kritických momentoch oni. Zdieľanie skúseností v tejto oblasti vám iste pomôže.

Existuje niekoľko dôležitých zásad, ktoré by ste mali dodržiavať pri náznaku vypuknutia konfliktu medzi učiteľom a žiakom. Čím skôr si tieto rady vezmete k srdcu, tým lepšie to bude pre obe strany.

 

1. Kontrolujte svoj tón hlasu.

Rozprávajte pomaly a kľudne a usilujte sa o jemný, no razantný prejav bez sarkazmu.

 

2. Upokojte svoju reč tela.

Zaujmite kľudný a neútočný postoj a reč tela. Vyhýbajte sa ukazovaniu prstom a zasahovaniu do osobného priestoru žiaka.

 

3. Nesúďte človeka.

Toto je asi najdôležitejšie, aby ste neeskalovali napätie. Neuchyľujte sa k osobným útokom, stručne a jasne sa vyjadrite, že správanie je nevhodné a neprijateľné.

 

4. Doprajte sebe i žiakovi „schladiť sa“.

Pomôže to nielen vám, ale aj žiakovi. Obaja sa ukľudníte a začnete znova premýšľať, čo a ako chcete povedať.

 

5. Pochváľte a buďťe empatický.

Ak sa aj stalo, že vás študent nepozdravil, skúste nájsť stránku, ktorú uňho môžete pochváliť. Neexistuje nič „hlasnejšie“, ako keď svojho žiaka pochválite. Majte to na pamäti. Môžete toho povedať mnoho, no pochvalu si žiak určite zapamätá a stotožní ju do istej miery s náklonnosťou voči vám. Dbajte na empatiu a skúšajte pokojne nadviazať konverzáciu, aby mal žiak pocit, že mu chcete pomôcť a ste na jeho strane.

 


Zdroj: Well-Managed Schools: Strategies to Create a Productive and Cooperative Social Climate in Your Learning Community
Zdieľať na facebooku