8 tipov pre učiteľov, ako motivovať žiakov

  Foto: Bigstock

Motivovaných žiakov by si prial každý učiteľ, aby sa mu darilo pri učení odvádzať dobrú prácu. Ako to môžete vo vašej triede dosiahnuť aj vy?

 

Učitelia asi najdôvernejšie poznajú jeden z najpravdivejších faktov o deťoch: majú krátku dobu udržania pozornosti a koncentrácie. To sa týka detí nielen na začiatku akademického roka, ale aj po prádzninách, či víkendoch. Učitelia sú však tí, ktorí dokážu študentov rôznymi spôsobmi motivovať a dokážu ich pre učenie zapáliť. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ktoré im v ich snažení pomáhajú a môžu pomôcť vo vašej triede i vám.

 

1. Nešetrite chválou detí

Uznajte ich prácu v triede, posielajte dobré správy ich rodičom a usporadúvajte pravidelné udeľovanie malých odmien.

 

2. Vyžadujte od žiakov poctivosť a dôkladnosť

Stanovte si veľké, ale realistické očakávania a jasne ich vyjadrite. Určte krátkodobé ciele a oslavujte ich so žiakmi, keď sa im ich podarí splniť.

 

3. Šírte nadšenie a zápal pre učenie ako vírus

Prejavte nadšenie a entuziazmus pre predmet a použite vhodné, konkrétne a pochopiteľné príklady uchopiteľné pre žiakov, aby pochopili učivo.

 

4. Kombinujte

Používanie širokej škály vyučovacích metód vyhovie potrebám všetkých typov žiakov a študentov. Ak to urobíte organizovane, môžete zachovať v triede pokoj a poriadok. Predstavte učivo, jeho problematiku a súvislosti - hovorte o tom 15 minút. Ďalších 15 minút venujte skupinovej práci a na koniec začnite blok s otázkami a odpoveďami o tom, čo nie je žiakom jasné a chceli by sa spýtať či dozvedieť sa ešte niečo nové. Takto budú vedieť, čo môžu každý deň očakávať a namiesto vyrušovania sa budú nielen učiť, ale budú saučením aj baviť.

 

5. Zadajte triedne úlohy

Vytvorte so žiakmi zoznam úloh na týždeň. Stanovte si vlastné kritéria a nechajte žiakov získať príležitosť určiť si úlohy na ďalší týždeň. Tieto úlohy sa môžu týkať ich záujmov a schopností.

 

Príklady triednych úloh:

- prispievať do triedneho blogu

- aktualizovať kalendár

- určiť začiatok triedníckej hudby

- vedúci pre ľudské vzťahy (oslovovať ľudí navštevujúcich triedu)

- klasické úlohy ako kontrola dochádzky, čistenie tabule, položenie stoličiek na lavice

 

6. Odovzdajte určitú časť vedenia triedy

Ak žiaci prevezmú vašu triedu, majú potom menej priestoru sťažovať sa. Urobte si v triede audit, spýtajte sa ich, čo ich baví robiť, čo im pomáha učiť sa a na čo sa tešia po škole. Poskytnutie viacerých možností je dobrý začiatok, ak očakávate odpovede ako „nič“ alebo „rád pozerám filmy“.

 

7. Piatky podľa študentov

Študenti, ktorí majú v poriadku dochádzku, splnili si všetky úlohy a dodržiavali pravidlá v triede, môžu hlasovať o piatkových aktivitách: prednášky, diskusie, pozeranie videí, hrať vedomostnú hru alebo divadlo.

 

8. Plánujte exkurzie

Premýšľajte so žiakmi o potenciálnych exkurziách v závislosti od rozpočtu. Žiaci uvidia svoj úspech v triede podľa vybraných exkurzií: najprv to bude exkurzia do ZOO a neskôr výlet do hlavného mesta. Aj keby bola odmena v podobe exkurzie oneskorená, sledovanie svojho pokroku dodá študentom okamžitú odmenu, napríklad vo forme zvýšeného sebavedomia.

 


Zdroj: teachhub.com
Zdieľať na facebooku