Aký by ma byť ideálny učiteľ? Každý ho vidí inak

Ani  skúmanie výpovedí ľudí počas niekoľkých rokov neprinieslo jasné závery, aký učiteľ je ideálny.
Ani skúmanie výpovedí ľudí počas niekoľkých rokov neprinieslo jasné závery, aký učiteľ je ideálny. / Foto: Bigstock

Určiť vlastnosti naozaj dobrého učiteľa môže byť náročné. Výskumníci využili anonymnú sociálnu sieť Reddit na to, aby vďaka názorom ľudí z rôzneho prostredia dokázali pochopiť to, čo robí dobrého pedagóga ideálnym pre ich deti.


Na Reddit sa obrátili dve výskumníčky z Concordia University. Ich závery hovoria o tom, že aký je „najhorší“ či „najlepší“ učiteľ závisí od usporiadania hodnôt každého jednotlivca. Dokonca toto hodnotenie môže byť závislé aj od rozličného vnímania oboch pohlaví. Učiteľ, ktorý je pre jedného dobrý, nemusí byť taký pre niekoho iného. Pohľad na jednotlivých učiteľov závisí podľa výskumu Teaching and Teacher Education od hodnôt študenta, jeho rozličných potrieb a samotnému prístupu ku vzdelaniu. Niektorí študenti vyžadujú viac pozornosti a iným zase stačí len usmernenie.

Výskumu sa venovali Chang-Kredl a jej kolegyňa Daniela Colannino, ktoré skúmali 600 položiek alebo komentárov zverejnených v rôznych diskusiách od roku 2009 do roku 2015. Pre výskumníčky bol Reddit jasná voľba, ktorá celému výskumu dodala autentickosť. Jednou zo skvelých vlastností tejto webovej stránky, narozdiel od Facebooku či Twitteru, je zachovanie anonymity všetkých respondentov, teda používatelia môžu vystupovať úplne anonymne. „Anonymita fóra dovoľuje účastníkom povedať to, čo naozaj chcú a cítia, bez akýchkoľvek následkov. Aj vďaka tomu sme mohli zozbierať informácie, ktoré nám reálnejšie popísali vnímanie učiteľa verejnosťou,“ opisuje Chang-Kredl.

Na základe získaných informácií rozdelili posudzovanie učiteľov do 3 základných kategórií. Prvou kategóriou sú profesijné a osobné kvality pedagóga. Druhou kategóriou sú študijné výsledky študenta a treťou je vzťah medzi študentom a pedagógom.

Pokiaľ išlo o pozitívne hodnotenie a kvality učiteľa z profesijného hľadiska, vyhrávali vlastnosti ako pútavé vystupovanie, inteligencia, spravodlivé jednanie, nekonfliktnosť a určitá prísnosť. Naopak za najhoršie vlastnosti skúmaná vzorka označila najmä neobjektívnosť a s ňou súvisiaca nespravodlivosť, lenivosť či nedostatočná kompetentnosť pedagóga. Za najlepšie osobné vlastnosti pedagóga sú považované dôvtip, teda aby bol pedagóg vtipný, v pohode, fyzicky atraktívny, svojim spôsobom jedinečný a stál nohami na zemi. Za najhoršie vlastnosti ľudia považovali náladovosť, neatraktívnosť vyvyšovanie sa nad študenta. Výskumníci priniesli pozoruhodné zistenia a výsledky. Zatiaľ, čo niektorí chválili práve tolerantnosť a prispôsobivosť pedagóga, iní zase chválili jeho vyhradený postoj a neoblomnosť. Teda aj protichodné vlastnosti môžu byť brané naozaj rozdielne. Muži učitelia boli označení za lepších pedagógov ako sú ženy - učiteľky.

Zverejnené informácie a zistenia poukazujú na rozdielne potreby študentov, odlišné spôsoby ich učenia a preto na základe ich vlastných potrieb im vyhovujú iní pedagógovia. Každému študentovi sa na danom pedagógovi môže páčiť aj nepáčiť niečo úplne iné. Dôležité je sa však na hodnotenie tohto povolania pozerať objektívne a s porozumením. Chápať, že si cestu vzdelávania vybrali sami a svojím spôsobom sa snažia deti vzdelávať. Opodstatnené sú určite spätné väzby nie len od rodičov, ale aj od samotných študentov.

Závery výskumu boli nedávno publikované v ich štúdii Teaching and Teacher Education.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku