Bill Gates: Aby sa učitelia posúvali vpred, aj tí najlepší potrebujú dostávať spätnú väzbu

Bill Gates hovorí o tom, že kvalita učiteľov a ich výsledkov sa nemôže zvyšovať, ak nedostávajú reálnu spätnú väzbu. V žiadnom povolaní to bez nej neexistuje. Je podľa neho nemožné, aby to v školách bez spätnej väzby fungovalo.
Bill Gates hovorí o tom, že kvalita učiteľov a ich výsledkov sa nemôže zvyšovať, ak nedostávajú reálnu spätnú väzbu. V žiadnom povolaní to bez nej neexistuje. Je podľa neho nemožné, aby to v školách bez spätnej väzby fungovalo. / Foto: TEDx

„Každý potrebuje vedenie. Či ide o futbalistu, basketbalistu, tenisového hráča alebo speváka. Každý človek potrebuje spätnú väzbu, lebo práve tá ho posúva vpred.“ Týmito slovami upriamil Bill Gates na svojej TED prednáške pozornosť na dôležitosť spätnej väzby v učiteľskom povolaní, ktoré podľa neho patrí medzi jedno z najdôležitejších na svete. Paradoxne práve učiteľom sa podľa Gatesa dostáva najmenej spätnej väzby na ich prácu. Ešte donedávna takmer 98 percent učiteľov dostávalo minimálne množstvo spätnej väzby, mnohokrát v podobe len jedného slova - uspokojivý.

 

Nemôžeme sa posúvať vpred, ak nevieme, čo robíme zle

Dostávanie feedbacku na svoju prácu približuje Bill Gates na sebe samom. Keby od svojej  mentorky nedostal detailnú spätnú väzbu, nebol by dostatočne motivovaný niečo dosiahnuť. „Ako by som sa dozvedel, kto bol najlepší? Ako by som vedel, čo som v porovnaní s ním robil inak?“, pýta sa Gates. Tak, ako v každom povolaní, ani učitelia nedokážu zlepšovať svoje výkony, ak tieto informácie pravidelne a systematicky nedostávajú.

 

Ktorý systém spätnej väzby je vo svete najlepší?

Gates hľadal informácie o tom, aký systém hodnotenia učiteľov je na svete najlepší. Žiadny takýto rebríček však nenašiel. Rozhodol sa preto detailne pozrieť na tých, ktorí v medzinárodných testovaniach uspeli vo všetkých kategóriách ako čítanie, matematika či prírodoveda najlepšie. Za úspechom Šanghajskej provincie v Číne bol podľa neho aj spôsob, akým sa rozvíjajú práve ich učitelia. V tejto krajine dostávali mladí učitelia možnosť pravidelne pozorovať starších pedagógov v praxi, mávali skupinové sedenia a diskusie o tom, čo je dobré a čo zlé na spôsobe ich výučby. Dokonca aj kolegovia v škole si navzájom dávali spätnú väzbu. A prečo je to také dôležité? Práve preto, že niektorí učitelia sú omnoho efektívnejší ako tí druhí a môžu takto zmeniť vyučovanie tých slabších.

 

Spolupráca učiteľov je nevyhnutná

Aby sa našiel všeobecný systém dávania feedbacku, Nadácia Billa Gatesa a jeho manželky Melindy spojila 3 tisícky učiteľov z krajín po celom svete v spoločnom projekte Spôsoby efektívneho vyučovania. Boli sledovaní pozorovateľmi prostredníctvom videí, ako sa im darí pri vyučovaní. Pozorovateľov zaujímalo napr. či dokázali študentom vysvetliť ťažké učivo viacerými spôsobmi, alebo či kládli študentom ťažké otázky. Analyzovali spôsoby ich výučby, otázky a študenti o nich následne vypĺňali dotazníky. Práve učitelia, ktorým, sa v pozorovaniach darilo, mali aj študentov s dobrými výsledkami. Samotní učitelia zhodnotili, že to boli skvelé diagnostické nástroje, ktoré odhalili oblasti, v ktorých by sa mohli zlepšiť. Avšak určiť problémy, v ktorých sa učitelia musia zlepšiť je len polovica práce. Podľa Billa Gatesa je potrebné dať učiteľom materiály, z ktorých by čerpali, ako napríklad správne vyučovať niektoré tézy. Ak sa nejaký učiteľ potrebuje naučiť, ako vyučovať zlomky, mal by mať možnosť, pozrieť sa na najlepšieho učiteľa, ako to učí svoje deti.

Celý proces tvorby databázy videí a materiálov z vyučovania je však podľa Gatesa zložitý. Pre mnohých učiteľov vidieť na videu realitu nie je ľahké. Pre niektorých bol už problém mať vôbec v triede kameru a sledovať seba samého zo záznamu. „Ak sa to ale podarí, bude to mať fenomenálny dopad na učiteľov a systém podávania spätnej väzby sa konečne zmení,“ skonštatoval Gates. Nemalé financie, ktoré si tento systém vyžaduje, podľa neho stoja rozhodne zato.

 

 

Čítajte viac o téme: Spätná väzba
Zdieľať na facebooku