Učiteľ chémie radí kolegom: Vzbudzujte u detí zvedavosť

Foto: Screenshot TEDx
Ramsey Musallam sa pri svojom učení riadi 3 pravidlami, ktoré mu pomáhajú ako učiteľovi stále rásť a jeho študentov aj vďaka tomu jeho hodiny chémie bavia. / Foto: Screenshot TEDx

Ramsey Musallam  je stredoškolským učiteľom chémie, ktorý už roky inšpiruje rôznymi spôsobmi učiteľov k tomu, aby svoje hodiny robili pre študentov zaujímavejšie. Mnoho sa venuje implementovaniu dostupných technológii a multimédií do procesu vyučovania, ktoré podľa neho učitelia nevyužívajú dostatočne. Na TED konferencii vystúpil, aby inšpiroval svojich kolegov 3 pravidlami, ktoré zlepšili jeho vlastné učenie.

 

Pravidlo č. 1: Zvedavosť je kľúčová

Musallam pokladá zvedavosť v procese učenia za kľúčovú. Sám urobil vo svojom vyučovaní žiakov veľký pokrok, keď zmenil po rokoch svoj štýl výučby. Namiesto toho, aby vošiel do triedy a vysvetlil študentom, ako fungujú určité zákonitosti stvárnené pokusom, opýtal sa študentov, čo si o tomto pokuse myslia skôr, ako im konkrétne fungovanie javu vysvetlil.

V triede začali odznievať rôzne polemiky, otázky či teórie a profesor bol naozaj prekvapený, ako obyčajné otázky dokážu jeho hodinu zmeniť. Niektorí študenti boli dokonca tak zvedaví, že daný pokus skúšali aj doma. „Fascinovala ma študentkina zvedavosť, ktorá tento pokus posunula na iný level. V jej pokuse použila aj iné parametre ako v našom spoločnom pokuse, čím vytvorila nový scenár. Snaha priviesť študentov do rozpakov a  popliesť ich vedomosti, u nich vyvolala kladenie si skutočných otázok a získavanie dôležitých informácií,“ opisuje učiteľ chémie svoju skúsenosť počas vystúpenia na TED konferencii v roku 2013.

Ramsey preto tvrdí, že práve otázky sú oknom k veľkým zisteniam a učitelia by na to nemali zabúdať. Otvárajú myseľ študentov a vzbudzujú prirodzený záujem dozvedieť sa niečo nové. Pýtajte sa skôr, ako začnete vysvetľovať a žiaci vás budú počúvať omnoho intenzívnejšie.

 

Pravidlo č. 2: Nemajte strach skúšať a mýliť sa

Ramsey tým myslí, že sa nemusíte báť niečoho, čo nejde presne podľa inštrukcií, vedeckých postupov a pod. a vylučuje sa s učiteľským povolaním. Nemajte strach vystúpiť občas z prísnych zabehnutých koľají a riaďte sa jednoducho intuíciou či srdcom. Pokusy a omyly môžu byť pri vašom učení žiakov na konci prínosné a dovedú vás k úspechu.

 

Pravidlo č. 3: Nezabúdajte na reflexiu svojho učenia

Učiteľská práca je naozaj dôležitá a zaslúži si našu starostlivosť, no je potrebné sa ňu pozerať aj kriticky. Ak učiteľ dokáže pristupovať ku svojim žiakom individuálne, dokáže prispôsobovať svoje učenie tak, aby fungovalo a dokázalo žiakom pomôcť, vtedy vyhral. Vždy sa pozerajte na to, čo robíte aj očami toho, kto stojí oproti vám.

 

„Ak sa učitelia inšpirujú týmito pravidlami a niečo z nich použijú počas ich vyučovania, môžu oveľa viac podnietiť predstavivosť svojich študentov,“ dodáva Musallam.

 

Zdieľať na facebooku