Dokážete sa vcítiť do problémov druhých, ale nerozumiete im? Nie je to nič neobvyklé

  Foto: Bigstock

Empatia je v súčasnosti vnímaná ako pozitívna vlastnosť, vďaka ktorej sa človek dokáže vcítiť do pocitov druhého človeka a snaží sa im porozumieť. Ak sa však vieme ľahko vcítiť do situácie niekoho iného, neznamená to, že im musíme nutne dobre porozumieť. Práve naopak. Nadmerná empatia môže dokonca zhoršiť naše porozumenie. S týmto výsledkom prichádza nová štúdia realilzovaná psychológmi z Würzburgu a Lipska.


Predstavte si, že váš priateľ vám oznámi, že jeho partnerka ukončila konverzáciu so slovami „zostaneme priatelia“. Teraz by ste mali ako empatický človek brať do úvahy dve veci. Po prvé,  musíte tieto slová chápať správne, teda v skutočnosti sa chce s vašim priateľom rozísť. Na druhej stane by ste však mali byť pre neho oporou a utešiť ho. Schopnosť porozumieť druhým, čo plánujú, čo chcú, čo skrývajú za slovami a tiež empatické cítenie skúmali psychológovia Anne Böckler, Philipp Kánský, Mathis Trautwein, Franca Parianen-Lesemann a Tania Singer.

„Úspešné sociálne cítenie je založené najmä na našej schopnosti cítiť s ostatnými a dobre chápať ich myšlienky a zámery. Hneď vopred bolo jasné, či vôbec a do akej miery budú tieto dve zručnosti spolu súvisieť, teda, či ľudia ktorí sú empatickí zároveň porozumejú myšlienkam a zámerom či plánom druhej osoby,“ opisuje Anne Böckler. Profesor Junior s tímom vedcom začal skúmať otázku, či sú neurónové siete zodpovedné za ich vzájomné pôsobenie. Odpovede našli vo výskume už spomínaných psychológov.

 

Štúdie sa zúčastnilo 200 účastníkov a výsledky potvrdili, že ľudia, ktorí síce majú tendenciu byť empatickí, nemusia dobre porozumieť druhým ľuďom a zle si vysvetliť ich konanie. Aj z tohto dôvodu teda vedci usudzujú, že naše sociálne zručnosti (empatia, sebaovládanie, kooperácia, asertvitita, zodpovednosť) získavame ako na seba nezávislé schopnosti, teda jednotlivo. Štúdia tiež dodáva nové poznatky o tom, ako pracujú jednotlivé siete v mozgu vtedy, keď sa človek snaží byť empatický a zároveň sa snaží vnímať aj skryté zámery. Pri vysoko emotívnych momentoch, napríklad pri rozhovoroch o smrti blízkeho, sa aktivuje insula, ktorá tvorí časť empaticko-relevantnej siete. Pri niektorých osobách môže mať insula inhibičný účinok v určitých oblastiach mozgu, ktoré sú dôležité pre prijímanie perspektívy iných ľudí. Práve tento fakt môže spôsobiť nadmerné empatické cítenie, ale zároveň zhoršenie sociálneho porozumenia. Autori tak týmto zistením pomohli aj výcviku, ktorý je zameraný na zlepšenie sociálnych zručností. Ochotu vcítiť sa do problémov, porozumieť druhým v rovine poznávania a utvoriť si na vec svoj vlastný pohľad, by sa tak malo podporovať selektívne a samostatne na každej osobe.

 


Zdroj: sciencedaily.com, skillsyouneed.com

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku