Hudba v školách deti teší. Podľa vedcov by v triedach zlepšila atmosféru

  Foto: Bigstock

Štúdia zverejnená v časopise Music Education Research skúmala, či viac hodín hudobnej výchovy má vplyv na spokojnosť žiakov so školou, ktorú navštevujú. Výskum porovnával takmer tisíc školopovinných detí navštevujúcich 3. až 6. ročník základnej školy, pričom vo vzorke študentov sa nachádzali deti s obyčajných tried, ale aj deti navštevujúce triedy s rozšírenou výučbou hudobnej výchovy.


Výskum preukázal pri týchto dvoch druhoch tried významnejšie rozdiely najmä u študentov 6. ročníka. Žiaci, ktorí navštevovali triedu s rozšírenou hudobnou výchovou boli všeobecne viac spokojnejší,  mali omnoho viac príležitostí byť úspešnejšími a v triede bola pozitívna atmosféra a dobrá nálada. Jedným z hlavných dôvodov je podľa vedcov oveľa väčší počet hodín hudobnej výchovy v porovnaní s jednou hodinou spevu v normálnych základných školách.

 

Deti navštevujúce nižší ročník, teda tretí, svojimi odpoveďami nepreukázali takmer žiadne rozdiely v porovnaní s deťmi s rozšírenej školy. Vedci sa budú snažiť preskúmať fakt, či svoju spokojnosť so štúdium budú inak vnímať deti s rozšírenou výučbou výtvarnej výchovy, alebo nejakého druhu umenia či športu. Spokojnosť týchto žiakov s prácou svojich vyučujúcich by sa veľmi líšiť nemala.

 

„Spievanie v zbore i víťazné spevácke výkony jednotlivcov sú obľúbenými činnosťami práve v umeleckých školách. Iné výskumy len potvrdzujú fakt, že ľudia považujú synchronizáciu seba samého s väčšou skupinou ľudí za uspokojivé. Preto niektoré osoby priam vyhľadávajú spôsob, ako účinkovať v zbore, čo zároveň zvyšuje aj ich kontakt so spoločnosťou. Iné umelecké predmety do takej miery nesprístupňujú možnosť tvoriť a vystupovať v kolektíve,“ hovorí doktorand Päivi-Sisko Eerola, ktorý sa zúčastnil na štúdii na Univerzite Jyväskylä vo Fínsku.

Informácie získané prostredníctvom výskumu tiež ukazujú, že väčšinu pozitívnych hodnotení v testoch udávali dievčatá, čo nasvedčuje aj tomu, že podobné rozšírené triedy a triedy s umeleckým zameraním vo väčšej miere preferujú dievčatá ako chlapci. Dôležité však je, že vyučovanie rozšírené o spomenuté predmety skvalitňuje život rovnako dievčat ako chlapcov, pričom výskum nepreukázal konkrétne dôvody toho, že práve dievčatá tieto triedy preferujú.

 

Na záver však musíme upresniť, že fínsky systém rozšírenej hudobnej výchovy je vo svete ojedinelý, preto sa konkrétne táto štúdia musela vykonať vo Fínsku a nie nikde inde. Avšak výsledky výskumu naznačujú, že aj iné vzdelávacie systémy na svete by mohli byť doplnené o viac hodín hudobnej výchovy, samozrejme v rámci národného kurikula. Výhody plynúce z tohto predmetu sú nenahraditeľné a podporujú dramatickosť detí. Vytvára sa silnejšie a pozitívnejšie puto medzi školou a jednotlivcom, tiež majú deti väčšiu radosť z prítomnosti v škole. V tomto prípade je škola lepším miestom pre všetkých, čo vo veľkom vplýva aj na učiteľský zbor.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku