Ako naučiť deti štedrosti?

Foto: Unsplash
Nesebecké dieťa dokáže vychovať každý, komu na tom záleží. / Foto: Unsplash

Štedrosť je úžasná vlastnosť, ktorá sa dnes už akosi nenosí. Lenže práve ona obsahuje odkaz ľudskosti, ktorý by mali poznať aj budúce generácie. Ako ju vypestovať v našich deťoch?

 

Prečo viesť deti k štedrosti? Odpoveď je jednoduchá. Vedci tvrdia, že štedrosť prináša deťom pocity šťastia. Už maličké deti, ešte pred tým, než oslávia svoje druhé narodeniny sú šťastnejšie, keď niečo darujú, než keď prijmú darované. Navyše, v protiklade tomu, čo si myslia mnohí rodičia, čím väčšiu hodnotu má to, čo deti dajú druhému, teda čoho sa vzdávajú, tým sú radostnejšie. Toto prosociálne správanie u batoliat ilustruje, že prežívanie pozitívnych emócií pri darovaní je základným mechanizmom fungovania spolupráce v rámci spoločnosti. Okrem toho nám štedrosť pomáha budovať dôveru a upevňovať sociálne vzťahy. Má však aj pozitívny vplyv na naše zdravie, krvný tlak, kvalitu spánku.

 

Samozrejme, malé deti nezriedka dokazujú, že štedrosť je pre ne neznámym pojmom. Určite až príliš často vidíme a vnímame nechuť podeliť sa, resp. podarovať obľúbenú hračku. Je to úplne bežné a normálne, nielen v prípade malých detí, ale týka sa to aj dospelých. Buďme k sebe úprimní, kedy naposledy ste nadšene štedro ponúkli známemu či susedovi svoje auto alebo aspoň čerstvo upečené koláče?

 

Ako motivovať deti k štedrosti?

Zdá sa, že ideálnu pomôcku máme hneď po ruke – knihy. Tie sa oddávna používajú na to, aby ukázali deťom hodnoty našej kultúry a naučili ich rozlišovať medzi dobrom a zlom, tým, čo je správne a nesprávne. Vedci si práve vďaka príbehom v knihách otestovali, ako vplývajú na deti v súvislosti s motiváciou k deleniu sa o svoje vlastníctvo.

 

Vo výskume realizovanom medzi štvor až šesťročnými deťmi im prečítali tri druhy príbehov. V prvom vystupovali zvieratá, v druhom ľudské postavy a v treťom semienka rastlín. Všetky však spájal jeden zásadný prvok – hlavných hrdinov charakterizovala najmä štedrosť. Pred a po prečítaní príbehov merali vedci štedrosť detí tak, že im dali nálepky a povedali im, že sa o ne môžu podeliť s hocijakým dieťaťom na svojej škole, ktoré takéto nálepky nedostalo. Ukázalo sa, že štedrosť detí bola najvýraznejšia v prípade, keď si vypočuli príbeh s hlavným hrdinom človekom. Deti majú, podľa vedcov, tendenciu zovšeobecňovať a prenášať do svojho skutočného života to, čo sa dozvedeli v realistickom príbehu, nie vo fantazijnom spracovaní. Skúste preto ísť do knižnice a nechajte si poradiť, ktoré knihy zdôrazňujú štedrosť hlavných hrdinov – ľudí.

 

Opätovne platí, že rodič je najlepším vzorom. Aj keď chceme naučiť deti štedrosti, mali by sme ísť príkladom a venovať pozornosť tomu, čo deťom vravíme a ako ich inšpirujeme. V ďalšej nedávnej štúdii výskumníci Bailey House a Michael Tomasello porovnávali tri spôsoby, ako ovplyvniť veľkorysosť detí. Takmer 250 ľudí vo veku od šiestich do 11 rokov v Nemecku sledovalo video dospelého, ktoré hovorilo o tom, čo je "správne" robiť, aké je pravidlo alebo čo väčšina robí pri zdieľaní. Vtedy výskumníci merali veľkorysosť detí tým, že im dali možnosť anonymne zdieľať gumené medvede, nálepky alebo mince s inými deťmi v škole, ktorých nevedeli. Vedci sa pokúsili otestovať tri spôsoby, ako ovplyvniť štedrosť u detí. Do štúdie sa zapojilo približne 250 šesť až jedenásťročných detí v Nemecku. Pozerali video, v ktorom dospelý človek hovoril o tom, čo je správne urobiť, aké sú pravidlá a čo robí väčšina ľudí, keď sa o niečo delí. Potom vedci otestovali štedrosť tak, že sa mohli s im neznámymi deťmi zo školy podeliť o gumových medvedíkov, paličky alebo mince. Zistili, že deti boli  štedrejšie vtedy, keď videli dospelého, ktorý hovoril o tom, čo je správne. Ostatné dva výroky nehrali až tak zásadnú rolu. Tento výskum dokazuje, že deti vedia čo sú sociálne štandardy kultúry a správajú sa podľa nich.

 

Pokiaľ si teda zakladáte na tom, aby štedrosť bola vysoko na hodnotovom rebríčku vašej rodiny, vysvetlite deťom, prečo je to správna vec. Ukážte im, čo to presne znamená, byť štedrým v rámci rodiny a komunity, napríklad tak, že podporíte niekoho v núdzi alebo pomôžete v zvieracom útulku. Angažujte sa v svetových témach a ukážte im príležitosti, ktoré ponúkajú neziskové organizácie v treťom sektore. Keď sa deti samy dostanú k príležitosti prezentovať svoju štedrosť a podeliť sa o niečo s ostatnými, hovorte s nimi o tom, že ste presvedčení o tom, že budú štedrí a tak je to správne. 

 

K štedrosti vedú aj tieto cesty

Vedci dali, v rámci zaujímavej štúdie, deťom vo veku 11 – 17 rokov zadanie, aby si písali denník o svojich denných aktivitách a štedrosti. Po dvoch týždňoch dali tínedžerom desať dolárových bankoviek za to, že sa výskumu zúčastnili a povedali im, že si môžu peniaze nechať alebo akúkoľvek časť z nich darovať. Zároveň ich poprosili, aby vyplnili dotazníky s tým, ako vnímajú svoje materialistické správanie pred tým a po dopísaní denníka po dvoch týždňoch.

 

Pri porovnaní s deťmi v kontrolnej skupine vyšlo najavo, že deti s denníkmi boli zreteľne štedrejšie, darovali až 60 % a viac svojich peňazí a stali sa menej materialistickými. Závery štúdie jednoznačne potvrdili, že podpora vďačnosti zvyšuje štedrosť, pretože zainteresovaní si uvedomujú akýkoľvek náznak veľkorysosti od iných.

 

Preto skúsme využiť vedecké poznatky na to, aby sme štedrosť vštepili už malým deťom. Napríklad ich naučte písať si denník a uvádzať akékoľvek zážitky v spojitosti so štedrosťou, ukážte im novinové články, ktoré dokresľujú veľkorysosť jednotlivcov, rozprávajte sa o hlbšom významu vďačnosti, čo to znamená, ak niekto robí niečo za účelom toho, aby to boli práve deti, kto na konci niečo získa. Požiadajte ich, aby premýšľali o troch príkladoch zo svojho dňa, kedy sa cítili vďační, môže to byť napríklad nejaká skúsenosť, udalosť, človek. Povedzte im, aby napísali podrobnosti o tom, čo sa stalo a kto sa na tom zúčastnil.

 

Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo dobré sa stalo vám, či už večer pred spánkom alebo po ceste domov zo školy, škôlky. Pomôžte mladším deťom porozumieť hlbšie vďačnosti tým, že ich budete viesť k tomu, aby si vytvorili spojenie medzi vnímaním dobrých vecí a pocitom šťastia z nich, premýšľaním o tom, ako sa stali a robením niečoho, čím svoju vďačnosť ukážu.

Zdieľať na facebooku