Zdravé srdce súvisí aj s dobrovoľníctvom, tvrdia vedci. Aké dobrovoľnícke aktivity môžete podniknúť s deťmi v lete?

Deti, ktoré sa venujú získavajú podľa vedcov množstvo benefitov.
Deti, ktoré sa venujú získavajú podľa vedcov množstvo benefitov. / Foto: iStock

Vedci dokázali, že deti, ktoré sa venujú dobrovoľníckym činnostiam získavajú množstvo benefitov, ktoré sa im zídu aj v dospelosti. Leto je na pomoc iným ako stvorené, využite to.

 

Do štúdie, v ktorej sa odborníci snažili zmonitorovať prínos dobrovoľníctva, sa zapojilo 106 pätnásť ročných žiakov. Po škole sa mali venovať hodinu až hodinu a pol v rámci dobrovoľníckej činnosti deťom na prvom stupni základnej školy počas desiatich týždňov. Kontrolná skupina naopak, nevykonávala žiadnu podobnú aktivitu.

Výsledky priniesli zaujímavé zistenie. U tých žiakov, ktorí boli do projektu zapojení, lekári zistili po ukončení desiateho týždňa prudký pokles rizika kardiovaskulárnych ochorení, vrátane hladiny cholesterolu a BMI. Tento pozitívny dopad bol ešte výraznejší u tých študentov, u ktorých vedci zaznamenali väčšiu mieru empatie a altruistického správania a u ktorých klesli aj negatívne nálady. Je možné, že žiaci pociťovali užší vzťah ku svojim mladším kamarátom, boli k nim empatickejší, trpezlivejší, chápajúci a milí, čo mohlo mať tak pozitívny efekt na ich srdcovo cievny systém.

Zdá sa, že dobrovoľníctvo má za následok jednak zníženie váhy a jednak môže fungovať ako prevencia srdcovo-cievnych ochorení. Navyše zvyšuje prosociálne správanie, ktoré napomáha zvyšovať sebavedomie a prispieva aj k zlepšeniu akademických výsledkov.

Je to ďalší dôkaz o pozitívnych účinkoch, ktoré dobrovoľnícka činnosť prináša. V prvom rade zvyšuje hladinu pozitívnych emócií a prináša pocity šťastia, podporuje schopnosť ovládania emócií, znižuje riziko nevhodného a rizikového správania, ktoré sa môže spájať s tínedžerským tehotenstvom či užívaním drog, podporuje budovať morálne základy, sociálne cítenie a angažovanosť a tiež ovplyvňuje šance na aktívny prístup k dobrovoľníctvu v budúcnosti, v dospelom veku. Zároveň učí deti, aby si vážili to, čo majú, či už ide o vlastnú rodinu, jedlo a strechu nad hlavou, ale aj ďalšie základné potreby, ktoré tým menej šťastným z nás chýbajú. Je preto na dospelých, či už rodičoch alebo pedagógoch, aby vyhľadávali a podporovali deti v dobrovoľníckych aktivitách.

 

Tipy na dobrovoľnícke aktivity

Snažte sa urobiť pomoc čo najviac konkrétnu. Zamerajte sa preto na také činnosti, pri ktorých deti uvidia konkrétnych ľudí, ktorým je ich pomoc určená. Spojenie s ľuďmi má, podľa vedcov, významný dopad na psychickú i fyzickú pohodu jednotlivcov. Začína sa už v detstve a pokračuje po celý život. Tí, ktorí s ľuďmi pracujú, dokážu vybudovať sieť kvalitných kontaktov, cítia sa užšie prepojení s komunitou a veria, že dokážu urobiť v spoločnosti zásadné zmeny. Vedia vysloviť svoj názor a obhájiť si ho. Naopak, samota oslabuje kardiovaskulárny a imunitný systém a často sa využíva vo vojenských konfliktoch, kde „samotka“ má na väzňov devastačné účinky.

Pomoc komunite alebo akákoľvek služba má rovnako pozitívny dopad na žiakov, najmä v porovnaní s tým, keď ešte nemali v minulosti podobnú skúsenosť. Najdôležitejšie je, že ide o dobrovoľnícku aktivitu. Navyše, u niektorých detí práve takáto činnosť môže nasmerovať ich budúcu kariéru a rozhodnú sa, že práca v treťom sektore je to, čo ich bude celoživotne napĺňať.

Na druhej strane však nezabúdajte na tých, ktorým chcete pomoc ponúknuť. Žiaci na základných školách, ale aj tínedžeri síce môžu mať obrovskú chuť pomáhať a byť plní nadšenia zo svojej užitočnosti, no v skutočnosti vedia len veľmi málo o práci dobrovoľníckych združení a spolkov. Navyše, ich obmedzenie, že môžu prísť pomáhať len raz do týždňa, na dve hodiny, tiež nemusí byť v organizáciách prijaté s otvoreným náručím. Je preto vhodné dohodnúť sa s vybranými prijímateľmi dobročinnosti vopred o ich predstavách a zvážiť, na čo deti v skutočnosti majú kapacity.

 

Myslite tiež na to, aby vybraná aktivita korešpondovala s osobnosťou dieťaťa a jeho záujmami. Pre malé deti určite nebude vhodná činnosť vyžadujúca fyzickú kondíciu a silu. Ak však napríklad rady trávia čas vonku, v prírode, môžu sa zapojiť do čistenia a upratovania, keď sú športovo založené, môžu sa zúčastniť benefičných pretekov v behu alebo na bicykloch.

Ak je vonku škaredé počasie, môžete deti namotivovať, aby si upratali izbu a venovali svoje hračky deťom do nemocníc alebo detských domovov. Prípadne im môžu napísať a nakresliť pohľadnicu, nielen potešia a rozveselia deti v nemocnici, ale získajú tak aj nových kamarátov. Pamätáte si ešte na vaše priateľstvá, ktoré fungovali vďaka listom? Aj dnešné deti môžu zažiť vzrušenie z očakávaného listu napriek tomu, že je doba telefónov a tabletov.

Môžete sa skúsiť s deťmi dohodnúť, aby časť svojho vreckového odkladali na charitu. Nech si vyberú projekt alebo aktivitu, ktorá sa im páči a ktorú by takto chceli podpriť. Dôležité však je, aby ste im šli príkladom a aby videli, že vy rovnako časť svojich peňazí venujete tým, ktorým to pomôže.

Počas letných prázdnin môžu deti doučovať mladších z predmetov, ktoré majú rady. Nielen pomôžu niekomu inému, ale zároveň udržiavajú svoj vlastný mozog aktívny a v činnosti, napriek tomu, že majú pred sebou plné dni zaháľania a zábavy.

Vhodným riešením je tiež vymyslieť činnosť, do ktorej by sa mohla zapojiť celá rodina. Takto totiž nielen spravíte niečo dobré pre konkrétneho jednotlivca či komunitu, ale navyše trávite spolu čas a dávate deťom úžasný príklad ako zmysluplne tráviť voľné chvíle.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku