Matky sú lepšie zamestnankyne. Materstvo ženy robí produktívnejšie a empatickejšie

Matky sú vraj efektívnejšie, produktívnejšie a empatickejšie zamestnankyne.
Matky sú vraj efektívnejšie, produktívnejšie a empatickejšie zamestnankyne. / Foto: Bigstock

Mamy sú podľa prieskumov v práci lepšie. Potvrdzujú to zamestnávatelia, odborná verejnosť i samotné matky. Deti vraj menia ženy na efektívnejšie, produktívnejšie a empatickejšie zamestnankyne. Stále sa to však neodráža na platoch a aj naďalej bojujú s predsudkami.

 

Spoločnosť Microsoft vo svojom prieskume o tom, ako materstvo zmenilo pracovný výkon žien, preukázala, že stať sa matkou, spraví zo ženy lepšiu zamestnankyňu. Výchova dieťaťa totiž zlepšuje schopnosti žien ako pracovníčok. Takmer dve tretiny pracujúcich mám (62%) potvrdili, že po narodení detí výrazne stúpla ich schopnosť multitaskingu. Približne polovica (46%) si vie efektívnejšie rozdeliť pracovný čas a štvrtina (27%) je organizovanejšia. Do prieskumu sa zapojilo 2 000 žien a 500 zamestnávateľov.

Zamestnávatelia majú na matky zamestnankyne rovnaký názor, vyše polovica (57%) tvrdí, že matky sú lepšie tímové hráčky v porovnaní so ženami, ktoré deti nemajú. Približne tretina (29%) spozorovala, že po narodení dieťaťa sa zamestnankyniam zlepšila spolupráca s kolegami a 35% ocenilo prínos v multitaskingu. Jeden z troch šéfov (34%) potvrdil, že mamy si viac vážia svojich kolegov a klientov.

Štúdia tiež upozornila na fakt, že pri balansovaní pracovného a rodinného života matkám pomáhajú moderné technológie. Vyše tretina (37%) ich používa na prácu z domu, keď sa nedostanú do kancelárie. Takmer tretina matiek (29%) dokáže vďaka technologickému pokroku vtesnať hodinu navyše do svojho denného rozvrhu, 23 % dokonca až dve hodiny. V dôsledku toho štvrtina mám (25%) tvrdí, že ich produktivita je dvojnásobná v porovnaní s manželom alebo priateľom.

To, že ženy sú produktívnejšie zamestnankyne, potvrdzuje aj ďalšia štúdia venovaná vplyvu rodičovstva na pracovné schopnosti matky a otca. Dokázala tiež, že otcovia s jedným dieťaťom a bezdetní mali porovnateľný výkon, kým otcovia s dvoma deťmi boli produktívnejší. Pravou však je, že v istom momente, keď sú deti ešte maličké, sú rodičia menej produktívni v porovnaní s bezdetnými, ale je to len dočasná záležitosť.

Rodičia si uvedomujú, že musia pracovať efektívnejšie a byť produktívnejší. Deti nás motivujú, aby sme sa posúvali vpred, aby sme boli schopní postarať sa o ne. Samozrejme, diskusia o náraste produktivity je jednoduchšia, ak má matka, resp. otec po svojom boku oporu a navyše plat, ktorý im umožňuje zabezpečiť si pomoc, keď ju potrebujú, aby napríklad stíhali termíny alebo sa potrebujú zúčastniť služobných ciest.

 

Spoločnosť stále nedoceňuje kvality matiek

Vedci však tiež poukázali na pretrvávajúci negatívny trend v spoločnosti, keď sú zamestnané matky hodnotené ako menej kompetentné. Účastníci prieskumu potvrdili, že pri výbere medzi ženou bez detí a matkou, ich záujem klesal, ak mali prijať, povýšiť a vzdelávať matku. Pri mužoch otcovstvo nehralo rolu, tých nikto netrestal za to, že majú deti. Okolie ich nevnímalo ako menej kompetentných, na rozdiel od žien matiek. Ženy sa musia vyrovnať so stereotypmi, ktoré ich nálepkujú ako neprofesionálne, lebo riešia „mamičkovské záležitosti“.

Výplata žien, ktoré sú matkami, je nižšia v porovnaní s tými, ktoré deti nemajú. Vedci zistili, že rozdiel je vo výške 7%. Kým v tretine prípadov sa dá nájsť odôvodnenie, napríklad výpadok v práci či nižší počet odpracovaných rokov, zvyšné dve tretiny sú výsledkom diskriminácie zamestnávateľa.

Rodičovstvo zamestnanca zmení napríklad aj čo sa týka empatie a prístupu ku kolegom. Matky a otcovia majú v práci väčšie pochopenie a k ľuďom pristupujú milšie, s väčším rešpektom. Toto by mohli zamestnávatelia využiť, pretože empatia na pracovisku znamená veľký prínos. Prieskumy dokazujú, že empatickí manažéri majú lojálnejších a ochotnejších podriadených a emocionálna inteligencia prispieva k lepším výkonom, produktivite a iniciatíve. Nanešťastie, aj táto dobrá správa sa v konečnom dôsledku obracia proti matkám. Príjemný prístup žien s deťmi ostatní vnímajú ako nižšiu kompetentnosť. U mužov to neplatilo.

 

Na Slovensku situácia zlepšuje

Väčšina slovenských matiek využíva možnosť zostať s dieťaťom na rodičovskej dovolenke do troch rokov veku dieťaťa. Len malá časť matiek nastupuje do práce alebo začne s podnikaním pred ukončením rodičovskej dovolenky. Dôvody tejto situácie sú napríklad obmedzené možnosti umiestniť dieťa vo výchovnom zariadení, nízka flexibilita zamestnávateľov v oblasti poskytovania netradičných foriem zamestnávania (skrátený alebo čiastočný úväzok, práca na doma, telework -  práca na diaľku) a pod. Ženy kvôli materstvu prerušujú kariéru a ich návrat do pracovného procesu po dlhšej pauze negatívne ovplyvňuje výšku ich platu, a tiež ďalší kariérny postup. Logickým následkom je, že ženy, ktoré neabsolvujú kariérnu pauzu, majú v porovnaní so ženami-matkami lepšie platové podmienky, čo súvisí aj s ich vyšším postavením v kariérnom rebríčku.

Nikola Richterová, PR manažérka z portálu profesia.sk hovorí, že mamy u nás majú momentálne výhodnejšie postavenie pri porovnaní s minulosťou. „V súčasnosti, keď je situácia na trhu práce taká, že uchádzačov je menej, nezamestnanosť klesá a počet voľných pracovných miest neustále rastie, je jasné, že matky sú v lepšej situácii a je pre nich omnoho jednoduchšie nájsť si prácu, ako tomu bolo pár rokov dozadu.“ Richterová tiež tvrdí, že je veľmi náročné generalizovať a považovať všetky matky za rovnakú skupinu pracovnej sily. „Problematické na slovenskom trhu je najmä to, keď sa matky snažia nájsť si prácu a nevedia pracovať na trvalý pomer. Ak si teda hľadajú prácu na skrátený úväzok, je dosť možné, že narazia na problém, lebo podľa našej stránky ponúkali tento druh pomeru počas minulého roka zamestnávatelia iba v dvoch percentách inzerátov.“ Drvivá väčšina zamestnávateľov vyžaduje 5-dňový pracovný týždeň po 8 hodín.

Čo sa týka platov, podľa analýz portálu platy.sk, zarábajú na Slovensku ženy menej ako muži. Vo všeobecnosti sú tieto rozdiely okolo 23 percent. „Je to však často spôsobené najmä tým, že ženy často pracujú na menej platených pozíciách,“ vysvetľuje Richterová. Ďalším dôvodom je tiež podľa nej materská dovolenka. „Vieme, že u nás na Slovensku sa toto „voľno“ týka najmä matiek, muži odchádzajú z práce minimálne. Kým matky sú pritom na materskej dovolenke, ich kolegovia muži zatiaľ kariérne rastú, s čím, samozrejme, súvisí aj mzdový progres. Z tohto vyplýva, že otcovia môžu zarábať často viac ako matky a je to spôsobené najmä tým výpadkom žien počas materskej.“ Silvia Kováscová, personálna manažérka Manpower Group Slovensko, vysvetľuje, že platové rozdiely medzi mužmi a ženami existujú bez ohľadu na to, či sú matkami. Sú realitou vo všeobecnosti, Slovensko nevynímajúc. „Na základe minuloročných výsledkov analýzy medzinárodného portálu Paylab, ženy v strednej a východnej Európe všeobecne zarábajú v priemere o 17 percent menej ako muži, pre Slovensko sa uvádza 23-percentný rozdiel, pričom 9-percentný rozdiel v platoch platí v prípade rovnakej pozície.“

Silvia Kovácsová však vníma pozitívny posun: „Pohľad na matky – zamestnankyne sa postupne mení, hoci stále narážajú na obmedzujúce stereotypy, napríklad nižšie platy v porovnaní s mužmi, pretrvávajúce preferovanie tradičných foriem práce, ako aj predsudky, že nebudú zvládať zverenú agendu v stanovenom čase z dôvodu starostlivosti o rodinu a chod domácnosti alebo o opakovane choré dieťa, rovnako ako domnienky súvisiace s nedostatočnou odbornosťou spôsobenou viacročnou kariérnou pauzou.“ Podľa nej sú potešujúce aj výsledky sociologických prieskumov, kde väčšina oslovených zamestnávateľov súhlasí s tým, že matky sú lojálnejšie zamestnankyne, lebo si pracovné miesto vážia a potrebujú ho, vedia si účelne zadeliť pracovný čas, a že nezáleží na tom, či žena má alebo nemá deti, ale na pracovnom výkone. „Veríme, že tieto postoje sú impulzom, ktorý znamená postupné zlepšovanie postavenia matiek-zamestnankýň na trhu práce,“ dodáva Kovácsová.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Mama
Zdieľať na facebooku