Matky to majú pri výchove detí ťažšie ako otcovia, tvrdia vedci

Matky to majú pri výchove ťažšie ako otcovia, tvrdia vedci
Matky to majú pri výchove ťažšie ako otcovia, tvrdia vedci / Foto: Bigstock

Matky to vedia už dávno, štúdia to potvrdila až teraz. Rodová nerovnosť vyplávala na povrch aj v rámci rodičovstva. Ženy ako matky majú oveľa ťažšiu rolu pri výchove detí a sú menej šťastné ako muži – otcovia.


Podľa výsledkov štúdie viacerých inštitúcií, Cornellovej Univerzity, Minnesotskej Univerzity a Minnesota Population Center, matky prežívajú väčší stres a únavu ako ich drsnejšie polovičky. Dôvodom je najmä typ rodičovských úloh, za ktoré sú zodpovední.

Zber dát výskumníci realizovali z denníkových záznamov vyše 12 000 rodičov, ktorí si zapisovali pocity počas rôznych aktivít v rámci celého dňa v priebehu rokov 2010, 2012 a 2013.

Vedci potvrdili, že rodičia sa dnes, viac ako inokedy predtým, venujú svojim deťom a snažia sa o čo najintenzívnejšie spoločné zážitky. Veria, že to pomôže zdravému rozvoju a napredovaniu drobca. To je pozitívne zistenie, no chýbajú výskumy, ktoré by priniesli jednoznačné odpovede na to, ako takýto prístup vplýva priamo na rodičov. Znamená to, že byť rodičom ešte nemusí byť výhra v lotérii a už tobôž nie, pokiaľ ste náhodou matka. Ak mama porovná čas s deťmi s časom bez nich, je viac vystresovaná a unavená v porovnaní s otcom, a tak menej šťastná. Vedkyňa Ann Meier, z Minnesotskej univerzity, uzavrela, že je dobrou správou, že obaja rodičia si užívajú čas so svojimi drobcami, no horšou správou je, že matky to vnímajú ako menej zábavné, pretože sa musia venovať viac „práci“ a menej „zábave“.

 

Matky musia robiť aj neobľúbené aktivity

Problémom je, že hoci sa rola ženy v spoločnosti za posledných pár desaťročí posunula, úloha matky ako ochrankyne rodinného krbu zostala akosi stáť na jednom mieste. Potvrdzuje to aj Zuzana, matka troch detí. „Vnímam to tak, že ak sa nechcem vzdať svojej kariéry, tak sa na mňa spoločnosť díva ako na krkavčiu matku, ktorá sa nevenuje svojim deťom a najmladšieho dala do jaslí, keď mal dva roky. Lenže keby som s nimi bola doma, s každým tri roky, bolo by to deväť rokov a pozerali by na mňa, že som flákačka, ktorej sa nechce robiť, tak radšej rodí deti.“ Matky sú zodpovedné za bežné každodenné úlohy, ako starostlivosť o deti plus chod domácnosti. Otcovia, na druhej strane, sa viac s drobcami hrajú alebo s nimi trávia voľný čas na zábavných, napríklad športových podujatiach. Tiež majú k dispozícii množstvo modelov a nezažívajú také prísne škatuľkovanie a nálepkovanie. Navyše matky trávia viac času s dieťaťom osamote, no otcovia majú väčšinou za chrbtom matku alebo niekoho iného dospelého, koho môžu v najhoršom prípade zavolať na pomoc.

Podľa dôkazov, ktorých však je zatiaľ žalostne málo, sa zdá, že práve charakter spoločného času s mamou, ktorý nie je spravodlivo rozdelený medzi oboch partnerov s rovnakými podmienkami, môže prispieť k tomu, že ženy si materstvo neužívajú tak ako muži otcovstvo. Matky zabezpečujú aj menej obľúbené úlohy, ktoré sa musia vykonať, ako napríklad obliecť drobca, alebo odviezť tínedžera na krúžky. Navyše sa snažia skĺbiť domácnosť i deti, a preto nemajú na výber a vykonávajú viac úloh naraz.

 

Foto: Bigstock

 

Matky stíhajú viac ako otcovia

Starostlivosti o deti venujú matky viac času než otcovia. Hoci sa multitasking matiek často objavuje v rôznych vtipoch, fakt je ten, že charakterizuje ženy oveľa viac než mužov. Dokazujú to závery štúdie, ktorá uzavrela, že pracujúce matky trávia až o desať hodín (celkovo 48 hodín) viac tým, že vykonávajú niekoľko aktivít naraz, v porovnaní s pracujúcimi otcami (celkovo 38 hodín). Ak to rozmeníme na drobné, znamená to, že matky robia minimálne dve aktivity súčasne viac ako v dvoch pätinách svojho času, kým u otcov ide o tretinu času. Štúdia tiež preukázala, že matky nie sú s takýmto stavom veľmi spokojné. Ženy sú z toho oveľa viac v strese, než z iných činností v domácnosti. Tejto téme sa venuje aj kolektív autorov v knihe Alone together[1], ktorá rozoberá súčasný stav manželstiev v Amerike. Ak ženy, podľa nej, veria, že doma nemajú s manželom rovnomerne rozdelené úlohy, ovplyvňuje to ich manželstvo a pocit šťastia v ňom. Navyše pojem multitasking znamená pre mužov niečo diametrálne odlišné ako pre ženy. Zatiaľ čo nežné pohlavie napríklad pomáha deťom pri domácich úlohách alebo varení večere, ich muži si predstavujú jednoduchšie úlohy, napríklad ako viesť konverzáciu s dvoma ľuďmi naraz či starostlivosť o seba. Muži si uvedomujú, že sa deťom venujú menej, podľa výskumov, až takmer  polovica z nich vie, že by mali s drobcami tráviť viac času.

Štúdia navyše uzatvára, že počas voľného času, no aj počas spánku, matky nedokážu načerpať nové sily, pretože ich neustále niekto vyrušuje. Matky sa snažia počas „voľna“ stihnúť až príliš veľa vecí naraz a v noci sú to najčastejšie ony, kto vstáva k deťom. Navyše sa namiesto spánku venujú premýšľaniu nad nasledujúcim dňom, čo je potrebné pripraviť, na čo nezabudnúť a pod. Podľa výsledkov štúdie, ženy s dieťaťom mladším ako jeden rok, sú zobudené až trikrát častejšie ako muži a pokiaľ sú doma, vstávajú k drobcom až šesťkrát častejšie. Iste, v prípade úplne malých detí je prirodzené, že bábätká uspávajú dojčením, a preto k nim musia vstať, no tento „zvyk“ akosi pretrváva aj do vyššieho veku detí. Iste, sú otcovia, ktorí sa venujú deťom naplno a rolu si v rámci domácnosti spravodlivo rozdeľujú so svojou partnerkou, no vo všeobecnosti, ako spoločnosť, máme pred sebou ešte dlhú cestu.[1] Alone Together, How Marriage in America Is Changing, Paul R. Amato, Alan Booth, David R. Johnson, Stacy J. Rogers, 2009
Čítajte viac o téme: Oteckovia, Výskum
Zdieľať na facebooku