Sú slovenskí žiaci digitálne zruční?

Ak  dnes vlastní dieťa počítač a má prístup k internetu, nemusí to vždy skončiť len pri pozeraní videí, alebo hraní online hier, prípadne aktivitách na sociálnych sieťach.
Ak dnes vlastní dieťa počítač a má prístup k internetu, nemusí to vždy skončiť len pri pozeraní videí, alebo hraní online hier, prípadne aktivitách na sociálnych sieťach. / Foto: Learn2Code

Dnešné deti sú obklopené toľkými technológiami, ktoré sa neustále vyvíjajú, že občas už môžeme mať aj problém ustriehnuť to, ako s nimi vedia narábať a ako ich vedia využívať vo svoj prospech. Rodičia umožňujú svojim deťom prístup k moderným pomôckam, kupujú im mobily, tablety, počítače a často už malé deti vlastnia tú najmodernejšiu techniku.

Trávia však čas na týchto zariadeniach zmysluplne? Internet a moderné technológie ponúkajú široké možnosti pre naše deti aj v rámci vzdelávania. Ak vlastní dieťa počítač a má prístup k internetu, nemusí to vždy skončiť len pri pozeraní videí, alebo hraní online hier, prípadne aktivitách na sociálnych sieťach.

 

Nedostatok kvalifikovaných absolventov

Ako sme na tom s digitálnymi zručnosťami na Slovensku? Všeobecne platí, že mladí ľudia majú napriek prístupu k najmodernejším technologickým zariadeniam značné nedostatky v oblasti informačných technológií. Potvrdzujú to aj štatistiky z Profesie, ktoré hovoria o klesajúcom trende na požiadavky uchádzačov.

„Klesajúci trend v požiadavkách firiem sa prejavil vo všetkých regiónoch Slovenska a tiež naprieč odvetviami. Najvýraznejší pokles nastal pri inžinierskych a technických pozíciách, ktoré aktuálne patria medzi tie najťažšie obsaditeľné na trhu práce. V ich prípade bol podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadovali znalosť počítačových znalostí v roku 2011 až 42%, no v roku 2015 predstavoval tento podiel už iba 32%,“ potvrdila štatistiky aj PR manažérka spoločnosti Profesia, spol. s r.o. Katarína Tešla.

Z tohto môžeme usudzovať, že to isté platí aj pri deťoch na základných školách. Hodiny informatiky nemusia byť vždy dostačujúce.  Dnes už existuje niekoľko programov a odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu digitálnych zručností. Ako vidia situáciu oni? Podľa Radovana Debnára z Learn2Code „školstvo dostatočne rýchlo nereflektuje na potreby trhu v oblasti technologického vzdelávania, ktoré chýba na základných a stredných školách, na ktorých sa učí prevažne užívateľská informatika.“ Problém vidí Debnár v tom, že školy často nemajú dostatočne know-how, kvalitné materiály, ale tiež i v samotnej IT odbornosti učiteľov. Aj preto prišli s nápadom, ako zaviesť digitálne zručnosti priamo do škôl.

 

Program „Vzdelávanie digitálnych zručností pre školy“

O čo konkrétne ide? Learn2Code sa zameriava na vzdelávanie digitálnych zručnosti od úplných základov. Každý kurz je tvorený videotutoriálmi a prílohami (obrázky, zdrojové súbory). Ďalej nechýbajú aj jednotlivé zadanie, na ktorých si študent môže danú tému odskúšať. Inštruktori sú študentom k dispozícii vo forme diskusie, chatu alebo emailom pre prípadné riešenie otázok. Garanciou kvality  je teda okrem skúsených inštruktorov a kvalitných materiálov aj samotný fakt, že všetky kurzy sú akreditované ministerstvom školstva.

 

Learn2Code pre školy obsahuje:
VZDELÁVACÍ OBSAH – študenti aj zamestnanci školy získavajú neobmedzený prístup ku všetkým vzdelávacím materiálom, ako aj podporu inštruktorov. 
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM – softvér na správu všetkých vzdelávacích aktivít, kurzov, študentov s možnosťou sledovania progresu užívateľov.
MAREKTING A PODPORA – marketingové materiály a úvodné zaškolenie zamestnancov školy, ktoré pomôžu využiť Learn2Code na maximum.

 

Zdroj: Learn2Code

Prečo treba rozvíjať tieto schopnosti už u detí?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či je potrebné rozvíjanie IT znalostí našich detí už v detstve? Stále platí, že rodičia na svoje deti kladú vyššie požiadavky, ako tomu bolo kedysi. Už deti v materských školách a súkromných zariadeniach sa učia cudzí jazyk. Rodičia takéto možnosti vyhľadávajú a svoje deti zapisujú na rôzne kurzy angličtiny v skoršom veku. Do popredia sa kladie dôraz na cudzie jazyky. Neuvedomujeme si však, že už niekoľko rokov je tu „cudzí jazyk“, ktorý je stále podceňovaný. Viesť deti k vzdelávaniu a naučiť ich IT jazyk rovnako, ako sa učia napríklad angličtinu.

 

Ako sa deti správajú na hodinách informatiky

Podľa učiteľky informatiky na bratislavskej Tilgnerke Silvii Bodlákovej deti nemajú dostatok vedomostí v tejto oblasti. Aké sú znalosti žiakov, čo sa týka základných programov ako Word, Excel, PowerPoint? Ovládajú ich dostatočne? „Myslím si, že nie. Hoci deti majú pocit, že konkrétne programy ovládajú a načo ich s tým v škole trápime. Na veľa poznatkov prišli doma pokusom a omylom, keď robili „projekty“ do školy v nižších ročníkoch, ale väčšinou sú to len chabé vedomosti. Žiaľ, veľmi ťažko sa potom takto získané a aj chybné vedomosti naprávajú,“ vysvetľuje Bodláková.

Podľa Bodlákovej je väčšina detí len počítačovými konzumentmi a nie sú veľmi počítačovo zdatné„Učím už viac rokov a nadobudla som dojem, že čím majú deti väčšie možnosti pracovať na počítači, tým sa im menej chce sa na ňom učiť pracovať. Tiež menej detí uvažuje nad tým, že by mohli byť potencionálnymi „konštruktérmi“ počítačov,“ vidí situáciu Bodláková.

„Myslím si tiež, že vo všeobecnosti sa navyše deti o informatiku nezaujímajú. Väčšina detí ju berie ako doplňujúci predmet. Napríklad v niektorých triedach potom mám kontrasty, že jeden-dvaja žiaci sú naozaj dobrí v myslení a programovaní a trpia v triede, kde musíme vysvetľovať, že vo webovej adrese sa nepíšu medzery,“ vysvetľuje Bodláková.

 

Zahrňme do škôl vzdelávanie digitálnych zručností intenzívnejšie

Riešením by mohlo byť vzdelávanie digitálnych zručností už na základných a postupne aj stredných školách v takom rozsahu, aby zo škôl vychádzali kvalifikovaní absolventi, ktorí sú dôkladne pripravení pracovať s modernými technológiami.  Mladí ľudia, ktorí vedia teóriu premeniť na prax. Na druhej strane deti viac motivovať nielen v škole, ale sústrediť sa na to, ako trávia čas na počítačoch aj doma. Vysvetliť im, čo všetko sa môžu naučiť a zároveň čo im to dá do života.

Vzdelávanie digitálnych zručností zabezpečí dnešnej mládeži lepšiu budúcnosť, najmä čo sa týka ich budúcej kariéry. Deti sa môžu vzdelávať doma, v škole, v rôznych krúžkoch. Treba venovať pozornosť aj IT, pretože táto oblasť je zatiaľ v úzadí. Všetci kladú dôraz prevažne na vzdelávanie cudzích jazykov, pritom si väčšina z nás často neuvedomuje, že práve IT jazyk sa dostáva viac do popredia. Nie je to len o programovaní a kódovaní web stránok, digitálne zručnosti sú široký pojem, ktorý zahŕňa aj množstvo iných aktivít na počítači.

 

Viac nájdete na stránke www.learn2code.sk/skoly.

Čítajte viac o téme: IT
Zdieľať na facebooku