Aký má hudba vplyv na dieťa?

Hudba je pre deti veľmi stimulujúca už od raného detstva.
Hudba je pre deti veľmi stimulujúca už od raného detstva. / Foto: Bigstock

Hudba je pre deti veľmi stimulujúca už od raného detstva. Aké sú presne jej benefity?

 

Rovnako ako jazyk, aj hudba predstavuje spoločný výrazový prostriedok. Je už známe, že hudba má pozitívny vývoj v ranom detstve a môže zlepšiť  jemné i a hrubé motorické zručnosti a ovplyvniť vnímavosť detí. Výskum, ktorý v 90. rokoch uskutočnil tím vedcov, ukázal, že vystavovanie sa hudbe od skorého detstva pomáha deťom rozvíjať reč, ľahšie formulovať svoje myšlienky a rozvíjať slovnú zásobu. Psychológ Howard Gardner už v roku 1983 tvrdil, že hudobná inteligencia je rovnako dôležitá ako logická a emocionálna inteligencia. Dôvodom je skutočnosť, že hudba má schopnosť posilniť spojenie medzi telom a mysľou. Autori štúdie z roku 2016, ktorá bola vykonaná na Univerzite v Južnej Kalifornii zistili, že hudobné skúsenosti v detstve môžu urýchliť vývin mozgu, najmä v oblasti učenia jazykov a čítania. Podľa Asociácie hudobných nadácií môže učenie sa hrať na akýkoľvek hudobný nástroj zlepšiť výsledky v matematike. Akademické úspechy však nie sú jedinou výhodou hudobného vzdelávania. Hudba podnecuje všetky oblasti rozvoja detí a zručnosti pre školskú pripravenosť vrátane intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, motorickej a jazykovej gramotnosti. Pomáha lepšie koordinovať telo a myseľ. Vystavenie detí hudbe v ranom veku im pomáha naučiť sa rozoznávať rôzne zvuky, tóny, rytmus, ale i význam slov. Tanec s hudbou pomáha deťom rozvíjať motorické zručnosti a zároveň im umožňuje precvičovať sebavyjadrenie. Pre deti a dospelých pomáha hudba posilňovať pamäťové schopnosti.

 

Čím hudba obohacuje dieťa?

Stimuluje mozog

Niektoré výskumy dokázali, že študenti, ktorí boli počas dospievania vystavení hudbe, vynikali na akademickej pôde lepšie ako tí, ktorí neboli. Hudba pomáha pri stimulácii tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za čítanie, matematiku a emocionálny vývoj.

 

Pomáha deťom rozvíjať sociálne zručnosti

Počas dospievania veľa detí čelí výzvam, ako sa spoločensky prispôsobiť. Najlepším spôsobom, ako im pomôcť, je povzbudiť ich, aby sa naučili hrať na hudobný nástroj alebo sa stali súčasťou speváckej skupiny. To im pomôže rozvíjať sociálne zručnosti, ako napríklad to, ako sa majú stýkať s inými ľuďmi, ako pracovať v tíme, zároveň sa naučia disciplíne a vytrvalosti.

 

Podporuje rozvoj reči

Ešte predtým, ako deti dokážu hovoriť, ich bľabotanie a zvukové hry im pomáhajú rozvíjať nervové dráhy potrebné na rozvoj reči. Deti ľahko a rýchlo napodobňujú hudbu a zvuky, ktoré počujú, je to pre ne ďalší spôsob, ako porozumieť svetu okolo nich.

 

Zlepšuje jemnú a hrubú motoriku

Tvorba hudby, najmä ak zahŕňa tlieskanie, poskakovanie či tanec, môže pomôcť vylepšiť jemné a hrubé motorické zručnosti dieťaťa. Jednoduché skladby, tak môžu pomôcť pri budovaní koordinácie mozgu a tela. Všetky tieto činnosti pomáhajú budovať dôležité spojenia v mnohých častiach vyvíjajúceho sa detského mozgu počas tohto nevyhnutného času rozvoja.

 

Ovplyvňuje náladu dieťaťa

Hudba môže pozitívne zmeniť náladu dieťaťa. Môže byť použitá na povzbudenie, upokojenie alebo zapojenie do aktívnej hry, ale aj na príjemné uspávanie.

 

Je to výborný komunikačný nástroj

Hudba a tanec pomáhajú deťom rozvíjať ich jazykové a pohybové schopnosti. Predškoláci sa prostredníctvom tanca a hudby učia o emóciách. A práve prostredníctvom hudby a tanca dokážu uvoľniť prípadné napätie.

 

Pomáha budovať sebadôveru

Ak si všimnete, že vaše dieťa má problémy so sebadôverou, môžete ho povzbudiť, aby sa naučilo hrať na hudobný nástroj. Keď si dieťa uvedomí, že si môže samo rozvíjať svoje zručnosti, dáva mu to pocit väčšej sebadôvery, ktorú potrebuje. Postupom času ako a bude zlepšovať, bude viac veriť vo svoje schopnosti.

 

Hudba je skvelá forma sebavyjadrenia

Hudba je skvelá možnosť, ako vyjadriť svoje emócie. Zručnosti, ako je skladanie piesní, spev, tanec, či skomponovanie vlastnej hudby, pomôže dieťaťu rozvíjať spoločenské zručnosti, ktoré im pomôžu vyjadriť to, čo cítia.

 

Učí deti disciplíne a vytrvalosti

Naučiť sa hrať na hudobný nástroj alebo stať sa lepším spevákom si vyžaduje disciplínu a trpezlivosť. Dieťa bude potrebovať veľa cvičiť, ale pochopí, že na to, aby sa zlepšilo, musí sa aktivite naplno venovať. To mu umožní lepšie sa sústrediť.

 

Zábavné spôsoby, ako pridať hudbu do každodenných aktivít

Tu je niekoľko jednoduchých a zábavných spôsobov, aby sa hudba stala súčasťou vášho života

 

  • Pred spaním spievajte známe uspávanky alebo vlastné piesne.
  • Precvičujte si doma karaoke pomocou videí a spievajte spolu so svojim dieťaťom.
  • Naučte sa spievať piesne, ktoré sú o bežných činnostiach, napríklad  o čistení zubov.
  • Spievajte si všade, kde je to možné, napríklad každý deň v aute.
  • Naplánujte si hudobný výlet, ako je napríklad návšteva koncertu.
  • Učte sa spolu rozpoznávať zvuky jednotlivých hudobných nástrojov, napríklad pomocou videí.
Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku