Ako pripraviť dieťa na škôlku? Učiteľky radia, ako to zvládnuť čo najlepšie

Adapácia dieťaťa v materskej škole je lepšia, ak ho rodičia cielene vopred pripravujú na toto obdobie.
Adapácia dieťaťa v materskej škole je lepšia, ak ho rodičia cielene vopred pripravujú na toto obdobie. / Foto: Bigstock

Obdobie nástupu dieťaťa do materskej školy je veľmi dôležité pre jeho ďalší rozvoj, ktorého zanedbanie môže mať vážne následky pre jeho ďalší vývin. Zároveň treba byť citlivý a vnímavý pri prvom kontakte dieťaťa s materskou školou.

 

Učiteľky zo základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom Katarína Koníčková a Vladimíra Fellnerová po mnohých rokoch skúseností radia, ako možno ťo najlepšie pripraviť dieťa no i rodičov na nástup dieťaťa do materskej školy.

 

Vladimíra Fellnerová uvádza, že najdôležitejšie je uvedomiť si, že vstup dieťaťa do materskej školy býva častokrát sprevádzaný pocitom úzkosti, čo je úplne prirodzené. Materská škola je jednou zo životných perspektív, na ktoré sa musí dieťa adaptovať. Zvládnutie vstupu dieťaťa do materskej školy závisí predovšetkým od jeho individuality, od prípravy na materskú školu, prístupu učiteliek a rodičov. Dieťa opúšťa doteraz jemu známe prostredie istoty a bezpečia a nahrádza ho novým prostredím, ktoré je preň neznáme, ktoré prináša so sebou mnoho  neobyčajných zážitkov. Najväčším problémov je pre dieťa odlúčenie od jeho matky, ktoré spôsobuje zmenu správania dieťaťa. Tu je majstrovstvom pedagóga, aby čo najlepšie spríjemnil dieťaťu prvý dojem s materskou školou a pomohol mu ľahšie a rýchlejšie sa adaptovať na nové podmienky. Jedným z najhlavnejších faktorov adaptácie dieťaťa na nové prostredie je vzájomná interakcia dieťaťa s okolitým prostredím. Možno však povedať, že najdôležitejšia je interakcia medzi dieťaťom a učiteľkou. Zblíženie a nadviazanie kontaktu s dieťaťom je dôležité a potrebné. Zo strany učiteľky je dôležité využiť vhodný okamih a príležitosť zblížiť sa s dieťaťom a získať si jeho dôveru empatiou, akceptovaním osobnosti dieťaťa, partnerským prístupom a pod. Keď má dôveru dieťa v učiteľke, opadne z neho strach z nového a cudzieho prostredia a začne sa kolobeh vytrvalých otázok „prečo?“ Dieťa začne vnímať okolitý svet a pýtať sa na nové veci, ktoré chce objavovať a spoznávať. Tým, že každé dieťa je individuálne, tým aj adaptácia prebieha u každého inak. Niektoré deti sa adaptujú veľmi rýchlo. Naopak u niektorých si adaptácia vyžaduje dlhší čas. Rodičia i učiteľky sa môžu vzájomne dohovoriť na čo najefektívnejšej podpore dieťaťa v snahe o čo najlepšie začlenenie dieťaťa do kolektívu. Preto je veľmi dôležitá komunikácia a spolupráca.

 

Ako teda môže pomôcť rodič, aby dieťa zvládlo adaptáciu?

Vladimíra Fellnerová, ako skúsený pedagóg a zároveň rodič odporúča nasledovné tipy, ktorými môžeme pomôcť dieťaťu lepšie adaptovať sa na nové pre neho neznáme prostredie materskej školy.

 

  1. Dobrou prípravou na vstup dieťa do materskej školy je stretávanie sa s rovesníkmi a s inými deťmi. Napríklad vonku na ihrisku, v materských centrách či v detských kútikoch.
  2. Oboznámiť dieťa s materskou školou, veľa sa s deťmi rozprávať, komunikácia je veľmi dôležitá. Ak je možnosť, je možné vhodné využiť aj deň otvorených dverí v materskej škole, kde dieťa vidí režim dňa, ktorý v materskej škole je.  
  3. Pri nástupe dieťaťa do materskej školy je potrebné skrátiť dobu lúčenia sa s rodičmi. Ako dodáva Katarína Koníčková samotný priebeh adaptácie dieťaťa dlhé lúčenie len predlžuje. Rodičia by mali byť pripravení na to, že ich dieťa môže plakať. No ide o úplne prirodzenú reakciu.
  4. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, aká bude materská škola. Pripravte ho na to, ako bude vyzerať jeho deň v materskej škole, napríklad akí budú učitelia, či ako bude vyzerať denná školská rutina.
  5. Zapojte dieťa do vyberania nových potrieb (napr. batoh, oblečenie).

 

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do škôlky

Dočasné odlúčenie od rodičov

Ako hovorí Katarína Koníčková: “Vek dieťaťa je veľmi dôležitý. Čím je dieťa staršie, tým všetko lepšie zvláda.“ Obe učiteľky sa zhodujú na tom, že na to, aby sa dieťa lepšie adaptovalo do materskej školy je vhodné, aby dieťa chodilo na „prázdniny“ bez rodičov, či už ku starým rodičom alebo na denné tábory, cvičí si tak samostatnosť a nezávislosť.

 

Zvládnuť základné hygienické návyky

 Dieťa by podľa nej malo mať osvojené základné sebaobslužné návyky. Malo by sa vedieť samo najesť a napiť. Malo by zvládnuť základné hygienické potreby, ísť samé na záchod, umyť sa, obliecť a obuť. V čase nástupu do materskej školy by už nemalo nosiť plienky, ani byť zvyknuté na fľašu či cumlík.

 

Mať rozvinutú jemnú motoriku

Vedieť, ako bezpečne zaobchádzať s nožnicami, ceruzou a pastelkami.

 

Poznať dôležité informácie. Dieťa by malo poznať svoje celé meno, dátum narodenia a v ideálnom prípade telefónne číslo rodičov a svoju adresu.

 

Upratať

Dieťa v škôlke by už malo chápať, že hračky, s ktorými sa už nehrá treba odložiť na svoje miesto.

 

Sebaovládanie. Dieťa by už malo zvládnuť prejavy svojich potrieb. Malo by už vedieť čakať a zároveň vedieť akceptovať ostatné deti a ich potreby.

 

Dôležité je, aby si každá zo zúčastnených strán uvedomila, že trpezlivosť, láska a dôvera eliminujú strach každého jedného dieťaťa z nástupu do materskej školy.

Čítajte viac o téme: Adaptácia dieťaťa v materskej škole
Zdieľať na facebooku