Ako pomôcť dospievajúcim budovať zmysel pre vlastnú hodnotu

Aj rodičia môžu deťom počas dospievania prispieť k tomu, aby zdravo vnímali svoju hodnotu.
Aj rodičia môžu deťom počas dospievania prispieť k tomu, aby zdravo vnímali svoju hodnotu. / Foto: Bigstock

Ako pomôcť dospievajúcim deťom prekonať zdravo obdobie, kedy pochybujú o svojej hodnote?

 

Počas dospievania dozrieva osobnosť dieťaťa. Ide o veľmi náročné obdobie nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičia by mali v tomto období svoje deti povzbudzovať k tomu, aby si rozvíjali svoje silné stránky a naučiť ich, aby boli spokojné samy so sebou. Pomôže im to uvedomiť si vlastnú hodnotu a zvýši ich sebavedomie.

 

Nikto sa so mnou nechce priateliť. Som v škole neúspešný. Všetci moji priatelia sa zdajú byť šťastní. Čo to so mnou je?

Tieto druhy negatívnych myšlienok sa stávajú bežnými. Dospievajúci zažívajú zvýšenú úzkosť a štúdie, ktoré boli vykonané v Kanade, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch naznačujú, že vysokoškolskí študenti sa časom stávajú viac perfekcionistickými, pretože sa porovnávajú s nereálnym štandardom, ktorý umelo vytvárajú sociálne siete.

 

Štúdia z roku 2018 o mladistvých adolescentoch naznačuje, že seba-koncepcia (vnímanie seba samého) zohráva v emocionálnej pohode veľmi dôležitú úlohu. Podľa tejto štúdie, priaznivé prostredie v triede a pozitívne sociálne vzťahy, majú vplyv aj na dobré životné podmienky tínedžerov. Zdá sa, že kľúčom k celkovej pohode je pozitívne vnímanie seba samého.

Ako teda môžeme ovplyvniť, čo si mladí ľudia myslia o sebe? Tu sú spôsoby, ako pomôcť tínedžerom a dospievajúcim s pozitívnym vnímaním seba samých.

 

1 | Rozprávajte sa

V tomto období deti o sebe veľa pochybujú. Pochybujú o svojom vzhľade, o svojich schopnostiach, o správnosti vlastných názorov. Sú veľmi zraniteľní a citliví na kritiku. Neustále sa s niekým porovnávajú a často sa cítia menejcenní. Počas toho musia rodičia stáť pri deťoch a dať im najavo, že nech sa deje čokoľvek, tak na svojich rodičov sa vždy môžu obrátiť s akoukoľvek pochybnosťou. Najdôležitejšie zo všetkého je dospievajúcim deťom v tomto ťažkom a neistom období neustále hovoriť, v čom sú výnimoční a čo si na nich vážia. Treba im vymenovávať ich dobré vlastnosti. Rodičia sú stále autoritou a počuť od nich slová uznania je najlepším spôsobom, aby dieťa o sebe prestalo pochybovať a naučilo tiež vnímať svoju hodnotu. Zdravý a otvorený vzťah s rodičmi môže dospievajúcim toto obdobie veľmi uľahčiť.

 

2 | Pravidelné cvičenie vedie ku sebaúcte

Nedávny prehľad 38 medzinárodných štúdií poukazuje na to, že samotná fyzická aktivita môže zlepšiť sebaúctu a pozitívnejšie vnímanie seba samých u detí a dospievajúcich. Zdá sa, že záleží aj na nastavení cvičenia. Študenti, ktorí sa zúčastnili na aktivitách, ktoré niekto viedol, zaznamenali výraznejší nárast sebaúcty ako tí, ktorí cvičili sami. Vnímanie samých seba je pri adolescentoch najsilnejšie spojené s ich zmyslom pre fyzickú príťažlivosť a obrazom tela, čo je oblasť, kde mnohí ľudia zápasia. Preto je potrebné povzbudzovať deti k pravidelnému cvičeniu a podporovať tímové športy, beh, jogu či plávanie - nielen pre ich účinky na telo, ale aj na myseľ. Zapojenie sa do určitej formy cvičenia ich spraví silnejšími, zdravšími a odolnejšími.

 

3 | Vyhnite sa porovnávaniu

Dospievajúci často pociťujú prítomnosť „imaginárneho publika“ (t.j. „Každý sa na mňa pozerá a hodnotí ma“). Niektoré výskumy naznačujú súvislosť medzi sociálnymi médiami a depresiou, úzkosťou či osamelosťou medzi mladistvými. Keď vidia obrázky spolužiakov, ktorí trávia čas bez nich môžu sa cítiť vylúčení a osamelí. No s porovnávaním sa stretávajú aj v škole. Klasifikácia, zoskupovanie študentov na základe ich akademických výsledkov, vysvedčenia, vyznamenania len pre najšikovnejších sú veľmi stresujúci faktor, ktorý kladie dôraz len na porovnávanie výsledkov medzi študentmi. To má za následok často pocity menejcennosti či rivalitu. Tu sú niektoré školské alternatívy zamerané na zníženie sociálneho porovnania vhodné pre učiteľov:

 

  • Nehodnoťte výsledky prác pred ostatnými študentmi.
  • Vyhnite sa rozdeľovaniu do skupín.
  • Zamerajte sa na rast a zlepšenie jednotlivcov.
  • Vyzdvihnite občas aj malé úspechy študentov.

 

Rodičia viacerých detí majú tendenciu porovnávaniu súrodencov navzájom. Mladší súrodenci potom môžu cítiť tlak, aby sa vyrovnali starším a úspešnejším súrodencom. Neporovnávajte svoje deti navzájom, nedávajte svojim deťom za príklad toho druhého, ničí to súrodenecký vzťah a tiež pocit vlastnej hodnoty.

 

4 | Motivujte deti k pomoci iným

Štúdia z roku 2017, na ktorej sa zúčastnilo 681 adolescentov v USA (vo veku 11-14 rokov), skúmala ich užitočné správanie počas štvorročného obdobia. Výskumní pracovníci zistili, že dospievajúci, ktorí boli vo všeobecnosti milí a ochotní, mali vyššie sebavedomie, ale tí, ktorí nasmerovali svoju štedrosť voči cudzincom (nie priateľom a rodine), mali tendenciu byť sebavedomejší. Dospelí môžu aktívne podporovať svoje deti pri komunitných prácach, či dobrovoľníctve. Môžu pracovať pre svoju obec, či pre neziskové organizácie. Keď sa dospievajúci pravidelne podieľajú na zmysluplných činnostiach, ktoré sú zamerané na pomoc iným, učia sa nebyť sebeckými, no zároveň sa cítia naplnení a spokojní so svojimi činmi.

 


Zdroj: www.greatergood.berkeley.edu
Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri
Zdieľať na facebooku