Články: Pre študentov
O projekte

 

Ak riaditelia budú skutoční lídri, školy budú fungovať, tvrdí štúdia

Foto: Bigstock
Investovať do rozvoja riaditeľov má podľa nedávneho výskumu zmysel. / Foto: Bigstock

Investovať do rozvoja riaditeľov má podľa nedávneho výskumu zmysel. Oni sú hnacím motorom v pozitívnom smerovaní škôl.

 

Výskum, ktorý v júli roku 2018 vykonala Vanderbiltova univerzita v spolupráci s Mathematica Policy Research ukazuje, že efektívnosť riaditeľov škôl je významným faktorom úspechu škôl a má vplyv aj na spokojnosť učiteľov, ich nižšiu mieru fluktuácie, pozitívnejšie a kreatívnejšie vzdelávacie prostredie, väčšiu angažovanosť rodičov a v konečnom dôsledku aj vyššiu úspešnosť študentov. Čoraz intenzívnejšie sa od riaditeľov škôl očakáva, že pomôžu zlepšovať výkony svojich učiteľov a zefektívnia chod škôl. Ale ako na to? 

 

Sprievodcovia na ceste k zmene

V roku 2014 za týmto účelom založila Nadácia Wallace iniciatívu supervízorov riaditeľov škôl, ktorá sa zameriava na to, aby pomohla prepracovať prácu riaditeľov z tradične zameranej na administratívu, prevádzku aj na rozvoj a podporu riadiacich pracovníkov a na zlepšenie vzdelávania v školách.

 

Od roku 2014 do roku 2017 sa 6 amerických okresov (Broward County, Florida; Baltimore, Maryland; Cleveland, Ohio; Des Moines, Iowa, Long Beach, California; and Minneapolis, Minnesota) zúčastnilo na projekte vzdelávania supervízorov, ktorí následne trénovali riaditeľov škôl. Riaditelia škôl sú často profesionálne limitovaní vzdelávaním v administratívnych či prevádzkových oblastiach. Málokedy sa im dostane vzdelanie z oblasti riešenia problémov, efektívnosti, koučovania, líderstva, či komunikácie. Hlavnou motiváciou iniciatívy bolo poskytnúť riaditeľom škôl základy vedenia ľudí. Za týmto účelom boli vytrénovaní supervízori riaditeľov škôl. Každý supervízor bol vyšoklený tak, aby riaditeľom poskytol maximálnu podporu.

 

Úrady v minulosti vyžadovali, aby sa supervízori pri kontrole školy a práce riaditeľa sústredili na dodržiavanie pravidiel, správnosť vyplnených formulárov a na aktuálnosť a dodržiavanie vzdelávacích plánov. Kvôli tomu však supervízorom nezostal čas na poskytnutie potrebnej podpory. Všetky okresy zapojené do tejto iniciatívy prepracovali popisy práce supervízorov, obmedzili rozsah kontroly, zaviedli pre nich nové vzdelávacie programy a reštrukturalizovali úlohy a zodpovednosti. Tieto zmeny položili základy pre zmeny v každodennej práci supervízorov s riaditeľmi. Väčšina zapojených okresov uviedla, že ich supervízori strávili v priemere až 63 % svojho času priamo s riaditeľmi školy, aby im pomohli zdokonaliť ich líderské schopnosti.

 

Väčšina supervízorov teraz trávi najväčší podiel svojho času v školách, absolvujú pravidelné pochôdzky po škole, sú prítomní pri bežných úkonoch, ale aj pri riešení konfliktných, či neočakávaných situáciách. Na základe pozorovania riaditeľov počas každodennej práce im dokážu radiť, ako najvhodnejšie zvládať konkrétne situácie a neustále im poskytujú spätnú väzbu. Za dôležitý považujú učitelia i supervízori dostatočný čas, ktorý môžu spoločne stráviť. Riaditelia vedia, že supervízor naozaj detailne pozná ich školu a rady, ktoré dostávajú, je skutočne možné v ich prostredí implementovať. Vedia, že pozná ich pomery a rozumie, čím všetkým si prechádzajú. Sú presvedčení, že len vďaka tomu môže byť takáto spolupráca efektívna. V niektorých okresoch už takto pracujú aj so zástupcami riaditeľov.

 

Do roku 2017 okresy preukázali prínos školenia supervízorov, ktorého cieľom je podporovať riaditeľov a rozvíjať ich líderské schopnosti. Výcvik supervízorov sa dôrazne zameral na porozumenie a identifikáciu vysoko kvalitnej výučby a rozvoj riaditeľov ako lídrov. Ako uvádza táto iniciatíva, riaditelia potrebujú podporu zo strany supervízorov, aby konali v prvom rade ako lídri, a nie ako správcovia budov. Riaditelia škôl veľmi vysoko hodnotili spoluprácu so supervízormi a rozhodne odporúčajú takúto zmenu v prístupe kontroly aj iným školám.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.