Ako sa sústrediť vo svete plnom vyrušení?

Hypersústredenie je umenie udržať pozornosť; ignorovať hluk a intenzívne sa pozerať.
Hypersústredenie je umenie udržať pozornosť; ignorovať hluk a intenzívne sa pozerať. / Foto: Pexels

Naša pozornosť je rozptýlená chaosom moderného života. Hypersústredenie je všímanie si toho, čo sa deje okolo nás a rozhodovanie o tom, čo si zaslúži našu pozornosť. 

 

Zameranie pozornosti je zdrojom sily, ak ho nasmerujeme správne, ale slabosťou, ak ho nasmerujeme nesprávnym smerom. Filtrovať a vyberať z ohromného množstva informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán si vyžaduje sebadisciplínu. 

Hypersústredenie možno opísať aj ako intenzívnu fixáciu na nejakú aktivitu na dlhú dobu. Vo všeobecnosti je pre mnohých ľudí ťažké sústrediť sa na jednu úlohu. Ale schopnosť venovať sa niečomu na akúkoľvek potrebnú dobu môže zlepšiť náš život. Prácu zvládneme rýchlejšie, lepšie sa učíme a dokonca sa cítime menej stresovaní.

Charakteristickým rysom všetkých veľkých umelcov bola ich schopnosť neúnavne sa sústrediť na to, na čom im záležalo. Veľkí spisovatelia ako Hemingway si vyvinuli zmysel sústrediť sa tak, že vždy sledovali a robili si poznámky o všetkých a všetkom okolo nich. 

 

Zamerajte svoju pozornosť na to, kde ste najproduktívnejší

Nasmerujte svoju pozornosť ako objektív fotoaparátu na to, na čom najviac záleží, a potom zaostrite. Vaším najsilnejším zdrojom je vaša koncentrácia, ale väčšina z nás je zaneprázdnená mrhaním pozornosti na nepodstatné veci. Hypersústredenie je umenie udržať pozornosť; ignorovať hluk a intenzívne sa pozerať a jeho tréning vyžaduje sebadisciplínu. Riešenie mikroproblémov často vedie k makroriešeniu a hypersústredenie je o tom, ako vidieť príležitosti v drobnostiach, ktoré ostatní premeškajú. Ako si ho môžete zlepšiť?

 

Zamerajte sa na to, v čom môžete byť najefektívnejší a čo môžete ovládať. Schopnosť riadiť sa je vašou hlavnou prednosťou. Čo sa rozhodnete robiť a kam nasmerujete svoju energiu, je vaša voľba. Zamerajte teda pozornosť na niečo, čo môžete vyriešiť, a buďte pripravení povedať „nie“, aby ste mohli povedať „áno“ tomu, čo je podstatné.

 

Sústreďte sa na jeden veľký cieľ. Multitasking má kognitívnu penalizáciu: výskum dokázal, že multitaskeri robia viac chýb a trvá im všetko dlhšie, ako keby sa sústredili na jednu vec naraz. V testoch dopadli najhoršie ľudia, ktorí si mysleli, že sú dobrí v multitaskingu.

 

Upravte rušivé prvky. Odstráňte zo svojej pozornosti všetko, čo vás rozptyľuje. Úspešní ľudia sa nesprávajú zaneprázdnene. Nehovoria nonstop do telefónu, na stretnutia prichádzajú načas. Plne sa sústredia na všetko, čo v danom okamihu robia. Niektorí ľudia potrebujú vyzerať zaneprázdnene, takže si mnohí myslia, že sú veľmi dôležití a zaneprázdnení. Vďaka tomu sa cítia emocionálne spokojní, ale v skutočnosti často nenapredujú k svojim cieľom. Ľudia, ktorí praktizujú hypersústredenie robia konkrétne kroky smerom k tomu, čo je dôležité.

 

Vybudujte si pevnú vôľu. Pozornosť posilňuje vaše odhodlanie, pretože musíte zostať sústredení na úlohu, ktorú chcete dokončiť.

 

Tipy na zvýšenie produktivity

Tieto tipy vám môžu pomôcť lepšie sa sústrediť sa. Budete tiež mať pocit, že ste niečo dokázali kedykoľvek skončíte s prácou. 

 

Trénujte svoj mozog. Výskumy ukazujú, že je možné zlepšiť kognitívne schopnosti, vrátane koncentrácie u dospelých, prostredníctvom rôznych tréningových aktivít. Hry na trénovanie mozgu vám tiež môžu pomôcť rozvíjať vašu pracovnú a krátkodobú pamäť, ako aj schopnosť spracovania a riešenia problémov. 

 

Odstráňte rozptýlenie. Ako sa lepšie sústrediť, ak sme neustále bombardovaní informáciami? Rezervujte si konkrétny čas na vykonanie úlohy alebo aktivity. Počas tejto doby požiadajte ostatných, aby vás nerušili alebo choďte na miesto, kde vás ostatní nebudú rušiť.

 

Rozhodnite sa sústrediť na daný okamih. Môže vám to pripadať komplikované, keď sa nemôžete sústrediť, ale pamätajte, že si sami vyberáte, ktorým smerom zameriate svoju pozornosť. Je ťažké sústrediť sa, keď je vaša myseľ stále v minulosti a máte obavy z budúcnosti. Opakovane sa vedome vracajte do prítomného okamihu k činnosti, ktorú práve vykonávate.

 

Použite techniky pre lepšie sústredenie

Technika blokovania času: Použite tabuľku alebo denník a rozdeľte ho na "bloky" pre rôzne časy počas dňa. Blok môže trvať jednu hodinu alebo tri. Čím viac by ste chceli na úlohe pracovať, tým viac času si na ňu môžete vyhradiť. Blokovanie času je podrobnejšie ako zoznam úloh, pretože pre aktivity vytvárate špecifické časové rámce. Na ďalšiu úlohu sa zamerajte až vtedy, keď skončíte s blokom. Týmto spôsobom môžete využiť svoju duševnú energiu na sústredenie sa na úlohu, ale aj stihnúť veľa rôznych úloh počas dňa.

 

Technika Pomodoro: Táto technika je skvelá, ak máte jedinú úlohu, ktorú robíte celý deň, napríklad písanie. Nastavte časovač na 25-minútové intervaly. Pracujte počas tohto časového intervalu a keď sa časovač vypne, urobte si päť až desaťminútovú prestávku a potom začnite znova.

Zdieľať na facebooku